Skip to content

Mer informasjon kommer!

Velkommen til 2. gjennomgåelse for stevneprogrammene til BTF 2024

Dato: 25. februar 2024
Sted: Haugesund turnhall
Hanne Hauglands veg 10
5518 HAUGESUND

Klokkeslett:
1.-4. klasse: 1200-1300
5.-7. klasse: 1315-1500

Påmelding sendes til hanne.brede@lyse.net

Haugesund TF, i samarbeid med NGTF, ønsker velkommen til åpen treningssamling i rytmisk gymnastikk 28.-29. september 2024 (NB! Ny dato er satt inn)

Frist for påmelding: 1. september
Se invitasjon for ytterligere informasjon.

Velkommen til samling!

Haugesund Turnforening har gleden av å invitere alle distriktets
minirekrutter i rytmisk gymnastikk (født 2014 og yngre) til minirekrutt
«konkurranse».

Kurs-ID: 81120

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Haugesund Turnforening, arrangerer medtrener- og gymlek-, og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Det er mulig å melde seg på et eller begge kurs, men vi anbefaler alle å delta begge dager, da kursene bygger på hverandre.

Medtrener- og gymlek er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, og andre som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Kurset gir også en innføring i aktivitetskonseptet Gymlek, som i utgangspunktet retter seg mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kursene er å få tips og ideer til treningstimer, og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent idrettens grunnstige-kurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

Tid:
Medtrener- og gymlek, 6. april 2024, kl.10.00-18.30
Idrettens grunnstige, 7. april 2024, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted: Haugesund Turnhall

Adresse: Hanne Hauglands veg 10b, Haugesund

Trenerutvikler: Silje Dueland

Kursavgift:
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener- og gymlek kr. 1000,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1400,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmelding gjøres gjennom Min idrett.

Påmeldingen åpner: 15. desember 2023
Påmeldingsfrist: 15. mars 2024

Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 13 år (kalenderår)

Husk: Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81120

VELKOMMEN TIL KURS

Grunnet lav deltakelse har vi dessverre blitt nødt til å avlyse kurset.
Sjekk gjerne andre publiserte Trener 2 trampett-kurs i vår:
Trener 2 fordypning trampett, Stjørdal, 03.-04. februar 2024
Trener 2 fordypning trampett, Gran, 02.-03. mars 2024

_____________________________________________________________________________________________________
Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning trampett, i samarbeid med Haugesund Turnforening.

Tid:
Lørdag 06. januar 2024, kl. 10-18
Søndag 07. januar 2024, kl. 10-16

Endringer i timeplanen kan forekomme.
Se invitasjon nederst for mer informasjon om kurset.

Sted:
Haugesund Turnforening, Hanne Hauglands veg 10, 5518 Haugesund

Trenerutvikler:
Patrick Vesth

Kursavgift:
Kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
Kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
Kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

Påmelding
Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/. Påmeldingen er bindende.
Se direktelenke for påmelding øverst. Deltakere må melde seg på begge kursdager.
Påmeldingen åpner 28. november 2023.

Påmeldingsfrist: 29. desember 2024

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift etter fristen har utløpt. Ved henvendelser, oppgi kurs og kurssted.

NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning trampett» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Viktig informasjon om dette kurset:
Trener 2 fordypningskurs trampett er en del av Trener 2 fordypning troppsgymnastikk. Deltakere vil ved godkjent kurs tildeles kompetansen Trener 2 fordypning trampett, gym og turn. Sikringskompetanse godkjennes ved fullført og bestått Trener 2 fordypning trampett. For å bli tildelt fullstendig Trener 2 kompetanse, må deltakerne gjennomføre Trener 2 basiskurs, samt resterende fordypningskurs og godkjenningskrav.

For å delta på kurset må man ha godkjent Sikringskurs 1 trampett, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 introkurs. Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år, i etterkant av fullført Sikringskurs 1 trampett, før steget går videre til Trener 2 fordypning trampett. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning.

Kursets innhold er noe endret fra tidligere Sikringskurs 2 trampett. I tillegg til trampoline ut i grop, vil deltakere fra og med august 2021 kun gjennomgå doble rotasjoner med rotasjoner rundt lengdeaksen inntil 180 grader i trampett, samt tsukahara på hoppredskap. Videre progresjon blir gjennomgått i etter- og videreutdanningskurs etter at full Trener 2 kompetanse er oppnådd.


Velkommen til kurs!

Haugesund TF inviterer i samarbeid med NGTF til åpen treningssamling i rytmisk gymnastikk i Haugesund 23.-24. september 2023.

Frist for påmelding: 10. august.

Se invitasjonen for ytterligere opplysninger.

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets med Ålgård Turn og Haugesund Turnforening som teknisk arrangør, har gleden av å invitere lag og foreninger til Barnas Turnfestival (1. – 7. klassetrinn) i Rogaland 25. – 26. mai 2024.

Påmeldingsfrist: 25. mars 2024

Se invitasjon for mer informasjon.

Haugesund TF inviterer til Ingeborgpokalen i troppsgymnastikk helgen 18. – 19.mars. Dette er også 1. seriekonkurranse i 2023.

Påmeldingsskjema ser du i invitasjonen!

Haugesund Turnforening har gleden av å invitere alle distriktets
minirekrutter i rytmisk gymnastikk (født 2013 og yngre) til
minirekruttkonkurranse, lørdag 11.mars.

Se mer informasjon i invitasjonen.