Skip to content

Årets Trener 3-kull er godt i gang med workshops og prosjekter. Her kan du lese hva trenerne jobber med på og mellom samlinger, og hvordan du kan forberede deg til å ta Trener 3 i neste runde.

Mens Trener 1 og 2 fokuserer på gymnastikk og turn som breddeaktivitet – på deltagelse og utvikling – setter Trener 3 søkelyset på arbeidet med morgendagens toppidrettsutøvere. Målgruppen er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Etter en søknadsrunde våren 2023 ble 10 trenere tatt opp på kurset. Disse kommer fra turn menn, turn kvinner, rytmisk gymnastikk, og troppsgymnastikk. Flere av NGTFs landslagssjefer og landslagstrenere deltar.

Kurset er bygd opp rundt fire «workshops» – fysiske samlinger ledet av spesialister innen de aktuelle fagområdene. Etter hver workshop avholdes et digitalt refleksjonsmøte, med tilbakeblikk, debrief, og eventuelt ytterligere fordypning. I tillegg definerer hver trener sitt eget prosjekt for hvert emne, der målet er utvikling av og implementering i eget trenervirke.

Trenerutvikler Johanna Brandsegg ønsker deltagerne på Trener 3 velkommen til samling om kultur og verdier, med viktige refleksjonsspørsmål
Trenerutvikler Johanna Brandsegg ønsker deltagerne på Trener 3 velkommen til samling om kultur og verdier, med viktige refleksjonsspørsmål.

Fellesidrettslig workshop med NIF og Olympiatoppen

Trener 3 startet friskt, med tre intensive dager sammen med trenere fra bl.a. langrenn, alpint, basket, volleyball, seiling, og kampsport. Eksperter fra Olympiatoppen (OLT) tok deltagerne gjennom teori, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver knyttet til kompetanseanalyse, strategi og målprosesser, idrettscoaching, idrettspsykologi, og prestasjonsernæring.

I etterkant gjennomførte NGTFs deltagere individuelle prosjekter. Blant temaene trenerne valgte å fokusere på var utarbeidelse av «one page strategy» for egen utøvergruppe/lag, anvendelse av OLTs utviklingshjul på egne utøvere, arbeid med landslagsmodell, og evaluering/justering av utøvernes totalbelastning.

Utviklingsfilosofi, kultur, og verdiarbeid i Sandnes

Samtaler om verdier og kultur på Trener 3-workshop i Sandnes
Samtaler om verdier og kultur på Trener 3-workshop i Sandnes.

Med hjelp av NGTFs rådgiver innen verdiarbeid, Maria Dalsbø, og i Birgit Vallestrand (tidl. landslagssjef turn kvinner) sin ånd, startet NGTFs Trener 3-kandidater 2024 med workshop i Sandnes. Denne workshopen er utviklet spesifikt for NGTFs trenere, i tillegg hadde vi gjester fra kampsport – tre trenere og en veileder. Med en liten deltagergruppe ble det rom for å etablere psykologisk trygghet som ledet til ærlige samtaler og grundige refleksjoner.

Trener 3-kandidatenes beskrivelse av hva som kjennetegner en god kultur.På programmet stod blant annet refleksjon over idrettens verdigrunnlag, øving på å lede coachende samtaler med utøvere og kollegaer, og analyse av ens egne signaturstyrker. Et inspirerende foredrag av Dag Jacobsen, sportssjef i kampsportforbundet, ble det også tid til. Og på figuren til høyre kan du se hva deltagerne mener kjennetegner en god kultur.

Etter workshopen ønsket deltagerne mer veiledning i hvordan man løser de mest krevende coachingsamtalene. Dermed ble Lone Hagelund, som blant annet er coachingspesialist i NIF, hentet inn til et praktisk rettet refleksjonsmøte.

