Skip to content

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Nasjonal rekruttkonkurranse nummer 1 i rytmisk gymnastikk.

Arrangør: Bergens TF

Frist for påmelding: 5. januar 2024.
Benytt påmeldingsskjema.

Se ytterligere informasjon i invitasjonen.

Ifact norgescup nummer 1 for nasjonale klasser senior og junior i rytmisk gymnastikk.

Arrangør: Bergens TF

Frist for påmelding: 15. desember
Påmelding: benytt skjema

Se invitasjonen for ytterligere informasjon.

Bergens TF inviterer i samarbeid med Vestland Gymnastikk- og turnkrets til kretsmesterskap i Rytmisk Gymnastikk.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon

Bergens TF inviterer til Ifact Norges cup 2 i Bergen 31. mai til 2. juni.

Påmeldingsfristen er satt til 30. april!
NB! på grunn av andre arrangementer i Bergen samme helg anbefaler vi å bestille reisen så tidlig som mulig og holder av hotell innen fristene satt i invitasjonen.

Dato: 16 april.

Se invitasjon for mer informasjon.

Dato: 15. april

Se invitasjon for mer informasjon.

Kurs-ID: 81220

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer, i samarbeid med Bergen Turnforening, Trener 1 i gymnastikk og turn.

Viktig info om Trener 1
Dette Trener 1-kurset gjennomføres etter ny mal, hvor vi har inkludert NIF sine fellesemner. Innholdet i kurset er tilnærmet det samme som før, men fellesdelene vil etter hvert kunne bli godkjent som en del av Trener 1 i andre idretter. På grunn av dette tar vi ikke påmelding gjennom Min idrett. Lenke til påmelding vil ligge i kalenderen på våre nettsider for hvert kurs, som vanlig. Kompetansen vil bli etterregistrert i idrettens systemer. Kursene vil ha begrenset med plasser, og deltakerne vil få beskjed om de har fått plass på kurset ved påmeldingsfristens utløp.

Kurset arrangeres over to kurshelger.
1. kurshelg: 11.-12.mars 2023,Turnhallen Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 Bergen
Lørdag 11.mars kl. 09.00 – 17.00
Søndag 12.mars kl. 09:00 – 15:30

2. kurshelg: 24.-26.mars 2023, Åsane Arena, Åsane Senter 60, 5130 Nyborg [https://gymogturn.no/arrangement/trener-1-kurshelg-2-bergen-3/]

Fredag 24.mars kl. 18.00-21.00
Lørdag 25.mars kl. 09:00 – 18:00
Søndag 26.mars kl. 09:00 – 17:00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Se invitasjon for mer informasjon om kurset.

Trenerutvikler:
Helga Iren Nessen

Kursavgift:
kr. 2900,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 3300,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
Pris for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 3700

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Vi tar ikke inn påmelding gjennom Min idrett for dette kurset.

Lenke til påmelding:https://forms.office.com/e/DifQKXwwNN

Kurset har begrenset med plasser og innsending av skjema betyr ikke at man automatisk får plass. Ved påmeldingsfristens utløp blir det sendt ut beskjed til alle deltakere som har fått plass på kurset. Påmeldingen er bindende for begge helgene. Påmeldingsfrist må overholdes for å være sikret kursmateriell ved kursstart.
Ved kontakt, oppgi kurs-ID X81220

Påmeldingen åpner: 17.januar 2023
Påmeldingsfrist: 24.februar 2023

NB! Husk å sjekke at din kontaktinformasjon i Min idrett er oppdatert. Dette er viktig for at vi enkelt skal kunne registrere kompetansen på din profil i etterkant av kurset. Logg deg inn med din idretts-ID. Har du ikke tilgang til din bruker på Min idrett, kan du lage ny bruker, eller trykke på glemt brukernavn/passord og følge instruksjonene.
Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Man kan melde seg på kurs fra og med det året man fyller 16 år (kalenderår).

Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Eventuell avmelding gjøres ved å sende en e-post til kompetanse(at)gymogturn.no. Husk å henvise til kurs-ID. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Se mer informasjon om trenerkurset i invitasjonen øverst til høyre.


Velkommen til kurs!

Kurs ID: 81219

Vestland Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med Bergen Turnforening arrangerer medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart. Logg på med din idretts-ID, samme som ved pålogging på Min idrett.

Tid: 4.februar 2023 kl. 10.00-18.30

Sted:      Bergen    

Adresse:      Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 Bergen 

Trenerutvikler: Sandra Holgersen

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer: medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser og barneidrett, musikk og rytmeleker og bruk av småredskaper. Siste del av kurset er en gjennomgang av konseptet Gymlek. Vi ønsker at alle deltakere deltar på både medtrener- og gymlekkurs

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1000,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1400,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       

Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   

Påmeldingsfrist er 21.januar 2023. Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 1.desember 2023

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Husk:            

Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no Oppgi kurs
ID 81219 ved henvendelse.

VELKOMMEN TIL KURS