Skip to content

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets, med Rena IL som teknisk arrangør, inviterer til Barnekretsturnstevne 8.-9.juni 2024.

Rena IL Turn i samarbeid med Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets, arranger Cup 1
i Berget aRena, søndag 12.mars.

Program

Rena Turn inviterer til konkurranse i Troppsgymnastikk.

Dato: 23. september 2023

Sted: Rena Idrettspark

Rena IL Turn i samarbeid med Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets, arranger Cup 3 i
Berget aRena, søndag 30. oktober.

Se invitasjon for mer informasjon.

Årets fjerde turncup og cupmesterskap arrangeres 20. november, med Rena Turn som teknisk arrangør.

Se invitasjon for mer informasjon.

Kursreferanse: 80503

Innlandet Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med Rena IL Turn arrangerer medtrenerkurs i gymnastikk og turn. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer: medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser og barneidrett, musikk og rytmeleker og bruk av småredskaper.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Tid: 13. mars 2022 kl. 10-16

Sted:  Berget aRena        

Adresse:   Løypevegen 18, 2450 Rena    

Trenerutvikler: Ine Marie Helmersen

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler.  Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursavgift:
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 850,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: 1200,-

Kursavgift inkluderer digitalt kursmateriell. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.     

Påmelding:  
Påmeldingsfrist er 18. februar. Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 1. desember 2021. Hvis påmeldingslenken ikke fungerer, logg deg inn på minidrett, og forsøk lenken på nytt.

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Oppgi kurs ID 80503. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Husk:
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS

Se vedlagt invitasjon for mer informasjon.

Cup 1, turn kvinner og turn menn for Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets.

Det er i alt fire cuper i 2020:

Det tas forbehold om endring av tidspunkter.

Cup 1: 8. mars, Rena
Cup 2 og KM: 19. april, Elverum
Cup 3: 27. september, Hamar
Cup 4 og cupmesterskap: 29. november, Rena

Cup 4 og cupmesterskap, Turn kvinner og Turn menn for Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets, arrangeres av Rena IL Turn. Dette blir også KM. Mer informasjon om arrangementet kommer.

Det arrangeres to cuper i 2020, i utgangspunktet skulle det blitt arrangert fire cuper, men ettersom cup 2 og 3 ble avlyst, arrangeres det kun to cuper 2020.

Det tas forbehold om endring av tidspunkter.

Cup 1: 8. mars – Rena
Cup 2: 19. april – avlyst
Cup 3: 27. september- på Elverum med Hamar som arrangør – avlyst
Cup 4, KM og cupmesterskap: 29. november- Rena