Et separat webinar med Sunn Idrett tok for seg kommunikasjon rundt mat, kropp, og vekt. Gjennom caser fikk Trener 3-kandidatene samt øvrige deltagere fra NGTFs landslagsmiljøer diskutert problemstillinger rundt rollen som forbilde, bekymringssamtale med utøver og foreldre, relasjon mellom vektreduksjon og prestasjon, og tiltak rundt utøvere med problematisk forhold til mat/kropp.

Motorikk og ferdighetsutvikling i Olympiahallen

Lars-Arne Andersen ga trenerne praktiske utfordringer innen motorikk og utvikling av ferdighetIndividuell tilrettelegging, bruk av motoriske utfordringer i utviklingen av teknikk, og viktigheten av å benytte ulike typer feedback stod på programmet i en aktiv workshop på Olympiatoppen. Teorigrunnlag ble levert av Ola Eriksrud fra NIH og Morten Bråten fra OLT, mens praktisk gjennomføring ble ledet av Lars-Arne Andersen (tidligere landslagsturner og nå ansatt i OLT).

Deltagerne fikk selv prøve seg på ulike typer motoriske utfordringer, og de jobbet praktisk med å skreddersy både generelle øvelser og metodikk til turnelementer, basert på utfordringer eller begrensninger hos seg selv eller partnere.

Olympiatoppens filosofi skiller seg fra tradisjonell gymnastikk og turn-tankegang på noen områder. Blant temaene som kursdeltagerne ble nysgjerrige på å prøve ut kan vi nevne endring av fokus fra å utføre mest mulig identiske repetisjoner av teknikk, til å repetere med små variasjoner, samt å øke utøvernes oppmerksomhet mot indre feedback – opplevelse i egen kropp, fra underlag, lyd, etc, og mindre bruk av instruksjon fra trener.

Neste på programmet: Prestasjonsutvikling

Siste workshop vil gå på NIH i juni. Fokus blir prestasjonsutvikling gjennom langsiktig planlegging, skadeforebygging, og fysisk trening. Disse delene blir ledet av Gabriel Negru (NGTF) og Bente Amundsen (fysioterapeut for bl.a. landslag i NGTF), og vil også kombinere teoretisk grunnlag med praktisk arbeid i turnhallen.

Vil DU være med på neste runde av Trener 3?

I mars blir alle NGTFs klubber bedt om å melde inn hvilke kurs de ønsker å sende trenere til. Mengden aktuelle kandidater til Trener 3 bestemmer når neste runde av kurset vil starte.

For å være kvalifisert for Trener 3 trenger man en fullstendig Trener 2-kompetanse. Dette oppnår man ved å ta Trener 2 intro + Trener 2 basis + Trener 2 felles (kommer til høsten) + Trener 2 grenspesifikk fordypning, eller ved å søke om godkjenning av tilsvarende kompetanse oppnådd i andre land eller fra idrettsfag på høyskolenivå.

I første runde av Trener 3 ble trenere som jobber med landslagsutøvere prioritert i søkerbunken. I prinsippet er kurset aktuelt og åpent for alle trenere som jobber med utøvere som ønsker å utvikle seg i retning av landslagsnivå, og for trenere som jobber med oppvisningsgymnastikk med sikte mot internasjonalt nivå.

Mer informasjon

Mer om kursets innhold og oppbygning, forkrav, søknadsprosess og søknadsskjema slik dette forelå for 2023 finner du under Trener 3 i NGTFs kalender.

Du kan også se opptak av informasjonsmøte om Trener 3 i NGTF videobank.

Mer om Trenerløypa kan du lese på NGTFs nettsider for trenerutdanning.

Spørsmål om Trener 3 kan rettes til NGTFs kompetanseavdeling på kompetanse@gymogturn.no.

Skjematisk fremstilling av gangen i et Trener 3-kurs
Trener 3 består av workshops ledet av eksperter, refleksjonsmøter for NGTFs deltagere, selvstendige prosjekter, og praksis med egne utøvere.

Vi har nå publisert en ny løsning i forbindelse med overganger som skal være mer brukervennlig, forståelig og effektiv.

Utøver søker selv om overgang via sin profil i Min Idrett hvor man logger inn med Idrettens ID. 

