Skip to content

Vi har nå publisert en ny løsning i forbindelse med overganger som skal være mer brukervennlig, forståelig og effektiv.

Utøver søker selv om overgang via sin profil i Min Idrett hvor man logger inn med Idrettens ID. 

Overganger gjøres i tråd med våre bestemmelser. Den nye løsningen med overganger er delt inn i to deler:

 • Ordinær overgang.
 • Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om startberettigelse og overganger.

Ytterligere informasjon ang. dette finner du under hver konkurransegren og menyknappen «Overganger».

I desember i fjor var søknadsfristen for utøver- og trenerstipend 2023, og nå er tildelingen av stipendet klart. Hver av årets mottakere tildeles kr. 10 000. Vi gratulerer!

Norges Gymnastikk- og Turnforbunds utøver- og trenerfond ble opprettet på Forbundstinget 2008 i Kristiansand. Fondet er grunnlagt ved overføringer fra NGTFs fond og Kretsenes jubileumsfond. Stipendene skal gå til gymnaster og trenere innen våre konkurransegrener og oppvisningstropper til dekning av utgifter i forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt. Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger.

Mottakere av NGTFs utøverstipend 2023 er:

 • Juliane Amalie Tøssebro, Laksevåg (turn kvinner)
 • Marie Nilsen Rønbeck, Oslo (turn kvinner)
 • Niklas Marton Syverhuset, Laksevåg (turn menn)
 • Sofus Heggemsnes, Oslo (turn menn)
 • Olava Monclair, Asker (rytmisk gymnastikk)
 • Lotte Juul Møller, Asker (rytmisk gymnastikk)
 • Iril Lee Grongan, Grimstad (troppsgymnastikk)
 • Juliane Buer Tupsjøen, Spydeberg (gymnastikkhjul)

Mottakere av NGTFs trenerstipend 2023 er:

 • Delia Andreea Mican, Holmen (turn kvinner)
 • Vitalijs Solodkijs, Hoppensprett (turn menn)
 • Olga Ivanova, Tromsø (rytmisk gymnastikk)
 • Ine Andrea Sørensen, Spydeberg (gymnastikkhjul).

Mottakere av NGTFs stipend grupper/ lag 2023 er:

 • Holmen (turn kvinner)
 • Asker (rytmisk gymnastikk)
 • Tromsø (rytmisk gymnastikk)

Paraturnfest
I helgen ble det arrangert nasjonal paraturnkonkurranse for 6. gang i Elverum, denne gangen i ny drakt: ParaGym Challenge!

President, Torgeir Røinås Pedersen, ønsket alle velkommen og åpnet konkurransen i Terningen Arena, som for første gang arrangerer ParaGym Challenge. Hallen var fylt med over 30 glade og spente parautøvere fra Elverum, Skjeberg, Stabekk og Oslo.

Blant utøverne var det flere som hadde deltatt på sommerens Special Olympics World Games i Berlin; og da var det selvsagt naturlig å hedre Julie Adele Fjeldengen og Sanna Margrethe Nes fra Skjeberg Turn, Sofia Mathisen fra Stabekk Turn, og Victor Goiziou-Andersen og Joakim Hylland fra Oslo Turnforening, med blomster. Av hele 16 gull til Norge i Special Olympics, sto utøverne våre for 12 gull. Det var utrolig stas for de yngste å se rollemodellene sine i aksjon.

I aksjon: Amund Korsmo Sæther (Oslo Turnforening) i skranke.

Helgen ba på høy aktivitet og engasjement, bredde og mangfold, og samtidig holdt på konkurransens egenart. Alle barn, ungdom og voksne fra 6 år og oppover var invitert til å bli med. Kiosksalg med sveler og hjemmebakte kaker fra engasjerte paraturnforeldre i Elverum Turn, falt i svært god smak hos de tilreisende! Det er veldig gledelig å se at paraturn vokser og gror, og at det stadig er nye klubber som tar del i den årlige paraturnfesten.

Dagen ble avsluttet med hinderløype og pizzafest for både store og små, etterfulgt av paraturnkurs som ble tatt veldig godt i mot.
Vi gratulerer alle gymnaster og trenere med flott innsats og gode prestasjoner!
Tusen takk til Elverum Turn som gjorde det mulig å arrangere et så flott arrangement!

