Skip to content
NGTF

Barneidrett

Barneidrett på trening

På trening skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

Her har vi samlet noen punkter som er viktig å huske på når du planlegger trening for barn.

Ti punkter når du planlegger trening for barn

  • Alle barn skal bli sett, inkludert og stimulert
  • Barn skal føle seg trygge; de skal ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile
  • Barn skal ha idrettslig og sosialt utbytte av trening
  • Treningsmengde skal legges opp etter barnas utvikling og modning
  • God variasjon i aktiviteten er viktig for å stimulere helhetlig utvikling
  • Alle typer treningstilbud (f.eks. ekstratrening) skal være åpent og kjent for alle
  • Topping av lagene, favorisering, utvelgelse, seeding skal unngås
  • Trenere bør tenke langsiktig og ikke kortsiktig
  • Det skal oppnevnes en person i alle klubber som er ansvarlig for barneidretten
  • Barnerettigheter og bestemmelser skal forankres i klubbens styre og undergrupper

Vi minner om at trenere må etterstrebe at barne- og ungdomstrening skal planlegges og gjennomføres i henhold til overnevnte retningslinjer, selv om motivene og målsettingen for å delta i idrett varierer fra person til person.