Overganger gjøres i tråd med våre bestemmelser. Den nye løsningen med overganger er delt inn i to deler:

 • Ordinær overgang.
 • Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om startberettigelse og overganger.

Ytterligere informasjon ang. dette finner du under hver konkurransegren og menyknappen «Overganger».

I helgen ble World Cup i Cottbus gjennomført. Dessverre ble det ingen finaler for hverken jentene eller Guttene, men Jacob Karlsen, med sin 16. plass i hopp fikk med seg viktige poeng i jakten på en OL plass og etter 4. plassen i World Cup sist helg så ligger han åpner i dag på en 4. plass i OL-kvalifiseringen i hopp hvor de to beste går til OL. Mer om veien til OL har vi skrevet om litt lenger ned i artikkelen. Alt håp er heller ikke ute for resten, men de må nok levere noen meget sterke resultater i de siste to World Cupene for at det skal være mulig uten at vi har finregnet på det akkurat nå.

Forrige helg var det World Cup i Kairo og i helgen som var flyttet konkurransen seg til Cottbus. For turn kvinner stilte Maria Tronrud og Hannah Ifeanyi fra Oslo TF og Mari Kanter fra Holmen Tropp og Turn.  For guttene stiller, Sofus Heggemsnes, Jacob Karlsen og Peder Skogvang fra Oslo TF og Harald Wibye fra Laksevåg T&IL.

I Kairo utmerket spesielt Jacob Karlsen seg med en 4. plass i finalen i hopp og ble dermed eneste norske med finaleplass. Flere norske gymnaster utmerket seg med gode øvelser og både Sofus i svingstang og Peder i frittstående var reserver til finalen. Hos jentene var også Maria meget nær en finale i bom. Resultatene fra Kairo finner du her.

I Cottbus var nivået på gymnastene, om mulig, enda litt høyere enn i Kairo. For jentene kjørte Mari og Hannah gode øvelser i skranke, men det holdt ikke helt resultatmessig mot de beste i verden. I bom ble det dessverre fall på Maria denne gangen og det lykkes ikke helt resultatmessig selv om jetene gjorde så godt de kunne. For guttene hoppet igjen Jacob bra, men med litt ustøhet i andre hoppet ble det en 16. plass selv om han var nære en finale også denne gangen. Med 16. plassen fikk han med seg 7 poeng i kvaliken til OL og selv om det blir tøft i de to neste World Cup konkurransene er sjansen fremdeles der. Jacob gjorde det bra i ringer og Peder gjorde en solid øvelse i frittstående, men det holdt ikke helt mot de beste. I svingstang ble det fall på Sofus og det ble også feil på Harald og Peder i skranke som gjorde at plasseringene ikke ble all verden her. Alle resultater fra Cottbus finner dere foreløpig her. Men de blir også lagt ut her etter hvert.

Ved å laste ned appen til Elevien får dere tilgang til øvelsene fra kvalifiseringen, men dette streames ikke live.

Nå er to av i alt fire World Cuper denne vinteren/våren avsluttet og Baku og Doha gjenstår. World Cup er spesielt viktig dette året da det også er en del av kvalifiseringen til OL. Spesielt Jacob Gudim Karlsen er fortsatt med i kampen om en OL-plass i hopp etter to konkurranser selv om det er meget tøff konkurranse om plassene. Veldig enkelt forklart vil det være et poengsystem per konkurranse og de to gymnastene med mest poeng i hvert apparat etter de fire World Cupene , hvor tre beste resultatene teller, er kvalifisert til OL. Listen over poengene de får med fra hver World Cup og hvem som ligger an til en OL-plass finner du her under «Event files» og vedlegg 15 «15_MAG – Olympic Qualification World Cup Ranking List«. Vil du prøve å forstå hele kvalifiseringen til turn kan du lese mer her.

I desember i fjor var søknadsfristen for utøver- og trenerstipend 2023, og nå er tildelingen av stipendet klart. Hver av årets mottakere tildeles kr. 10 000. Vi gratulerer!

