Skip to content

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til kretsdommerkurs i rytmisk gymnastikk og trenerseminar i Special Olympics i Skjeberg.

Målgrupper:
– De som ønsker å bli kretsdommere
– Tidligere kretsdommere
– Trenere og dommere

Mer informasjon finnes i invitasjonen.
Påmelding for de som skal ta kretsdommerkurs gjøres i Min Idrett (se link og brukerveiledning i invitasjonen).
Påmelding for observatør sendes til rg@vogt.no
Frist for påmelding: 10. oktober.

Kurs ID: 80137

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn, i samarbeid med Viken Idrettskrets. Kurset arrangeres under Viken Idrettskrets sitt arrangement «Den store idrettshelga», i lokalene til Nedre Glomma Turn.

Medtrenerkurset er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Alle deltakere må delta både på medtrener- og gymlekkurs.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart. Logg på med din idretts-ID, samme som ved pålogging på Min idrett.

Tid: søndag 29.10.23, kl. 10.00-18.30

Sted: Nedre Glomma Turns lokaler ved Activ Center

Adresse: Tomteveien 25, 1618 Fredrikstad

Trenerutvikler:  Anna Borge-Skar

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer: medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser og barneidrett, musikk og rytmeleker og bruk av småredskaper. Siste del av kurset er en gjennomgang av konseptet Gymlek.

Kursavgift:  
Kursavgiften på dette kurset er kr. 850,-, og inkluderer kursmateriell og lunsj under kurset. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Deltakere på den store idrettshelga må selv dekke reise, overnatting og ev middag fre/lør. For reservasjon av hotellrom kan de som ønsker rom bestille på følgende måte:

Ring på tlf. 691 01 555 eller send e-post til: booking.sarpsborg@strawberry.no
Oppgi bookingreferanse: 1078GR022175
Hotellpriser:  Kr 1356,- pr. enk.rom pr døgn og Kr 1526,- pr. dbl.rom pr. døgn, prisene inkluderer frokostbuffé i restauranten.

Betaling:
Kursavgiften blir fakturert av Viken Idrettskrets i etterkant av kurset. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via Min idrett. Lenke kommer øverst på siden når kurset er klart.

Påmelding åpner: 19. september 2023
Påmeldingsfrist: 8. oktober 2023, kl. 10:00

Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Eventuell avmelding gjøres også i Min idrett. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi dessverre ikke anledning til å bytte deltakernavn, dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Husk:            

Snacks, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til kretsdommerkurs Turn Menn.

Dato: 13.-15. januar 2023

Sted: Varner Arena, Asker

Etter ønsker fra flere klubber, invitere Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets til inspirasjonskurs for
trenere på breddepartier. Dette kurset er ment som et idèkurs hvor dere får tips og lærer nye måter å
innlære grunnteknikker på.

Modulene som er satt opp til dette kurset passer best til breddetrenere som er nye i sin rolle, eller
som nylig har fått ny hall med turnapparater, men også andre som ønsker innspill og ideer er selvsagt
velkommen.

Dato: 6.november
Sted: Leirskallen turnhall – Leirskallen 2, 1164 Oslo

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets og Nedre Glomma Turn inviterer til Kretskonkurranse for Turn Menn, 20. november.

Denne konkurransen er for aspirant, rekrutt, stige og paraturn.

Se invitasjon for mer informasjon.

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til kretsting 25. og 26. mars 2023.

Påmeldingsfristen er satt til 5.februar. Fristen for å sende inn forslag til saker er to uker før tinget. Saksdokumentene vil bli publisert i denne kalendervisningen senest en uke før tinget.

Se mer informasjon i vedlagt innkalling (se under invitasjon).

Velkommen!

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til KM for Turn Kvinner og Turn Menn. Denne konkurransen er for rekrutt, stige og paraturn.

Tid: 29.-30. oktober
Sted: Hokksundhallen

KM Turn Kvinner og Turn Menn vil være uttakskonkurranse for VOGTK’s Kretslag til Norgesfinalen for Turn Kvinner og Turn Menn.

Se invitasjon for mer informasjon

Kurset er dessverre avlyst grunnet for få påmeldte deltakere.

Her følger tidligere publisert informasjon:

Kurs ID 80120

Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets arrangerer Medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn i samarbeid med Nedre Glomma Turnforening.

Kurset skulle vært en del av Den store idrettshelga i Viken idrettskrets, som dessverre måtte avlyses. Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets har derfor overtatt ansvaret for arrangementet.

Medtrener- og gymlekkurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, ansatte i idrettsskoler, barnehager eller skole/SFO, som ønsker å tilby varierte aktiviteter i gymsal/ haller. Aktivitetskonseptet Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre barn.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Hvis du er trener og ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Tid: Søndag 30.10.2022, kl. 10.00 – 18.30

Sted:          Nedre Glomma Turnforening

Adresse:       Tomteveien 25, 1618 Fredrikstad

Trenerutvikler:  Kine Øren-Johnsen

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer: medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, musikk og rytmeleker og bruk av småredskaper. Siste del av kurset er en gjennomgang av konseptet Gymlek. Vi ønsker at alle deltakere deltar på både medtrener- og gymlekkurs

Kursavgift:   
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1000,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1400,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs. Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Det er klubben du er trener i, som betaler kurset.
Det er viktig at du ved påmelding melder inn riktig klubb. Meldes det ikke inn klubb, vil faktura gå til din registrerte e-post i Min idrett. Skal faktura sendes til annen adresse, må dette meldes inn til kompetanse@gymogturn.no før kurset gjennomføres.

Påmeldingsfrist er 15. oktober 2022.

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 12. september 2022.

Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter frist.

Husk:
Snacks/ drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS

Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets ønsker å invitere til treningssamling for å avslutte våren og motivere for videre trening gjennom sommeren, mot høstens konkurranser. Treningssamling vil foregå over en lørdag, og vi ønsker å fokusere hovedsakelig på nye elementer, spesielt i relasjon til det oppdaterte reglementet.

Dato: 04. juni

Sted: Leirskallen Turnhall, Nordstrand

Se invitasjon for mer informasjon.

Gymnastikkfestivalen 2022 går digitalt.

For spørsmål – ta kontakt med bredde@vogtk.no