Skip to content

Søgne Turnforening søker Sportslig leder i 40% stilling

Søgne Turnforening ble stiftet i 1982 og feirer 40 års jubileum i år. Klubben har vokst mye de siste årene og er Søgnes neste største idrettslag med nesten 600 medlemmer. I samarbeide med kommunen/fylkeskommune får vi en etterlengtet stor basishall for troppsgymnastikk i desember 2022. Dette vil gi svært gode treningsforhold for våre gymnaster og parkour utøvere. Det blir mulighet til å være med å forme klubbens sportslige utvikling i en svært spennende tid!

Hovedansvar:
– Leder av den sportslige utviklingen i klubben
– Teamleder for trenere
– Tilrettelegge for kompetanseutvikling og kurs samt rekruttering av nye trenere.
– Se til at sportslig plan for klubben implementeres og etterleves på alle partier
– Tildele treningstider og trenere til partiene
– Kvalitetssikre og videreutvikle foreningens sportslige planer og aktivitetstilbud
– Planarbeid knyttet til semesterplaner, handlingsplaner, terminlister, arrangement og ekstra aktiviteter
– Aktiv i organisasjonsutvikling og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Ønskede kvalifikasjoner:
– Høy turnfaglig/idrett bakgrunn
– Annen relevant erfaring fra arrangement og ledelse
– Erfaring som trener

Som person er du engasjert, strukturert og ansvarsbevisst og du ser viktigheten av å ha fokus på folkehelse og bevegelsesglede for barn, ungdom og eldre gjennom innholdsrik trening uavhengig av ambisjoner.
Du skaper begeistring hos trenere og gymnaster gjennom planlagte treninger som sikrer progresjon og idrettsglede
Mulighet for fast stilling

Kontaktperson: Heidi Ingebrigtsen
E-post: leder@sogneturn.no