Norges Gymnastikk- og Turnforbunds utøver- og trenerfond ble opprettet på Forbundstinget 2008 i Kristiansand. Fondet er grunnlagt ved overføringer fra NGTFs fond og Kretsenes jubileumsfond. Stipendene skal gå til gymnaster og trenere innen våre konkurransegrener og oppvisningstropper til dekning av utgifter i forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt. Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger.

Mottakere av NGTFs utøverstipend 2023 er:

 • Juliane Amalie Tøssebro, Laksevåg (turn kvinner)
 • Marie Nilsen Rønbeck, Oslo (turn kvinner)
 • Niklas Marton Syverhuset, Laksevåg (turn menn)
 • Sofus Heggemsnes, Oslo (turn menn)
 • Olava Monclair, Asker (rytmisk gymnastikk)
 • Lotte Juul Møller, Asker (rytmisk gymnastikk)
 • Iril Lee Grongan, Grimstad (troppsgymnastikk)
 • Juliane Buer Tupsjøen, Spydeberg (gymnastikkhjul)

Mottakere av NGTFs trenerstipend 2023 er:

 • Delia Andreea Mican, Holmen (turn kvinner)
 • Vitalijs Solodkijs, Hoppensprett (turn menn)
 • Olga Ivanova, Tromsø (rytmisk gymnastikk)
 • Ine Andrea Sørensen, Spydeberg (gymnastikkhjul).

Mottakere av NGTFs stipend grupper/ lag 2023 er:

 • Holmen (turn kvinner)
 • Asker (rytmisk gymnastikk)
 • Tromsø (rytmisk gymnastikk)

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) og Uno-X Mobility forlenger sponsoravtalen for landslagene i turn kvinner og turn menn.

President i NGTF, Torgeir Pedersen, er veldig fornøyd med at avtalen med Uno-X forlenges med tre år. Han ser positivt på det videre samarbeidet med Uno-X.

– Ved å skrive under på en forlengelse av sponsoravtalen med NGTF viser Uno-X at de ønsker å bidra til en langsiktig prestasjonsutvikling av norske turntalenter. Vi er stolt over samarbeidet med Uno-X som strekker seg tilbake til 2019, og jeg er sikker på at vi har flere fine år i vente sammen.  

Alex-Guindos i Uno-X, generalsekretær Mona Kristiansen og president Torgeir Pedersen sammen med seniorlandslaget turn kvinner.

Alex Guindos, COO i Uno-X Mobility Norge er også godt fornøyd med at avtalen videreføres.

– Det er fantastisk! Utøverne på landslagene er ekte forbilder for tusenvis av barn og unge som drømmer om å bli som dem. Turn er kanskje den mest komplette aktiviteten, som danner grunnlag til en sunn livstil, og bygger mental og fysisk robusthet. Landslagene er ekte MOT-ambassadører.

Alex er tidligere turner og godt involvert i turnmiljøet. Han vet hvor viktig turn er på alle nivå. Verdiene til NGTF er også noe han kjenner igjen hos sin egen virksomhet, og derfor mener han det er viktig og riktig å være med å løfte idretten opp og frem.

– Idrett og spesielt turn er en fantastisk plattform på mange måter. Her bygger man kultur, utvikler seg sportslig og menneskelig og får virkelig trigget vinnerinstinktet. Det gjenspeiler også virksomheten vår, vi skal sørge for å få frem de beste prestasjonene, sier Alex.

Landslagskapteinene Jakob Gudim Karlsen og Maria Tronrud med Alex Guindos i Uno-X, generalsekretær Mona Kristiansen og president Torgeir Pedersen.

Maria Tronrud og Jakob Gudim Karlsen, som er kapteiner på landslagene, er også glade for at avtalen med Uno-X forlenges. De har begge vært på landslaget i flere år og presiserer at samarbeidet med Uno-X er svært nyttig.

