Skip to content

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Kretskonkurransen for alle klasse i rytmisk gymnastikk – 10. feb
Treningsdag for 6 år til voksen – 11. feb

Hareid IL turngruppe arrangerer KM for Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets.
For meir informasjon, sjå i invitasjon og påmelding.

Molde Turnforening arrangerer Saltokonkurranse for lagene i Møre- og Romsdal 10.mars.

Regionsansvarlig i region midt, regionsutvalget v/Edvard Roppen, inviterer til samling i Trondheim 16. – 18. februar for gymnaster fra 9 år og eldre. Les mer informasjon i invitasjonen og benytt påmeldingsskjemaet for påmelding. Frist for påmelding er satt til 2. februar.

Ekko/Aureosen inviterer til barnekretsturnstevne for klubbene i Møre og Romsdal.
Overnatting og sosialt på Julsundet skole og omegn. Arrangementet arrangeres i Aukrahallen.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon!

Ekko/Aureosen ønsker alle velkommen!

Molde Turnforening inviterer lagene i region Midt Norge til regionskonkurranse for turn kvinner og turn menn helga 15.-17 mars 2024.

Regionssamling for turn kvinner i Møre og Romsdal og Trøndelag. Treningssamlingen arrangeres i Molde og er open for alle klubbene i kretsene. Samlingen er for 10 år og oppover. For påmelding og mer informasjon se invitasjon.

Kretsstyret inviterer alle klubber i kretsen i lagsmøte med informasjon og dialog.
Minner om at deltakelse på lagsmøter er en forutsetning for å søke tilskudd.
Det er også mye nyttig informasjon å få med seg:-)

Tirsdag 13.februar kl 21.00-22.00 i dette møterommet

Agenda:
-informasjon om tilskuddsordning, hvordan behandles søknadene og fordelingen av midler
-senior NM turn hos Hødd
-media
-Barnekretsturnstevne
-Pop up kurs
-Spond gruppe for trenere
-Klubber forteller om sin hverdag

Har du spesielle tema du ønsker å ta opp så hører vi fra deg på moreogromsdalgtk@gymogturn.no

Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning trampett (tidligere Sikringskurs 2 trampett), i samarbeid med Gran IL Turn.

Tid:
Lørdag 2. mars 2024, kl. 10-18
Søndag 3. mars 2024, kl. 10-16

Endringer i timeplanen kan forekomme.
Se invitasjon nederst for mer informasjon om kurset. 

Sted: Gran

Trenerutviklere: David Jensen

Kursavgift:
Kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
Kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
Kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

Påmelding
Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/. Påmeldingen er bindende.
Se direktelenke for påmelding øverst. Påmeldingen åpner 3. januar 2024.

Påmeldingsfrist: 10. februar 2024 kl. 10.00

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift etter fristen har utløpt. Ved henvendelser, oppgi kurs og kurssted.

NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning trampett» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Viktig informasjon om dette kurset:
Trener 2 fordypningskurs trampett er en del av Trener 2 fordypning troppsgymnastikk. Deltakere vil ved godkjent kurs tildeles kompetansen Trener 2 fordypning trampett, gym og turn. Sikringskompetanse godkjennes ved fullført og bestått Trener 2 fordypning trampett. For å bli tildelt fullstendig Trener 2 kompetanse, må deltakerne gjennomføre Trener 2 basiskurs, samt resterende fordypningskurs og godkjenningskrav.

For å delta på kurset må man ha godkjent Sikringskurs 1 trampett, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 introkurs. Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år, i etterkant av fullført Sikringskurs 1 trampett, før steget går videre til Trener 2 fordypning trampett. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning.

Kursets innhold er noe endret fra tidligere Sikringskurs 2 trampett. I tillegg til trampoline ut i grop, vil deltakere fra og med august 2021 kun gjennomgå doble rotasjoner med rotasjoner rundt lengdeaksen inntil 180 grader i trampett, samt tsukahara på hoppredskap. Videre progresjon blir gjennomgått i etter- og videreutdanningskurs etter at full Trener 2 kompetanse er oppnådd.


Velkommen til kurs!