Skip to content

Ørland Turnforening arrangerer igen i år 3 sommercamps. Alle camps vil være i uke 32 og fordeles således:
Camp 1 (Teamgym rekrutt og junior 11-17 år): 5.-9. august
Camp 2 (Bredde 7-10 år): 5.-7. august
Camp 3 (Bredde 11-17 år): 7.-9. august

Mer info og invitasjon kommer!

Ørland Sparebank Open er en Nasjonal konkurranse for rekrutt, junior og senior, samt Konkurranse i åpen klasse og åpen klasse 11+
I åpen klasse bedømmes man ut i fra et forenklet reglement som er tilpasset de som ikke oppnår krav eller nivå i nasjonale klasser. Det skilles ikke på alder i åpen klasse, men om man melder seg på Åpen klasse 11+, må alle i troppen minimum fylle 11 år, samme år.

Malvik Turn og RG inviterer til Kretsmesterskap i Rytmisk Gymnastikk i Malvikhallen på Vikhammer.
Informasjon om arrangementet ligger i invitasjonen.

Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Malvik Turn og RG inviterer til KM i troppsgymnastikk i nasjonale klasser. Konkurransen avholdes i Malvikhallen lørdag 27. april.

Blir det mange påmeldte tropper vil konkurransen avholdes både lørdag og søndag.

Mer informasjon kommer med invitasjon.

Vi ønsker å invitere alle gymnaster i Trøndelag, født senest 2007 til en helgesamling 19.-21.april.

Se vedlagt invitasjon for mer informasjon.

Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets vil med dette invitere alle klubber i kretsen til lagsmøte 16.02.2024.
Møtet vil bli avholdt på Quality Hotel Prinsen fra klokken 17.00 – 21.00.

Vi håper de fleste klubbene har mulighet til å delta med en representant på møtet, men vi har forståelse for at reiseveien er lang.
Det vil derfor bli lagt til rette for å delta på møtet over Teams.

Vi minner om at det er påkrevd å delta på lagsmøte og kretsting for å være søkeberettiget til tilskuddsordningen.

Regionsansvarlig i region midt, regionsutvalget v/Edvard Roppen, inviterer til samling i Trondheim 16. – 18. februar for gymnaster fra 9 år og eldre. Les mer informasjon i invitasjonen og benytt påmeldingsskjemaet for påmelding. Frist for påmelding er satt til 2. februar.

Åpen regional konkurranse i Rosenborghallen.
Vi ønsker både aspiranter, rekrutter, junior og senior velkommen.

Regionskonkurranse 3 i region Midt-Norge.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.