Skip to content

Hareid IL turngruppe arrangerer KM for Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets.
For meir informasjon, sjå i invitasjon og påmelding.

Kurs-ID: 81517

Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer, i samarbeid med Hareid IL Turngruppe, Trener 1 i gymnastikk og turn.

For mer informasjon om kurset, se kurshelg 1


Velkommen til kurs!

Kursets oppbygging:

Kurs-ID: 81517

Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer, i samarbeid med Hareid IL Turngruppe, Trener 1 i gymnastikk og turn.

Viktig info om Trener 1
Dette Trener 1-kurset inkluderer NIF sine fellesemner. Fellesemnene vil etter hvert kunne bli godkjent som en del av Trener 1 i andre idretter.

Når du er påmeldt til Trener 1, må du bestille boken  Barneidrettstreneren fra Idrettsbutikken.no, dette er obligatorisk pensum på kurset, og skal leses i forkant av kurshelg 1. Spør eventuelt klubben om de har boken til utlån.

Kurset arrangeres over to kurshelger.
1. kurshelg: 3.-4. februar 2024
Lørdag kl. 09.00 – 17.00
Søndag kl. 09.00 – 15.30

2. kurshelg: 1.-3. mars 2024
Fredag kl. 18.00 – 21.00
Lørdag kl. 09.00 – 18.00
Søndag kl. 09.00 – 17.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Sted:
Hareid IL Basishall
Myravegen 12
6060 Hareid

Se invitasjon for mer informasjon om kurset.

Trenerutvikler:
Vidar Fosse

Kursavgift:
kr. 2900,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 3300,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
Pris for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 3700

Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets (MRGTK) har vedtatt gratis kurs for alle deltakere som er medlem av klubb tilsluttet MRGTK.

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmelding gjøres gjennom Min idrett. Du må melde deg på til begge kurshelgene, og sørge for at alle delkurs er krysset av. Lenker til påmelding for begge kurshelger:

Lenke til påmelding kurshelg 1
Lenke til påmelding kurshelg 2

Påmeldingen åpner: 1. desember
Påmeldingsfrist: utvidet frist til torsdag 18. januar. Påmeldingen stenger 18. januar uavhengig av hva som står i minidrett.

Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Kurset har begrenset med plasser. Påmeldingen er bindende for begge helgene. Grunnet ventelister er det ikke mulig for deltakere å bytte plass. Påmeldingsfrist må overholdes for å være sikret kursmateriell ved kursstart.

Ved kontakt, oppgi kurs-ID 81517

NB! Husk å sjekke at din kontaktinformasjon i Min idrett er oppdatert. Dette er viktig for at vi enkelt skal kunne registrere kompetansen på din profil i etterkant av kurset. Logg deg inn med din idretts-ID. Har du ikke tilgang til din bruker på Min idrett, kan du lage ny bruker, eller trykke på glemt brukernavn/passord og følge instruksjonene.
Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Se mer informasjon om trenerkurset i invitasjonen øverst til høyre.

Husk å gjennomføre e-kurs før første kurshelg!


Velkommen til kurs!

Kursets oppbygging:

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

Kurs-ID: 81513

Kurset er dessverre avlyst grunnet for få påmeldte deltakere.

Her følger opprinnelig kursinformasjon:
Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Hareid IL Turngruppe

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Hareid IL Basishall, Myravegen 12, 6060 Hareid.

Tid:
Tumbling, lørdag 9. september kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 10. september kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler:  Josefine Andreassen

Kursavgift:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1. juni 2023
Påmeldingsfrist: 19. august kl. 10.00

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81513

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Hareid IL turngruppe vil invitere til årets fyrste Regionskonkurranse for turn kvinner og turn menn.
Dato: 11.-12. mars
Sted: Basishallen , Myravegen 12, 6060 Hareid

Kursreferanse: 81507

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Hareid

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Hareid IL basishall, 6060 Hareid

Tid:
Tumbling, lørdag 4. febrauar 2023 kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 5. februar 2023  kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler: Morten Ormstrup            

Kursavgift:

Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 19. desember 2022
Påmeldingsfrist: 17. januar 2023

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81507

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Rekrutt, junior og senior

Se invitasjon og påmeldingsskjema