Det var mye idrettsglede å se hos deltakere fra Elverum Turn i sin oppvisning.

Kanskje klubben din ønsker å arrangere neste års ParaGym Challenge?
Det er ingenting i veien for å ta kontakt med oss i NGTF om du har noen spørsmål vedrørende søknad. Send en e-post til nicolai.jacobsen@gymogturn.no.
Mer informasjon om utlysningen finner du her!

Resultater fra ParaGym Challenge 2023:

Årets kick-off for de nye landslagene ble i helgen avholdt på Storo i Oslo. Samtlige gymnaster som har fått tilbudt plass på landslagene og utviklingsgruppen i rytmisk gymnastikk, var til stede – og med stort engasjement fikk de oppleve viktige og spennende temaer på agendaen.

Idrettsglede og ambisjoner
Landslagssjef, Elizabeth Paisieva, startet det hele med å ønske alle velkommen sammen med landslagstrener, Stela Sultanova. De to har vært i landslagsledelsen til rytmisk gymnastikk i Norge i flere år nå, og har blitt kjente ansikter i miljøet. Det har også blitt velkjent hva de to står for. Spesielt temaer som fair play er essensielt for sporten mener Elizabeth. Det var også dette hun startet hele kick-off’en med, nemlig å snakke om viktigheten av å ha en rettferdig idrett og en god filosofi.

Landslagssjef, Elizabeth Paisieva, avhold kick-off for landslag og undergrupper i RG for sesongen 2023 sammen med landslagstrener, Stela Sultanova. Foto: NGTF.

-FairPlay, filosofi og leveregler i teamet vårt er hoveddrivkraften som drar oss frem som et lag. Vi har hatt et sterkt fokus på treningsprosessen og forståelsen av hvorfor det er viktig å ha god periodisering, årsplan og kontroll av belastningen i hele år. Videre ser vi frem mot en spennende sesong med nordisk mesterskap og EM, både for junior og senior. Hele laget er motivert og klare til å jobbe bra med idrettsglede og ambisjoner, forteller Elizabeth og Stela.

Den planlagte kalenderen for kommende sesong ble også presentert for gymnastene og trenerne i helgen. Selv om landslagsledelsen er ganske tidlig ute i år med å arrangere denne samlingen, er mange av planene allerede utarbeidet. Dette skaper mer forutsigbarhet for alle som er involvert i landslagsarbeidet.

Skadeforebygging og antidoping
Videre på samlingen ble temaet vinklet mot to viktige områder, nemlig skader og doping. Dette er sentrale temaer i idrett generelt og det er viktig at både gymnaster og trenere har kunnskaper om dette slik at vi kan drive en sunn og rettferdig idrett. Ansvarlige for disse temaene var det medisinske støtteapparatet i tilknytning til landslagene i RG, Hanna Kristine B. Weinholdt og Marte D. Gram.

Stor takk til vårt medisinske støtteapparat i rytmisk gymnastikk, Hanna Kristine Bogetveit Weinholdt og Marte Dobbertin Gram, for deres bidrag under kick-off’ ‘en. Foto: NGTF.

I etterkant av økten satt gymnaster og trenere igjen med litt mer kunnskap om blant annet skader, viktigheten av å tenke på totalbelastningen, hva doping egentlig er og at det faktisk finnes 11 brudd på dopingbestemmelsene.

Tankesett
Etter en god lunsj og en liten strekk på beina, var det på tide å bli enda bedre kjent med oss selv og vårt tankesett. Her var det idrettspsykolog Peder Lysholm Daviknes som guidet oss gjennom temaer som hva selvtillit egentlig er og om vi har låst eller åpent tankesett i ulike situasjoner. Vi lærte blant annet at selvtillit er ikke noe vi får eller er, men noe vi gjør, at mye endres om vi legger til ordet «enda» om ting vi ikke mestrer og at tankesett er trenbart.

Selvtillit er ikke noe vi får eller noe vi er,
men det vi gjør.

Peder var også inne på at Idrettspsykologi ikke nødvendigvis er noe som er tilgjengelig kun når vi har et problem, men det skal også være der for de som bare ønsker å bli bedre og jobbe med selvutvikling.