– Det å ha Uno-X som sponsor betyr ekstremt mye for oss som utøvere, men også for turn-Norge. Det hjelper oss å nå nye høyder og støtter oss på veien dit! Ved å ha Uno-X som sponsor får vi i tillegg muligheten til samarbeide med MOT, noe som vi syntes er veldig stas. Det at Uno-X velger å støtte turnlandslagene synes vi er ekstremt kult og vi vet hvor heldige vi er som får den muligheten, det er vi takknemlig for.

Uno-X har vært sponsor for landslaget turn menn siden 2019 og kvinnene siden 2021. Avtalen som er skrevet under på nå sikrer et videre samarbeid mellom turnlandslagene og Uno-X frem til og med 2026.

Sted
Dato: 02.03.2024
Sted: Haslehallen, Eikenga 6, 0579 Oslo.
En mer detaljert tidsplan vil bli sendt ut etter at påmeldingsfristen har gått ut. Påmeldingsfrist er
11.02.2024.


Hvem
Konkurransen er åpen for senior- og juniorgymnaster som ønsker å forsøke å kvalifisere seg til Nordisk Mesterskap 2024. Det er kun aktuelt med deltakelse fra gymnaster som oppfyller uttakskriteriene. Er du usikker, kontakter du landslagstrener turn kvinner for en avklaring. Alle landslagsgymnaster er invitert da gjennomkjøringskonkurransen arrangeres samtidig som turn kvinner landslagene har samling.


Uttakskriterier
Uttakskriteriene til Nordisk Mesterskap for senior og junior er publisert på gymogturn.no under «nyttig informasjon for landslagene». Se lenke til uttakskriterier. Gjennomkjøringskonkurransen er en av to uttakskonkurranser til Nordisk Mesterskap, sammen med Unni & Haralds pokaler (16.-17.03).


Påmelding
Påmelding sendes til konkurransekonsulent turn kvinner Henrik Alvær, på e-post henrik.alvaer@gymogturn.no innen 11.02.2024.Turn kvinner gjennomførte sitt årlige dommer- og trenerseminar helgen 20.-21.01 På Thon Hotel Arena i Lillestrøm med 66 deltakere fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Leder av TKTK Anne Torill Nordli ønsket velkommen og orienterte kort om bl.a terminlisten for 2024, justeringer i turnstigen og FIG-Elite, kriterier for deltakelse i NM jr, fair play og hvor man kan finne relevant informasjon om turn. I tillegg presenterte hun mulige endringer i internasjonalt bedømmingsreglement for 2025-2028. Nyttig å ta med seg i det langsiktige treningsarbeidet.

Landslagssjef Antonio Egri presenterte landslagsmodell/landslagsarbeid og kriteriene for uttak til internasjonale konkurranser. Antonio orienterte om at det fremdeles er et mål å kvalifisere utøvere til OL i Paris i sommer, enten gjennom World Cup eller EM. Konkurransen internasjonalt er hard, og det må tenkes langsiktig. I den anledning ble målene for landslagene i den neste 4-års perioden presentert. Landslagene har en spennende sesong foran seg med Nordisk mesterskap for junior og senior på hjemmebane og EM senere i år. Landslagene møtes helgen 26.-28.01 til første samling i år. 

Dommeransvarlig Ann-Helen Bjørnstad benyttet anledningen til å gi en oppmerksomhet til Marion Dangel og Anette Johannesen for den meget gode jobben de har gjort som dommere i 2023. Deretter ble det en rask gjennomgang av justeringer i FIG-elite-reglementet samt reglement for paraturn.

Internasjonal dommer Eva Leibinger, hadde sammen med Dora Oskarsdottir, Siv Rita Eikeskog, Annette Johannesen og Anne Torill Nordli forberedt praktisk bedømming av øvelser i turnstigen og selvvalgt. Anne Torill hadde også en gjennomgang av internasjonalt reglement – Code of point – denne gangen med fokus på E-dommere. Søndag ble brukt til å dømme øvelser, både stige og selvvalgte. Det var stort engasjement i gruppen og mange hadde spørsmål til reglement og ulike utfordringer som dukker opp i en konkurranse. 

