Skip to content

Innkallingen til årets forbundsting er nå publisert i arrangementet i kalenderfunksjonen her på nettsiden.

PÅMELDINGSFRISTEN ER 25.03.

Årets forbundsting arrangeres av Sola Turn på Clarion hotel Air på Sola. Hotellet ligger perfekt til i gangavstand fra Sola Lufthavn, og det har allerede vært brukt under anleggs- og lederkonferansen i 2021.

Program

Tradisjonen tro starter vi allerede fredag med Åpent forum kl. 15.00 – 18.00. Temaene som vil bli tatt opp på fredag er ikke fastsatt pr. 01.02., men vil bli offentliggjort så snart de er klare. Selve tinget med de ordinære tingforhandlingene starter lørdag kl. 10.00 og fortsetter fram til lunsj på søndag.

Tingsaker

De siste årene har vist oss at verden er omskiftelig og krevende, noe som har påvirket både klubber, kretser og forbund på ulikt vis. Årets forbundsting håper vi vil være med å markere en videre tilbakekomst til mer normale måter å drive aktiviteten på. Vi har lært mye, og kanskje har vi bedre løsninger på enkelte ting nå enn hva vi hadde før pandemien. Forbundstinget 2022 er den første muligheten til å være med å påvirke den videre utviklingen av våre aktiviteter og idretter. Vi håper dere melder dere på å blir med oss i arbeidet framover.

Deltagelse

Alle klubber og turngrupper som er medlem i NGTF har anledning til å delta med minst 1 og maks 3 delegater. Antall delegater bestemmes av antall medlemmer i det enkelte lag/gruppe.

All påmelding skjer gjennom skjemaet som er å finne i kalenderoppføringen for forbundstinget.

Priser og alternativer finner du i den fullstendige innkallingen.

Siste frist for påmelding er 25. mars 2022.

Påmeldingen er å anse som bindende.

Fristen for innsending av saker til behandling på forbundstinget er 2. april. Forslag sendes til e-post gymogturn@gymogturn.no og merkes tydelig «Forslag til forbundstinget 2022»

Spørsmål til arrangementet og forhold omkring overnatting rettes til Sola Turn på e-post pamelding@solaturn.no

Øvrige spørsmål knyttet til Forbundstinget, slik som tingsaker mm sendes til gymogturn@gymogturn.no