Skip to content

Kurs-ID: 70-62010-03

Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 introkurs.

Trener 2 introkurs er et 4 timers digitalt kurs. Det er første kurs på Trener 2-nivå, og er obligatorisk og forberedende for Trener 2 basis, Trener 2 felles og Trener 2 grenspesifikke fordypninger. 

Sted:

Kurset gjennomføres digitalt ved hjelp av Microsoft Teams.

Tid:

Tirsdag 13.08.2024, kl. 17:30-21:30.

Endringer i timeplanen kan forekomme.
Se lenger ned for mer informasjon om kurset.

Trenerutvikler:

Vilde Ellevog

Kursavgift:

Kr. 500,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
Kr. 600,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
Kr. 700,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Om kurset:

Trener 2 intro er felles for alle grener/aktiviteter, og for trening av alle aldersgrupper innen NGTF. Kurset er et digitalt 4 timers kurs, som er forberedende og obligatorisk for å kunne delta på øvrige kurs på Trener 2-nivå.

E-kurs skal gjennomføres før kurset starter. Deltakerne må også bestille og lese gjennom pensumlitteratur på forhånd.

For få Trener 2 intro godkjent kreves det synlig aktiv deltakelse gjennom hele kurset. 

Påmelding:

Personlig bindende påmelding via https://minidrett.nif.no/.
Det er krav om godkjent Trener 1-kompetanse for å kunne melde seg på kurset.

Påmeldingen åpner: 24.06.2023
Påmeldingsfrist: 30.7.2024

NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett. Vi opplever noen ganger at deltakere ikke finner tilbake til riktig Trener 2 intro etter innlogging på Min idrett. Gjelder dette deg, kan du forsøke en av følgende:
– Trykk på lenke øverst på denne siden på nytt

– I Min idrett: trykk på fanen «kurs» (eventuelt på fanen «påmelding» først), og legg inn «Trener 2 intro gym» i søkefeltet.
Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Avmelding:

Eventuell avmelding gjøres i MinIdrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i MinIdrett etter at avmeldingsfristen er utløpt.

Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift. Oppgi kurs-ID ved henvendelser.

Viktig informasjon:

Fra og med 2023 har Trener 2-kursene ny struktur. Kurset «Trener 2 intro» er obligatorisk og må gjennomføres FØR Trener 2 basis.
NB. De som tok Trener 2 basis før 2023 har vært gjennom innholdet som nå er fordelt på «intro» og «basis», og trenger altså ikke å ta Trener 2 intro.

Trener 2 er et omfattende kursløp. Trener 2-kompetansen tildeles først når alle krav er oppfylt, og både Trener 2 intro, Trener 2 basis, relevante Trener 2 fordypningskurs, samt praksis er gjennomført.

Du kan finne mer informasjon om oppbygningen av Trener 2-kurs, og om godkjenning av Trener 1-kompetanse på våre nettsider, under nedtrekksfanen «Trenerløypa».

Velkommen til kurs!

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Drammens Turnforening, arrangerer Idrettens grunnstige-kurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige 1. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk- og turnaktivitetene, og skal sikre variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent kurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

Tid: Søndag, 13. oktober 2024, kl. 10.00-18.00

Sted: Drammens Turnhall

Adresse: Danvikgata 27, 3045 Drammen

Trenerutvikler: Elin Kjeksrud

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursavgift:   
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1100,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via Min idrett. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 21. juni 2024.
Påmeldingsfrist er 20. september 2024.

Husk:            
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no.
For henvendelser om kurset, benytt kursID: 80155


VELKOMMEN TIL KURS!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund, arrangerer pilotkurs på Trener 2 troppsgymnastikk, i samarbeid med Holmen Tropp og Turn.

Trener 2 troppsgymnastikk gjennomføres over en helg, og er et av fire kurs som kreves for å få Trener 2-kompetanse.

Er du erfaren trener i troppsgymnastikk, og har god kunnskap om frittstående? Da vil vi gjerne ha med DEG på å teste dette kurset. Det blir en helg lærerik og morsom helg, hvor samhandling og erfaringsutveksling med andre rutinerte trenere i troppsgymnastikk står i fokus. Du har anledning til å påvirke kursets form og innhold for fremtidige deltagere, og blir en av de første med muligheten til å bli fullverdig Trener 2-trener i den nye Trenerløypa.

  Sted: Holmen turnhall, Vogellund 28, 1394 Nesbru

  Tid:
  Lørdag 30. november 2024, kl. 10:00 -18:00
  Søndag 1. desember 2024, kl. 10:00 -16:00
  Endringer i timeplanen kan forekomme.

