Skip to content

Hamar vil invitere alle gymnaster i Innlandet til en helg fylt med turn, konkurranse, teambuilding og andre spennende aktiviteter!
Vi vil ha troppsfest der alle er velkomne – aspiranter, rekrutter, elite og bredde.
På kretsmesterskapet inviteres tropper og gymhjulutøvere.

Hamar troppsfest er en vennskapskonkurranse der alle klasser i troppsturn kan delta. Ingen vil bli bedømt eller rangert.

Innlandet GTK med Hamar IL som teknisk arrangør inviterer til cup 1, 18.februar.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Kurs-ID: 80522

Kurset er dessverre avlyst grunnet for få påmeldte deltakere.
Under følger opprinnelig informasjon om kurset.


Innlandet Gymnastikk og Turnkrets, i samarbeid med Hamar IL Turn, arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Det er mulig å delta på enkeltkurs, men vi anbefaler alle å delta på alle kurs, da kursene bygger på hverandre.

Medtrenerkurset er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år og andre, som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent idrettens grunnstige-kurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

Tid:

Medtrenerkurs, 25.05.24 kl. 11.00-16.00
Gymlekkurs, 25.05.24 kl. 16.00-19.30
Idrettens grunnstige, 26.05.24 kl. 11.00-19.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted: Turnhallen i Ankerskogen       

Adresse: Ankerskogvegen 9, 2319 Hamar      

Trenerutvikler: Ine Marie Helmersen

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs (vi anbefaler å delta på alle kurs):
Medtrener kr. 850,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1200,-
Gymlek kr. 650,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1000,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens, ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets (IGTK) har vedtatt 50% rabatt på kursavgiften for alle deltakere som er medlem av klubb tilsluttet IGTK.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingen åpner: 1. desember
Påmeldingsfrist: lørdag 4. mai kl. 10.00

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Ved henvendelser, benytt kurs ID: 80522

VELKOMMEN TIL KURS

Dette blir en helg med ulike idekurs og sosiale aktiviteter for alle trenere uansett parti! Det vil være idekurs i blant annet trampett, tumbling, skranke, bom og koordinasjon.

På grunn av mange sammenfallende arrangement denne helgen, blir hovedtyngden av kurs lagt til søndagen. MEN det blir kurs lørdag ettermiddag og muligheter for overnatting og besøk hos Rush trampolinepark.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon!

ID 80520

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Hamar IL Turn arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Det er mulig å delta på enkeltkurs, men vi anbefaler alle å delta på alle kurs, da kursene bygger på hverandre.

Medtrenerkurset er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid:
Medtrenerkurs: Lørdag 16. september kl. 10.00-15.00
Gymlekkurs: Lørdag 16. september kl. 15.00-18.30
Idrettens grunnstige: Søndag 17. september kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted:  
Ankerskogen Idrettshall ( turnhallen)
Ankerskogvegen 7
2319 Hamar       

Trenerutvikler: Ine Marie Helmersen

Kursavgift:   

Jamfør vedtak om tilskudd til trenerkurs på kretsting i IGTK 2023, vil kurset være gratis for deltakere som tilhører klubber og lag tilsluttet IGTK. Dette forutsetter godkjent oppmøte på alle kursdager. Er man påmeldt kreves gyldig avmelding for å unngå fakturering.

Priser for deltakere utenfor IGTK:

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener kr. 850,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1200,-
Gymlek kr. 650,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1000,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens, ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingen åpner: 1. juni 2023
Påmeldingsfrist: 26. august 2023 kl. 10.00

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Husk:            
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Kontaktperson under kurset:

VELKOMMEN TIL KURS

ID: 80519

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets (IGTK) i samarbeid med Hamar IL Turn

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Kurset arrangeres på Hamar parallellt med Medtrener, Gymlek og Idrettens grunnstigekurs, så man må velge om man vil delta på sikringkursene eller Medtrener, Gymlek og Idrettens grunnstigekurs.

Sted:
Ankerskogen Idrettshall ( turnhallen)
Ankerskogvegen 7
2319 Hamar

Tid:
Tumbling, lørdag 16. spetember 2023 kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 17. september 2023 kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler: 
Linn Dalheim

Kursavgift:
Jamfør vedtak om tilskudd til trenerkurs på kretsting i IGTK 2023, vil kurset være gratis for deltakere som tilhører klubber og lag tilsluttet IGTK. Dette forutsetter godkjent oppmøte på alle kursdager. Er man påmeldt kreves gyldig avmelding for å unngå fakturering.

Priser for deltakere utenfor IGTK:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1. juni 2023
Påmeldingsfrist: 26. august 2023, kl 10.00

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80519

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Hamar IL Turn i samarbeid med Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Cup 3 i Ankerskogen Idrettshall søndag 24.september. Se invitasjon for mer informasjon.

NB! Arrangør her utsatt påmeldingsfristen til tirsdag 9.mai!

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets, med Hamar IL som teknisk arrangør, arrangerer Gymnastikkfestival for barn, helgen 10. – 11.juni. Dette blir årets barnekretsturnstevne for begge de tidligere kretsene, Hedmark og Oppland.

Se mer informasjon i invitasjonen!

Bruk dette påmeldingsskjemaet

Kurs ID: 80507

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets (IGTK) i samarbeid med Hamar IL turn arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn under kurshelga.

Kursene er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kursene er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid:
Medtrener, lørdag 27. september 2022 kl. 10.00-15.00
Gymlek, lørdag 27. september 2022 kl. 15.00-18.00
Idrettens grunnstige: søndag 28. september 2022 kl. 10.00-18.00
OBS! Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted: Ankerskogen idrettshall Hamar  
Adresse:   Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar

Trenerutvikler: Lotte Isabel Hvidsten Lien, Ine Marie Helmersen, Linn Dalheim, Johanna Xantippa Brandsegg

Kursavgift:   

Rabatt for deltagere tilhørende klubb fra IGTK: GRATIS vedtatt av kretsstyret i IGTK.

Forøvrig gjelder følgende priser:
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen.
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener kr. 850,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1200,-
Gymlek kr. 650,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1000,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens, ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursmateriell er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingsfrist: 1. august kl. 10.00
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 1. juni 2022.

OBS! Husk å krysse av for alle tre kurs på minidrett hvis du skal delta på alle.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Husk: Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Kontaktperson under kurset: Johanna Brandsegg, tlf. 41615730

VELKOMMEN TIL KURS