Skip to content

RG utvalget i Agder søker etter arrangører til treningssamlinger høsten 2024.
Retningslinjer for arrangement kan leses på https://gymogturn.no/agder/dokumenter-agder/ under ‘Lover, regler og bestemmelser’ og ‘Særegne regler og bestemmelser…’.

Arrangement det kan søkes på:
o 21./22.sept. 2024, eller 12./13.okt. 2024: Treningssamling I, åpen for alle RG gymnaster.
o 2. eller 3.nov 2024: Treningssamling II, for konkurransegymnaster RG.


Søknadsfrist for begge arrangementene er 12.august og tildeles av RG utvalget etter fristen.
Dersom klubbene har forslag til andre datoer, så er vi åpne for innspill. Treningssamlingene er ment til en full dag.

Les mer her!

Linda Aanonsen, Arendals TF og Celinda Dèsirèe Gottschalck, Lillesand IL ble tildelt Agder Gymnastikk- og Turnkrets trenerstipend for 2024.

Dette kan en lese om Linda på Arendals TF sin Facebookside:
Linda har vært medlem i ATF i over 20 år. Mange år som utøver og de siste mange år som frittståendetrener for våre eldste konkurranseutøverer i TeamGym. Den jobb hun har lagt ned har medført mange NM titeler og flotte sportslige prestasjoner. Men viktigst av alt er hun en samlende og inkluderende person som er en viktig lim i en tid der flere slutter i idretten på grunn av studier og jobb. Hun har sørget for å utfordre gymnastene sine og vært en utrolig god ambassadør for både klubben vår og idretten generelt. Hun har bevist at selv om en blir voksen, får barn, fulltidsjobb i egen virksomhet; da går det fortsatt an å bidra i foreningslivet! Hun er en uunnværlig resurs for oss i klubben og vi er glade for at hun mottar den anerkjennelsen som følger med et slikt stipend!

Overrekkelse av stipend til Linda på trening.

Celinda Dèsirèe fikk utdelt sitt stipend under Turnsportens dag i Lillesand. Det var vill jubel fra troppsgymnastene da hun fikk det, og alle var enige i at ingen i hele verden fortjente det mer enn henne. Her er begrunnelsen fra Lillesand IL, som fulgte søknaden:
Celinda startet som gymnast i LIL og nå de siste 10 årene vært trener. De siste 6 årene hovedtrener. Ho er ei jente som alltid er positiv og gjør alt hun kan for idretten og de andre gymnastene. Selv om ho nå bor i Kr.sand og studerer der har hun aldri misset en trening. Celinda stiller heller ekstra opp når andre melder forfall.
Celinda sitter også i turnstyret i LIL og i styret i kretsen. Celinda må bruke alt av ledig kapasitet og overskudd på turnen. Ho har også vært motivator og hjulpet naboklubber med å få igang aktivitetene og stille på stevner. Ho har da hjulpet med påmelding, skjemaer for utførelse i tillegg til egen tropp.
Celinda har også tatt alt av nødvendig kurs og opplæring for å kunne gjøre en god jobb.
Det er aldri nei å få fra Celinda. Ho finner alltid en løsning.

Celinda Dèsirèe ved utdeling

Trening-/utdanningsstipend i AGTK

Hvem er aktuelle kandidater?

1.Gymnaster/tropper som gjennom det siste året har vist gode sportslige resultater.

2. Trenere/ledere: Kandidater kan være trenere/ledere som gjennom det siste året har:

  • Bidratt til å skape et godt treningsmiljø i klubben
  • Bidratt til et vellykket arrangement/kurs
  • Bidratt til økt rekruttering i klubben
  • Bidratt i form av verv i klubb/krets/forbund
  • Bidratt som dommer
  • Deltatt på kurs for å heve egen trenerkompetanse

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets deler ut toppidretsstipend og seniormidler i alle grener, turn kvinner, turn menn, RG og tropp!

Kretsen ønsker også å hedre noen av sine gymnaster og ildsjeler. De deler derfor ut årets trenerpris, årets ildsjel og årets utøver.

Retningslinjer for arrangement kan leses på https://gymogturn.no/agder/dokumenter-agder/ under ‘Lover, regler og bestemmelser’ og ‘Særegne regler og bestemmelser…’.

Arrangement det kan søkes på:

8. eller 9.juni 2024: Sørlandsmesterskapet i RG.

Konkurranseklasser:

Sørlandsmesterskapet er for rekrutter, junior og seniorklassene. Minirekrutter kan delta med oppvisning.

Fra hallen åpner, til oppvarming, konkurranse og premieutdeling antar vi at en konkurranse vil ta omlag 5 timer.

Utvalget hjelper til med:

RG utvalget er behjelpelige med opplæring av sekretariat i forkant hvis behov, og har ellers kontakt med arrangør i forkant og under arrangementene.

RG-utvalget i kretsen dekker trener-/dommerhonorar for arrangementer i kretsen.

Kretsen har i dag 4 dommere, hvor noen selv fortsatt er aktive.

Frist:

Søknad sendes rg@agtk.no senest 18.mars 2024.

Er du, eller kjenner du en ungdom (16 – 25 år) som ønsker/har tenkt å melde seg som frivillig til neste års største begivenhet innen gymnastikk- og turn, Eurogym?