  Trenerutvikler: Odin Horne

  Kursavgift:
  Kr. 2000,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
  Kr. 2400,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
  Kurset etterfaktureres til den klubb deltaker har registrert ved påmelding. Dersom kursavgift skal sendes til annen fakturaadresse, må det gis beskjed om dette før kurset.

  Påmelding
  Påmelding gjennomføres i Min idrett. Se direktelenke for påmelding øverst. Det er begrenset med plasser på kurset, og det er førstemann til mølla.

  Påmeldingen er bindende for begge kursdager.
  Påmeldingsfrist 09. november 2024.

  Avmelding
  Eventuell avmelding gjøres ved å sende epost til kompetanse@gymogturn.no. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift. 

  Reise og overnatting
  Eventuelle behov for reise og overnatting ordnes av den enkelte.

  Krav til forkunnskaper:
  Siden dette er et pilotkurs krever vi i første omgang at deltakere har godkjent Trener 1-kompetanse, og helst Trener 2 intro. Vi anbefaler at deltakere også fullfører Trener 2 basis og Trener 2 felles i forkant av Trener 2 troppsgymnastikk. For å bli tildelt Trener 2 kompetanse må alle krav til kurs og praksis fullføres.


  Innhold
  Innholdet i Trener 2 grenkursene er utviklet for trenere som jobber med deltakelse og utvikling, det vil si utøvere som driver med breddeaktivitet og konkurranse på et lavere nasjonalt og regionalt nivå i NGTF. For mer informasjon om spesifikke emner for den enkelte gren i Trener 2, se fast infoskriv for Trener 2 grenkurs:


  Kontakt
  Ved spørsmål i forbindelse med kurset;

  Ved henvendelser til NGTF Kompetanse, bruk kurs ID som referanse: 70-62010-61.


  Godkjenning
  For å få godkjent kurset må du delta på minst 80 % av undervisningstimene, og være til stede BEGGE kursdagene. Det kreves aktiv deltakelse gjennom hele kurset.

  Om du ønsker å få godkjent Trener 2-kompetanse må du delta på alle kurshelger, fullføre alle krav/oppgaver, samt registrere og levere oversikt over 75 timer praksis. Trener 2-kompetansen blir ikke tildelt før alle krav er oppfylt.

  Velkommen på kurs!

  Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning tumbling, i samarbeid med Arendal Turnforening.

  Tid:
  Lørdag 9. november 2024, kl. 10-18
  Søndag 10. november 2024, kl. 10-16

  Endringer i timeplanen kan forekomme.
  Se invitasjon øverst til høyre for mer informasjon om kurset.

  Sted: Arendal

  Trenerutvikler: Patrick Vesth & Brian Carlsen

  Kursavgift:
  Kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

  Påmelding
  Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/. Påmeldingen er bindende.
  Se direktelenke for påmelding øverst. Påmeldingen åpner 01. Juni 2024.

  Påmeldingsfrist: 19. oktober 2024

  Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift etter fristen har utløpt. Ved henvendelser, oppgi kurs og kurssted.

  NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
  I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning tumbling» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

  Viktig informasjon om dette kurset:
  Trener 2 fordypning tumbling er egentlig et etter- og videreutdanningskurs på Trener 2- nivå, men er til en viss grad fristilt fra kravet om fullstendig Trener 2-kompetanse for påmelding og deltakelse.
  For å delta på kurset må man ha godkjent Sikringskurs 1 tumbling, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 introkurs. Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år, i etterkant av fullført Sikringskurs 1 tumbling, før steget går videre til Trener 2 fordypning tumbling. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning. Ved fullført og bestått Trener 2 fordypning tumbling-kurs vil deltakere tildeles sikringskompetansen «Trener 2 fordypning tumbling, gym og turn».

  For å bli tildelt fullstendig Trener 2 – kompetanse, kreves fullført Trener 2 intro, Trener 2 basis, Trener 2 felles, Trener 2 gren (f.eks. troppsgymnastikk), samt praksis og resterende godkjenningskrav. Sammen med Trener 2 troppsgymnastikk og Trener 2 fordypning trampett, gir Trener 2 fordypningskurs tumbling også kompetansen Trener 2 fordypning troppsgymnastikk.

  Kursets innhold kan avvike fra tidligere sikringskurs på samme nivå. Har du kompetansen fra før, men ser at det noe du mangler, eller det er lenge siden du tok kurset/ praktiserte som trener på dette nivået, anbefaler vi deg å ta kurset på nytt.


  Velkommen til kurs!

  Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning trampett, i samarbeid med Oslo Turnforening.

  Tid:
  Lørdag 16. november 2024, kl. 10-18
  Søndag 17. november 2024, kl. 09-15

  Endringer i timeplanen kan forekomme.