Idrettspsykolog, Peder Lysholm Daviknes, har bidratt inn i landslagsarbeidet i RG denne sesongen. Her under helgens kick-off. Foto: NGTF.


Hva gjelder for 2024 og hva kommer i 2025?
Før vi avrundet dagen, hadde vi først en økt om regler og bestemmelser fra FIG for kommende sesong og litt om hva som kan forventes i 2025 når det er nytt reglement vi skal konkurrere med. Denne økten ble ledet av medlem i den internasjonale tekniske komiteen for RG og ansatt i NGTF, Marie Moltubakk. Marie har en lang karriere som internasjonal dommer og nå medlem i FIGs teknisk komité for RG. Hun er ansatt i forbundet her i Norge i kompetanseavdelingen hvor hun blant annet jobber med trenerløypa i NGTF.

Marie Moltubakk har en kompetanse som strekker seg over flere områder, blant annet er hun ansatt i kompetanseavdelingen i NGTF og hun er både medlem i den internasjonale RG-komiteen og har en lang og god karriere som dommer på det høyeste internasjonale nivået. Foto: NGTF.

De nye lagene og undergruppe for kommende sesong er foreløpig ikke presentert. Dette henger sammen med at evaluerings-, planleggings- og kontraktsprosess skal ferdigstilles først. Landslagsledelsen er nå midt i evalueringsprosessen med blant annet spørreundersøkelser som trenere og gymnaster som var del av landslagenes opplegg i 2023 skal besvare. Det betyr at det kan også komme noen justeringer når evalueringen er ferdigstilt.

Gymnastene og trenerne laget våre egne interne spilleregler for hvordan vi skal ha det i gruppa kommende sesong. Foto: NGTF.Denne uken ble VM i rytmisk gymnastikk arrangert i Valencia – og for en stemning det har vært i arenaen! Med spanske rytmer, elleville jubelscener og stor støtte til gymnastene, kan vi ikke si annet enn at spanjolene har levert flotte rammer under det som blir det siste VM i denne olympiske syklusen.

«Aldri sett hun bedre i ball»
Josephine Juul Møller, som deltok i VM som eneste gymnast fra Norge, startet sin all-around kvalifisering på onsdag med ball. Askerjenta leverte en nydelig kjøring med sikkerhet på teppet til 28.800 i karakter og totalt en 36. plass av hele 82 gymnaster. Josephine sin personlige trener, Anne Silje Nettum, var storfornøyd med starten i VM.

– Josephine hadde en veldig god start i ball. En stor forbedring i utføringen av kroppsvanskene hennes, og også det artistiske momentet. Hun følte musikken, var veldig dynamisk, og fikk med seg hele det spanske publikummet. Jeg tror jeg aldri har sett henne kjøre så bra ball. Det er ekstra utfordrende å gi alt i første rotasjon, da det er naturlig nok en del nerver i et så stort mesterskap, oppsummerte Anne Silje Josephine sin første kjøring.

Videre samme dag startet Josephine nok en gang veldig bra på teppet, denne gangen med redskapet ring. Dessverre hadde hun to dropp (mist av redskap i gulv), noe som resulterte i en 74 plass av 83 i det redskapet.

– I andre rotasjon begynte hun veldig bra, men var dessverre noe uheldig, fortalte Anne Silje.

Josephine åpnet VM med en strålende kjøring i ball. Foto: Ricardo Bufolin.

Nordisk reise med vimpel
Dag to i VM kjørte gymnastene de to siste redskapene i kvalifiseringen, nemlig køller og vimpel. Nok en gang leverte Josephine en strålende kjøring i sitt første redskap for dagen, og ble belønnet med en 33. plass av 83 gymnaster i vimpel. Dette ble også hennes beste redskapsplassering i mesterskapet. Dessverre ble det også denne dagen to dropp av redskap og hun endte på en 57. plass av 83 gymnaster etter sin køllekjøring.

– På konkurransedag to var også første apparatet, som var vimpel, veldig bra. Og hun fikk med seg hele hallen på en nordisk reise, med Nordlys farger i vimpelen og Kari Bremnes med «E du nord?». Andre apparatet på dag to hadde Josephine to feil, men likevel en bra helhet og gode kroppsvansker, fortalte Anne Silje.

Josephine er ferdig med sine kjøringer i VM, her under ringprogrammet på onsdag. Foto: Ricardo Bufolin.