TKTK fikk mange nyttige innspill til presisering av reglement. Flere etterspurte både kretsdommerkurs og forbundsdommerkurs. Neste forbundsdommerkurs blir i begynnelsen av 2025, etter at nytt internasjonalt reglement er på plass. 

Å ha det sosialt og gøy sammen er en viktig motivasjonsfaktor. Seminarer som dette gir både inspirasjon og kunnskap. Takk til alle som deltok!

2023 går snart inn i historiebøkene. Det har vært et år med masse aktivitet for turn kvinner landslagene, og i den anledning har landslagssjef Antonio Egri skrevet en oppsummering av 2023 for turn kvinner.

Oppsummering av 2023

«Mitt første år som landslagssjef er nå over – et år fylt med aktivitet og resultater på høyeste nivå. Det gjør meg utrolig stolt å se tilbake på hva jentene og trenerne våre har oppnådd i år.

Jeg har innsett at turn ikke er idretten som troner øverst når det gjelder økonomi. Vi har dessverre ikke så store budsjetter som vi drømmer om, derfor må vi alltid gjøre tøffe prioriteringer om hva som er riktig bruk, både på kort og lang sikt. I 2023 var vår hovedprioritet å kvalifisere til OL i Paris, men samtidig ønsket vi også å legge grunnlag for en mer langsiktig plan til neste OL-syklus ved å investere i den neste generasjonen med seniorgymnaster som kommer.

I flere år har det vært et stort mål for meg personlig, men også for landslaget, å beholde gymnastene som er på det høyeste nivået i mange år etter de er ferdig på videregående skole. I 2023 hadde vi 7 jenter på landslaget over 20 år. Så mange gymnaster over 20 år er noe vi aldri har sett tidligere, og det viser at kulturen vi har bygd opp sammen er riktig og sunn. Det er jeg veldig stolt over!

Aktivitet i 2023

Totalt 13 landslagssamlinger

 • I Haslehallen, Nordstrand, Ski og Barcelona.
 • Med ulike temaer: gjennomkjøring med uttak, forberedelser til mesterskap, nye elementer (off season), basistrening og rekruttsamling.

3x World Cup i Cottbus, Baku og Kairo

 • 5x finaler med Julie Erichsen, Maria Tronrud og Marie Rønbeck.

3x World Challenge Cup i Varna, Osijek og Paris

 • 3x finaler med Mari Kanter, Maria Tronrud og Marie Rønbeck.

Nordisk junior, Finland

 • Gull i lagkonkurransen.
 • Helnorsk pall med Christine Kubon, Kristine Hammerø og Hannah Ifeanyi som henholdsvis nummer 1, 2 og 3.
 • Gull i bom og frittstående.

Jr VM, Antalya, Tyrkia

 • Deltok med Hannah Ifeanyi, Christine Kubon og Kristine Hammerø.

EYOF, Maribor, Slovenia

 • Mix-finale med Hannah Ifeanyi.

EM, Antalya, Tyrkia

 • Høyeste poengsum for lag.
 • Historisk mangekampfinale med Maria Tronrud.

RomGym Trophy, Bucuresti, Romania

Bronse i lagkonkurransen. Sølv i hopp med Julie Erichsen.

VM, Antwerpen, Belgia

 • Deltok med Maria Rønbeck, Julie Erichsen Mari Kanter og Maria Tronrud.
 • OL-kvalifisering ikke oppnådd.

Nord europeisk mesterskap, Halmstad, Sverige

 • Bronse i lagkonkurransen. Sølv i frittstående for Mari Kanter.

2024 ser ut til å bli nok et krevende år med tøffe prioriteringer når det gjelder konkurranser. Vi rammes dessverre hardt økonomisk, som resten av samfunnet, og må klare oss med mindre ressurser enn vi har gjort tidligere.

Kvalifisering til OL i Paris er fortsatt mulig gjennom World Cup, og det er nettopp World Cup og EM som kommer til å bli vår hovedprioritet i 2024.