  Sted:
  Oslo Turnforening, Haslehallen, Eikenga 6, 0579 Oslo

  Trenerutviklere:
  Kjartan Frafjord

  Kursavgift:
  Kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

  Påmelding
  Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/. Påmeldingen er bindende. Se direktelenke for påmelding øverst.
  Påmeldingen åpner 14. juni 2024.

  Påmeldingsfrist: 25. oktober 2024

  Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift etter fristen har utløpt. Ved henvendelser, oppgi kurs og kurssted.

  NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
  I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning trampett» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

  Viktig informasjon om dette kurset:
  Trener 2 fordypning trampett er egentlig et etter- og videreutdanningskurs på Trener 2- nivå, men er til en viss grad fristilt fra kravet om fullstendig Trener 2-kompetanse for påmelding og deltakelse.
  For å delta på kurset må man ha godkjent Sikringskurs 1 trampett, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 introkurs. Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år, i etterkant av fullført Sikringskurs 1 trampett, før steget går videre til Trener 2 fordypning trampett. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning. Ved fullført og bestått Trener 2 fordypning trampett-kurs vil deltakere tildeles sikringskompetansen «Trener 2 fordypning trampett, gym og turn».

  For å bli tildelt fullstendig Trener 2 – kompetanse, kreves fullført Trener 2 intro, Trener 2 basis, Trener 2 felles, Trener 2 gren (f.eks. troppsgymnastikk), samt praksis og resterende godkjenningskrav. Sammen med Trener 2 troppsgymnastikk og Trener 2 fordypning tumbling, gir Trener 2 fordypningskurs trampett også kompetansen Trener 2 fordypning troppsgymnastikk.

  Kursets innhold kan avvike fra tidligere sikringskurs på samme nivå. Har du kompetansen fra før, men ser at det noe du mangler, eller det er lenge siden du tok kurset/ praktiserte som trener på dette nivået, anbefaler vi deg å ta kurset på nytt.


  Velkommen til kurs!

  Kurs-ID: 81232

  Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Vestland Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med IL Høyang.

  Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

  Sted: Høyangerhallen, Hjetland 2, 6993 Høyanger

  Tid:
  Tumbling, lørdag 7.9.24 kl. 10.00-18.00
  Trampett, søndag 8.9.24  kl. 10.00-18.00

  Endringer i timeplanen kan forekomme

  Trenerutvikler: Petter Emil Andersen

  Kursavgift:
  Sikringskurs 1 tumbling:
  kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

  Sikringskurs 1 trampett:
  kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

  Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

  Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
  Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
  Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
  Begge kurs: kr. 2600,-

  Her finner du mer informasjon om trenerlisens

  Påmelding:
  Påmeldingen åpner: 1.6.24
  Påmeldingsfrist: 17.8.24

  Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

  Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

  Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81232

  Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

  E-kurs for hvert av sikringskursene må være godkjent før kompetanse kan tildeles.

  Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

  Kurs-ID: 80150

  Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Fredrikshalds Turnforening.

  Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

  Sted: Halden arena, Os allè 2b, 1777 Halden (Fredrikshalds flunkende nye turnhall, åpnes i august 2024)

  Tid:
  Tumbling, lørdag 30. november 2024, kl. 10.00-18.00
  Trampett, søndag 1. desember 2024, kl. 10.00-18.00

  Endringer i timeplanen kan forekomme

  Trenerutvikler: Lasse Hauser

  Kursavgift:
  Sikringskurs 1 tumbling:
  kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

  Sikringskurs 1 trampett:
  kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

  Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

  Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
  Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
  Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
  Begge kurs: kr. 2600,-

  Her finner du mer informasjon om trenerlisens

  Påmelding:
  Påmeldingen åpner: 7. juni 2024
  Påmeldingsfrist: 8. november 2024

  Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

  Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

  Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80150

  Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

  E-kurs for hvert av sikringskursene må være godkjent før kompetanse kan tildeles.

  Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

  Kurs-ID: 81927

  Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Hammerfest TF, arrangerer medtrener- og gymlek-, og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

  Det er mulig å melde seg på et eller begge kurs, men vi anbefaler alle å delta begge dager, da kursene bygger på hverandre.

  Medtrener- og gymlek er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, og andre som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Kurset gir også en innføring i aktivitetskonseptet Gymlek, som i utgangspunktet retter seg mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

  Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

  Målet med kursene er å få tips og ideer til treningstimer, og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent idrettens grunnstige-kurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

  Tid:
  Medtrener- og gymlek, 14.9 , kl.10.00-18.30
  Idrettens grunnstige, 15.9, kl. 10.00-18.00

  Endringer i timeplanen kan forekomme.  