Stor framgang
Totalt sett er det ingen tvil om at Josephine har fått vist fram mange gode egenskaper og vært en god representant for Norge her i Valencia. Det er viktig å tørre å gjøre vanskeligere ting for å øke nivået på lenger sikt, noe som trener Anne Silje også er inne på når hun oppsummerer mesterskapet i sin helhet.

– Vi har hatt to veldig gode kjøringer av fire, hvor Josephine har vist at hun har hatt stor fremgang denne sesongen. Jeg syns vi har vært veldig flinke i trenerteamet vårt til å forberede Josephine på best mulig måte. Det har vært liten tid til ferie, og Josephine har trent to økter stort sett hver dag, i tillegg til restitusjon selvfølgelig, forteller Anne Silje avslutningsvis fra Valencia.

Fornøyd gjeng etter endt konkurranse, her er Josephine sammen med klubbtrener Anne Silje Nettum og landslagssjef Elizabeth Paisieva. Foto: NGTF.

Landslagssjef Elizabeth Paisieva var også fornøyd med det Josephine fikk vist på teppet og har allerede påbegynt å analysere og planlegge for det som blir det neste.

– Josephine startet svært bra i første redskap, men mistet dessverre flyten i ringprogrammet sitt (andre redskap) etter en stor feil. Dette resulterte i at hun mistet tre veldig høye elementer i tillegg til trekk for selve feilen. På dag to nådde hun inn til publikums hjerter med sitt nydelige vimpelprogram med norsk vokal. Og da det var på tide med køllerprogrammet, ble hun møtt med stor støtte fra publikum i det musikken hennes startet og det kom spanske toner ut fra høyttalerne. Neste steg blir å gjennomføre en god analyse og bygge en nøye planlagt plan for neste år, oppsummerte Elizabeth, og la til gratulasjoner til resten av støtteapparatet som var i sving under mesterskapet.

Slik gikk det for Norge
Som varslet før mesterskapet, var dette VM’et også kvalifisering til OL. Det ble ingen OL-billett med hjem i kofferten for Norge, men det er fortsatt en sjanse igjen under EM i 2024.

– Dette mesterskapet var unikt, både med tanke på hvordan arrangør hadde bygd opp arenaen, fasilitetene som de tilrettela for gymnastene og ikke minst på grunn av kvalifiseringen. Hver nasjon var veldig godt forberedt og siktet etter svært høye mål og resultater. Dette gjaldt også Norge. Vi har mål om kvalifisering og Josephine var godt forberedt. Hun er en gymnast med stort potensial, erfaring og som nå er kjent blant dommerne, fortalte landslagssjef Elizabeth Paisieva før vi rundet av fra Valencia.

I dette mesterskapet ble Josephine nummer 48 av 82 gymnaster i all-around kvalifiseringen etter kjøringer til følgende score og plasseringer per redskap:
RING: 23.150, 74. plass av 83.
BALL: 28.800, 36. plass av 82.
KØLLER: 26.400, 57. plass av 83.
VIMPEL: 27.250, 33 plass av 83.

Nå skal delegasjonen blant annet delta i «President’s Round Table meeting» og «Athletes meeting», før turen bærer hjemover til Norge igjen på mandag.

Full resultatliste finnes her, og blir tilgjengelig i resultatarkivet på nettsiden. Hvem som kapret de 14 heldige plassene til OL fra VM, kan du se under «show files» her.

Generalsekretær i NGTF, Mona Kristiansen, var imponert over det Askerjenta viste fram på teppet i Valencia. Her sammen med Josephine. Foto: NGTF.

Alle øyne er rettet mot byen Valencia, som ønsker verdenseliten i rytmisk gymnastikk velkommen til den 40. utgaven av VM. Ni mesterskapstitler skal deles ut denne uken sammen med 14 kvoteplasser til OL i Paris kommende år!

Klar for sitt tredje VM
Norge, som kvalifiserte seg til VM fra årets EM med én gymnast, stiller i Valencia med Josephine Juul Møller. Askerjenta har tidligere i år konkurrert seg til fine resultater i verdenscup-sirkuset, blant annet to 18. plasser av totalt 53 gymnaster i redskapene ball og vimpel i World Challenge cup i Cluj Napoca. Nå står hun altså klar for sitt tredje VM.

