Skip to content

Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets og Harstad Turnforening inviterer til sonemesterskap Troppsgymnastikk for rekrutt.

Se invitasjon og påmelding for mer informasjon.