  Sted: Isbjørnhallen, Meridiangata 8, 9601 Hammerfest.

  Trenerutvikler: Andrea Rønning

  Kursavgift:

  For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
  For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

  Priser for enkeltstående kurs:
  Medtrener- og gymlek kr. 1000,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1400,-
  Idrettens grunnstige kr. 1100,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

  Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

  Mat er IKKE inkludert i prisen.

  Betaling:       
  Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

  Påmelding:   
  Påmelding gjøres gjennom Min idrett.

  Påmeldingen åpner: 1.6.24
  Påmeldingsfrist: 24.8.24

  Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

  Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

  Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 13 år (kalenderår)

  Husk: Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.


  Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

  Ved spørsmål, ta kontakt med kNGTF kompetanse: kompetanse@gymogturn.no

  Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81927

  VELKOMMEN TIL KURS

  Mer informasjon om kursene finner du her

  Kurs-ID: 80153

  Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Hobøl IL Turn, arrangerer medtrener- og gymlek-, og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

  Det er mulig å melde seg på et eller begge kurs, men vi anbefaler alle å delta begge dager, da kursene bygger på hverandre.

  Medtrener- og gymlek er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, og andre som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Kurset gir også en innføring i aktivitetskonseptet Gymlek, som i utgangspunktet retter seg mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

  Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

  Målet med kursene er å få tips og ideer til treningstimer, og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent idrettens grunnstige-kurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

  Tid:
  Medtrener- og gymlek, 14. september 2024 , kl.10.00-18.30
  Idrettens grunnstige, 15. september 2024, kl. 10.00-18.00

  Endringer i timeplanen kan forekomme.  

  Sted: Knapstadhallen

  Adresse: Tomterveien 15 B, 1823 Knapstad

  Trenerutvikler: Anna Borge-Skar

  Kursavgift:
  For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
  For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

  Priser for enkeltstående kurs:
  Medtrener- og gymlek kr. 1000,- (ingen differensiering på lisens).
  Ikke tilsluttet NGTF kr. 1400,-
  Idrettens grunnstige kr. 1100,- (ingen differensiering på lisens).
  Ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

  Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

  Mat er IKKE inkludert i prisen.

  Betaling:       
  Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

  Påmelding:   
  Påmelding gjøres gjennom Min idrett.

  Påmeldingen åpner: 1. juni 2024
  Påmeldingsfrist: 23. august 2024

  Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

  Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

  Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 13 år (kalenderår)

  Husk: Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.


  Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

  Ved spørsmål, ta kontakt med kNGTF kompetanse: kompetanse@gymogturn.no

  Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80153

  VELKOMMEN TIL KURS

  Mer informasjon om kursene finner du her

  Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning trampett (tidligere Sikringskurs 2 trampett), i samarbeid med Åsane Turnforening.

  Tid: 19.-20. oktober 2024
  Lørdag, kl. 10-18
  Søndag, kl. 10-16

  Endringer i timeplanen kan forekomme.

  Sted: Åsane Arena, Åsane Senter 60, 5130 Bergen

  Trenerutviklere: Aleksander Martens

  Kursavgift:
  Kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

  Påmelding
  Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/. Påmeldingen er bindende.
  Se direktelenke for påmelding øverst. Påmeldingen åpner 01.06.2024.

  Påmeldingsfrist: 28.09.2024

  Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift etter fristen har utløpt. Ved henvendelser, oppgi kurs og kurssted.

  NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
  I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning trampett» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

  Viktig informasjon om dette kurset:
  Trener 2 fordypningskurs trampett er en del av Trener 2 fordypning troppsgymnastikk. Deltakere vil ved godkjent kurs tildeles kompetansen Trener 2 fordypning trampett, gym og turn. Sikringskompetanse godkjennes ved fullført og bestått Trener 2 fordypning trampett. For å bli tildelt fullstendig Trener 2 kompetanse, må deltakerne gjennomføre Trener 2 basiskurs, samt resterende fordypningskurs og godkjenningskrav.

  For å delta på kurset må man ha godkjent Sikringskurs 1 trampett, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 introkurs. Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år, i etterkant av fullført Sikringskurs 1 trampett, før steget går videre til Trener 2 fordypning trampett. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning.

  Kursets innhold er noe endret fra tidligere Sikringskurs 2 trampett. I tillegg til trampoline ut i grop, vil deltakere fra og med august 2021 kun gjennomgå doble rotasjoner med rotasjoner rundt lengdeaksen inntil 180 grader i trampett, samt tsukahara på hoppredskap. Videre progresjon blir gjennomgått i etter- og videreutdanningskurs etter at full Trener 2 kompetanse er oppnådd.


  Velkommen til kurs!