Skip to content

European Gymnastics, tekniske komiteer turn kvinner og menn

NGTF var vertskap for tre ulike internasjonale delegasjoner i løpet av en kort uke mellom 15. og 19 juni. De to tekniske komiteene innen turn i Europa var samlet til felles komitémøte på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Tom Thingvold er president i den tekniske komiteen for turn menn i Europa, og var hovedarkitekt bak dette arrangementet med god hjelp fra generalsekretær Mona Kristiansen. President i NGTF, Torgeir Røinås Pedersen deltok på deler av møtet mellom de to komiteene.

Torgeir Røinås Pedersen (i midten) deltok på det felles møtet mellom de to tekniske komiteene for turn i European Gymnastics. Tom Thingvold til venstre for Torgeir Pedersen, og presidenten i turn kvinner komiteen, Anca Mihailescu Grigoras til høyre.

.

FIG – planleggingsmøte for FIG kongress 2022

Samtidig med det europeiske komitémøtet var det også besøk fra det internasjonale turnforbundet FIG. Her var tre representanter på inspeksjonsbesøk på Oslofjord Convention Center for å kvalitetssikre alle arrangementstekniske detaljer rundt høstens internasjonale kongress. På bildet ser vi de norske representantene sammen med de tre som var på besøk fra FIG. Tilbakemeldingene fra de internasjonale representantene var svært positive både til fasilitetene, status på planleggingsarbeidet i NGTF og OCC og ikke minst i forhold til området.

Representanter fra Organisasjonskomiteen for FIG-kongressen sammen med de tre besøkende representantene fra FIG. Fra venstre Stig Nilsen, Siril Ueland Fossdal, Minna Børstad, Lise Mandal, Irina Solem, Zina Terrier (FIG), Olivia Bille Pena (FIG) og Perre Droz (FIG). Foto: Øistein Leren

Eurogym-2024 til Bodø

I 2024 skal Eurogym arrangeres i Bodø. Det inngår som en del av at Bodø er kulturell hovedstad i Europa i 2024. Den lokale organisasjonskomiteen er nå på det nærmeste fulltallig, og de var samlet til sitt første ordinære møte i Bodø, helgen 17. – 19. juni. Arbeidet ledes av Hanne Jørgensen og Irina Solem. Helgens agenda var preget av at man nå var klar for å gjøre viktige beslutninger omkring arrangementets sentrale elementer, som hovedarenaer, sted for akkreditering, sted for bespisning og ikke minst plan for det videre arbeidet.

Det er stort engasjement i de lokale turnforeningene, i Bodøidretten og i byen generelt. Samarbeidet med Thon Hotels og Bodø kommune fungerer godt, og mange offentlige etater og funksjoner stiller opp. I et arrangement av en slik størrelse blir logistikk, overnatting, mat og transport svært sentrale faktorer, og her er arbeidet i godt gjenge. I og med at Eurogym 2024 inngår som del av Bodø-2024, så er det viktig at Eurogym-2024 blir en god del av den store kulturhovedstadsprosjektet. Dette blir det mer fokus på i møtene rett over sommeren.

NGTF reiser med ca. 200 deltagere til årets Eurogym i Neucahtel, Sveits, og de kommer til å sette tydelig preg på avslutningsseremonien! Det er bare å begynne å glede seg til 2024, og til det videre arbeidet utover høsten.

Organisasjonskomiteen samlet til møte på Kjerringøy, et sted som kan være godt egnet for ekskursjoner for deltagerne i 2024. Fra venstre Siril Ueland Fossdal, Minna Børstad, Brit Øiesvold, Siri Todnem (bak), Julie Abelsen, Irina Solem, Hanne Jørgensen (bak), Birgit Iversen, Ida Sandholtbråten (bak), Henriette Eilertsen, Laila Thorshaug Foto: Øistein Leren