Skip to content

Kurset er dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte.

Kursreferanse:81605

Sikringskurs 1 trampett og sikringskurs 1 tumbling/airtrack arrangeres av Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Beitstad Il turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling og airtrack på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Steinkjerhallen, Elvenget 20, 7716 Steinkjer

Tid:
Lørdag 5.mars 2022 kl. 10.00-18.00
Søndag 6.mars 2022 kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme. 

Trenerutvikler:            Chanettelin Grødahl Jensen

Kursavgift:

  • Sikringskurs 1 trampett:
  • kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:

Påmeldingen åpner:8.dewember 2021
Påmeldingsfrist: 12.februar 2022

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81605

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Det er trist å meddele at Barnekretsturnstevnet nord i Trøndelag 2020 avlyses, grunnet Covid-19 utbruddet. Ytterliger opplysninger om stevnet i 2021 vil komme fra kretsen senere.

Barnekretsturnstevnet nord i Trøndelag arrangeres helgen 6.-7. juni 2020 på Beitstad.

Velkommen til Steinkjer i juni!