Antall gymnaster på senior- og juniorlandslagene kommer til å være like dynamisk som i 2023, med uttak hver sjette måned, men målet vårt vil fortsatt være å beholde alle seniorer som er på et høyt nivå. Til neste år kommer vi til å se nye spennende førsteårsseniorer delta på store konkurranser. Og så gleder vi oss til å se de nye talentfulle juniorene med på laget.

2024 blir igjen et år med mye aktivitet og mye å glede seg til, både som gymnast, trener, foresatt og som turn fan. Nordisk Mesterskap arrangeres i Haslehallen i Oslo. Der vil vi se både junior- og seniorlagene vise seg i sin beste form da det arrangeres rett før EM. Vi håper å se mye publikum i hallen for å heie på jentene!

Jeg ønsker dere et år fylt med hardt arbeid i hallene, prestasjoner i konkurranser, og oppfylte mål i gode miljøer med latter og turnglede! God jul og godt nytt år!»

Med vennlig hilsen  

Antonio Egri 

Landslagssjef turn kvinner

Jacob Gudim Karlsen sikret seg gullet i hopp med 14.525 poeng under apparatfinalene i Nord europeisk mesterskap i Halmstad, Sverige i helgen. Jacob tok også med seg et sterkt sølv i ringer med 13.700 poeng. I tillegg til Jacob sine to medaljer tok også Fredrik Bjørnevik Aas en 8.plass i svingstangfinalen med 11.550 poeng.

Jacob med gull i hopp. Foto: Valentyn Skrypin

Jentene imponerte med bronse i lagkonkurransen med 186,127 poeng. I tillegg fikk Mari Kanter sølv i frittstående med 12.300 poeng. Selma Halvorsen ble beste jente i mangekamp med en 10. plass og 46,832 poeng. I tillegg til Mari sitt sølv tok Juliane Tøssebro en 4. plass i skanke med 11.366 poeng og Selma Halvorsen en 5. plass i skranke med 11.003 poeng.

Jentene med bronse i lag. Foto: Antonio Egri

Alle resultater finner dere her.

Jentene deltok med flere gymnaster med liten internasjonal erfaring for å kunne gi flere jenter denne viktige erfaringen og bygge videre på en sterk kultur i laget. Landslagssjef Antonio var fornøyd med laget og kunne fortelle at de gjorde en stabil og ren konkurranse som gjorde at Norge endte på 3. plass bak Wales og England.

Det ble ikke den store dagen for guttene lørdag. Laget kom helt nede på en 7. plass i lagkonkurransen og beste gymnast i mangekamp ble Peder Skogvang nede på en 22. plass med 73.432 poeng. Landslagssjef Robert Hirsch kunne fortelle at det ble en tøff konkurranse for guttene. Blant annet ble Sebastian Sponevik syk som gjorde at han deltok i kun fire apparater. Da det i tillegg ble gjort flere feil i så og si alle apparatene ble det totalt sett en skuffende lagkonkurranse for guttene.

På de norske lagene turnet følgende gymnaster:

Turn kvinner
Mari Kanter, Holmen TT
Selma Halvorsen, Oslo TF
Serina Kvæstad, Holmen TT
Amalie Dalene, Nedre Glomma TF
Aurora Walen, Nedre Glomma TF
Juliane Tossebrø, Laksevåg T & IK

Turn menn
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn
Jacob Gudim Karlsen, Oslo TF
Peder Funderud Skogvang, Oslo TF
Joar Birkeland Amblie, Oslo TF
Nore Skulesson Stene, Oslo TF
Fredrik Bjørnevik Aas, Laksevåg T&IL

Teknisk komité turn kvinner (TKTK) og landslagssjef Antonio Egri inviterer til årets store samling for dommere og trenere i 2024, nemlig dommer- og trenerseminar. Vi håper å se deg der!

Dato: 20.-21. januar 2024.
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm.
Frist for påmelding: 10. januar (bindende påmelding)

Mer informasjon, program for helgen og link til påmelding finner du her.