Skip to content

«Alle skal være trygge på trening i NGTF», sier Rådgiver i verdiarbeid i NGTF, Maria Karin Dalsbø. Samtidig vet vi at dette dessverre ikke er tilfelle, legger hun til. Vi vet at uønskede og negative hendelser skjer i idrettssammenheng, uten at det blir fanget opp, håndtert og reagert på. Dette er i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Målet vårt er å sikre en trygg og etisk idrett i NGTF.

Det er helt avgjørende at norsk idrett tar verdiarbeidet på alvor, og derfor har Norges Gymnastikk- og Turnforbund en egen ansatt som følger opp dette arbeidet, Maria Karin Dalsbø. Maria jobber hver eneste dag for at det skal være trygt å være i turnhallen, på konkurranser og at man er generelt trygt på trening. NGTF er dermed et foregangssærforbund som har en dedikert stilling til dette arbeidet, det er vi stolte av!

Vi vil at alle tar ansvar, at vi sammen senker terskelen for å si ifra og reagere. Sammen med trenere, tillitsvalgte, ansatte og foreldre jobber vi for at alle skal være trygge på trening. For å kunne melde ifra om uønskede hendelser, er det viktig å vite hvor man skal si ifra og hvordan varselet følges opp. NGTF ønsker gjennom gode rutiner, retningslinjer og rådgiving å legge til rette for at det skal være enkelt å varsle. Derfor er vi stolte av å bidratt til og utviklet følgende konsepter og løsninger sammen med Norges Idrettsforbund (NIF) og Redd Barna:

Nye verdiarbeidsider på gymogturn.no

NGTF har nå lansert nye ressurssider for verdiarbeid, herunder den nye varslingsportalen, og vi oppfordrer alle til å bli bedre kjent med disse sidene. Her vil du finne ulike verktøy og ressurser som blant annet «verktøykasse for treneren», oversikt over retningslinjer i norsk idrett og kursmateriell til Trygg på trening.

Se de nye sidene her!

For eventuelle spørsmål ta kontakt med vår rådgiver Maria:

Maria Karin Dalsbø