Skip to content

Regionsansvarlig i region nord for turn menn, Børge Johansen, inviterer til åpen samling i Narvik for gymnaster fra 8 til 18 år 9. – 11. februar. Mer informasjon finner du i invitasjonen.

Påmeldingsfrist er satt til 2. februar

Barnekretsturnstevnet Nord 2024.
Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Kurs-ID: 81819

Nordland Gymnastikk og Turnkrets, i samarbeid med Narvik Turnforening, arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Det er mulig å delta på enkeltkurs, men vi anbefaler alle å delta på alle kurs, da kursene bygger på hverandre.

Medtrenerkurset er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid:

Medtrenerkurs, lørdag 16. september kl. 10.00-15.00
Gymlekkurs, lørdag 16. september kl. 15.00-18.30
Idrettens grunnstige,søndag 17. september kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted:
Parken flerbrukshall
Bjørnsonsvei 1
8515 Narvik        

Trenerutvikler: Andrea Rønning

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener kr. 850,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1200,-
Gymlek kr. 650,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1000,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens, ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingen åpner: 1. juni
Påmeldingsfrist: 26. august kl 10.00

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS

Sted: Narvik

Dato: 22.-24. september 2023

Se invitasjon for mer informasjon.

NGTK og TFGTK og Narvik Turnforening inviterer til NNM i Turn Kvinner og Turn Menn.

Dato: 15.-16. april 2023

Sted: Narvik

Turn menn og regionsansvarlig for region Nord, Børge Johansen, inviterer til åpen regionssamling i Narvik 10. – 12. februar for gutter fra 7 til 16 år. Last ned invitasjonen for mer informasjon og påmleding.

Påmeldingsfristen er satt til 3. februar.

Kursreferanse:81807

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Nordland Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Narvik Turnforening.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Parken flerbrukshall, Bjørnsonsvei 1,8516 Narvik

Tid:
Tumbling, lørdag 1.oktober 2022 kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 2.oktober 2022  kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler:      Andrea Falch Næstby       

Kursavgift:

  • Sikringskurs 1 tumbling:
  • kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner:1.juni 2022
Påmeldingsfrist: 10.september 2022

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81807

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

I forbindelse med KM i Nordland blir det arrangert treningssamling for Turn Kvinner etter finalene på søndag 05., og mandag 06.06.22. Samlingen vil koste 100,- pr deltaker inkludert overnatting og frokost mandag.

Turn menn og regionsansvarlig i region nord, Børge Johansen, inviterer til regionssamling 1 i Narvik 22. – 24. april. For mer informasjon se invitasjonen.

Påmelding sendes til boergejo@hotmail.com innen 11. april.

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets og Narvik Turnforening inviterer til KM Turn Kvinner og Turn Menn.

Dato: 04.-05. juni

Sted: Parken Flerbrukshall

Se invitasjon for mer informasjon.