Som frivillig får en mat og opphold, samt frivillighetsantrekk. Reise må den enkelte koste selv. For at det skal bli lettere å melde seg som frivillig, ønsker Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets å bidra med støtte til reiseutgiftene. Send en søknad, gjerne med de presise kostnadene for din reise, eller et anslag. Søknadsfristen settes til 1.desember 2023.

Lurer du på hva det å være frivillig innebærer, så les mer her: Jobb frivillig – Eurogym and European Gym for Life Challenge 2024 (eurogym2024.com)

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets har vedtatt å lyse ut 2 stipend for 2024

A       Stipendet er på inntil kr. 15 000. Det tildeles en eller flere konkurransegymnaster kvinner eller menn som er i en landslagsgruppe. Gymnastene må ha som mål å satse på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. Stipendet skal brukes til deltagelse i konkurranser eller samlinger.

B       Stipendet er på inntil kr. 15 000. Det tildeles en eller flere trenere som ønsker å utvikle seg som trener. Primært gis det støtte til kompetansegivende kurser eks. trener 1 og trener 2.

For begge stipendene gjelder:

  • Det må komme frem hva stipendet skal brukes til
  • Leder/trener skal også signere

Søknaden sendes til RGTK, på e-post (skann eller bilde) til: RogalandGTK@gymogturn.no 

innen 1.desember 2023

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets (IGTK) kan, etter søknad, tildele midler til utøvere, utvalg eller turnforeninger/-grupper som er medlemmer av IGTK. Kretsen kan også bidra med midler til utvalgte arrangement etter gitte kriterier.

Følgende to nye kriterier er kommet til i 2023:

Arrangement:
Klubber som gjennomfører arrangement med deltakere fra flere enn egen klubb, kan søke kretsen om støtte til arrangementsgjennomføringen. Med søknaden forventes det en enkel plan for arrangementet, samt et enkelt budsjett. Innhold og målgruppe bør også komme frem. Utbetaling vil skje når rapport og egnskap foreligger.

Trener- og kompetansegivende kurs som ikke tilbys i kretsen:
En kan søke kretsen om støtte for deltakelse på kurs og kompetansegivende arrangement (som trener) som ikke det blir gitt tilbud om i kretsen. Det kan f.eks. være sikringskurs 2., trener 2- og trener 3-utdanninger. Dette gjelder kursavgift og overnatting, samt reise etter avtale før påmelding.


På kretstinget til Rogaland gymnastikk- og turnkrets (RGTK) ble det bestemt at det årlig skal bevilges inntil kr.150.000 for tildeling av økonomisk støtte til grupper/klubber tilsluttet RGTK.

Retningslinjer og statutter:
1) Det kan kun søkes om økonomisk støtte fra klubber og grupper tilsluttet RGTK.
2) For fleridrettslag må søknaden stilles fra særidrettslaget gymnastikk og turn.
a) NB: Privatpersoner kan ikke søke om økonomiske midler under disse tildelingene.
b) NB: Den økonomiske støtten skal i utgangspunktet ikke gis til enkeltpersoner, klubber og grupper vil i meget stor grad prioriteres ved tildeling.
3) Det kan søkes om økonomisk støtte gjennom hele året.
4) Søknadsfrist for den årlige tildelingen er 31. oktober inneværende år.
5) Søknaden skal sendes til RGTK: RogalandGTK@gymogturn.no
6) Den økonomiske støtten skal kun benyttes til å øke aktivitetene for gymnaster og turnere.
7) Den økonomiske støtten vil være en etterskuddsbetaling på aktiviteter som allerede er gjennomført. Det må legges ved budsjett og ferdig regnskap for arrangementet.
8) Man kan ikke forvente å få tildelt 100% av de økonomiske midlene laget/foreningen søker om.
9) Lag og foreninger kan ikke forvente å få tildelt økonomiske midler ved ny søknad påfølgende år.
10) Det skal ikke tilkomme RGTK noen form for juridiske pålegg eller påfølgende økonomiske ettervirkninger ved tilskudd.

Vi ønsker å få med flere, og utsetter derfor påmeldingsfristen til 30.oktober!
Hjelp oss å dele denne informasjonen til aktuelle ungdommer i din klubb og i hele Agder!

Vi i Agder Gymnastikk- og Turnkrets (AGTK) ønsker å invitere deg til å bli med på neste Eurogym/EGFLC til Bodø sommeren 2024. Eurogym er et oppvisningsstevne for ungdom i regi av UEG og Gymnastics for All. Under Eurogym samles ungdom fra hele Europa for å trene, ha oppvisninger for hverandre og ha det gøy sammen. I tillegg deltar alle på workshops der man får prøve nye spennende aktiviteter.

European Gym for Life Challenge (EGFLC) er en oppvisningskonkurranse som arrangeres dagen før Eurogym starter, og kan sammenlignes med den nasjonale Gym for Life konkurranse. Dette er en spennende og morsom konkurranse og en flott arena som bla. gir mulighet til å få inspirasjon og motivasjon, utvikle sine ferdigheter og bli kjent med deltakere fra hele Europa.

Hvem kan delta:
Ungdommer som er medlem av et lokalt lag knyttet til Agder Gymnastikk- og Turnkrets født mellom 2006 og 2010. I tillegg kan 10 % av troppen være gymnaster født i -05 og -04.

Påmeldingsfristen til kretstroppen er satt til 18.oktober!