– Jeg tror kanskje den største forskjellen mellom VM nå og de andre mesterskapene jeg har vært med i kommer til å være publikummet. Sist jeg var med i VM var det strenge restriksjoner pga. covid som førte til at det ikke var tillatt for noen tilreisende, eller nesten noe publikum i det hele tatt. Denne gangen er det helt utsolgt! I tillegg er det spanske publikummet noe helt eget. Jeg har konkurrert noen ganger i Spania før, og måten de heier og støtter alle kan ikke sammenlignes med noe annet sted, forteller Josephine fra treningsfeltet i Valencia.

Det er 22 år siden Spania arrangerte VM sist gang, og det er ingen annen nasjon som har arrangert flere VM i rytmisk gymnastikk enn nettopp Spania. Valencia blir faktisk den femte Spanske byen som ønsker verden velkommen til mesterskapet.

Josephine Juul Møller er Norges håp i senior VM 2023. Dette blir hennes tredje VM, her fra trening i VM-byen Valencia. Foto: NGTF.

Gode forberedelser
Josephine har over en lenger periode forberedt seg mot dette mesterskapet. Gjennom sommeren har hun blant annet deltatt i World Cup i Milano i tillegg til Challenge cupen i Cluj. Som et siste tiltak for å prikke inn toppformen, hadde hun en oppvisnings-konkurranse i Asker, etterfulgt av varme lykkeønskninger fra store og små som var tilstede.

Derfra gikk reisen videre på et kort treningsopphold i Budapest sammen med klubbtrener Anne Silje Nettum, før en felles reise videre til VM-byen og treninger med det Ungarske laget.

– Jeg tror det var kjempebra for meg å reise til Valencia via Budapest. Der fikk jeg muligheten til å trene med andre gymnaster på høyt nivå og i litt andre omgivelser og forhold enn det jeg er vant til. Det er alltid veldig inspirerende, oppsummerer Josephine forberedelsene hun har hatt de siste dagene.

Det å ha trent i varmere omgivelser enn det vi har i Norge, er nok et smart trekk siden dette VM’et blir av det varmere slaget. Heldigvis virker det til at den verste hetebølgen som vi så i sommer har passert, og arrangør har tatt gode forhåndsregler for å skape en god arena for gymnastene.

– Konkurransehallen her i Valencia er super! Den er kjempestor, pent pyntet og inneholder alt vi trenger, forteller Josephine, som har fått testet både konkurranseteppet og treningsfeltene før det braker løs i morgen tidlig. Avslutningsvis legger hun til at det også er god aircondition i hallen, noe som de alle er veldig glade for.

Josephine Juul Møller er om kort tid klar for å vise sine programmer i årets VM. Askerjenta har testet ut fasilitetene og er godt fornøyd med forholdende i arenaen. Foto: NGTF.

Hvert poeng teller
Det er mange som er spente før årets VM, nettopp fordi dette er kvalifisering til olympiske leker som arrangeres i Paris kommende år. Når det er hele fire år til neste gang det er OL, betyr det at for enkelte kan dette være den siste sjansen til å oppleve lekene. Det er ventet en thriller fra start til slutt med høyt nivå og fantastiske prestasjoner fra eliten i det som har blitt beskrevet som «verdens vakreste idrett».

For å bli kvalifisert til OL, må gymnasten (maksimalt to fra hver nasjon) havne blant de 14 beste plasseringene i All-around kvalifiseringen. Listen rangerer gymnastene fra høyeste totalsum og nedover, hvor det er de tre beste programmene av fire som teller.

Slik kan du følge VM
VM starter med All-around kvalifiseringen onsdag 23. og torsdag 24. august. Norge er trukket til gruppe A, som starter kl. 09:30 i morgen og kl. 12:00 på torsdag.

Onsdag kl. 09:39 – Josephine nummer 4 – BALL
Onsdag kl. 10:39 – Josephine nummer 24 – RING
Torsdag kl. 12:39 – Josephine nummer 14 – VIMPEL
Torsdag kl. 13:39 – Josephine nummer 34 – KØLLER

Livestream HER
FIG har stream av finale på youtube
Livescore kommer HER
FIGs nettside for mesterskapet HER
Arrangør sin nettside HER

Følg den norske delegasjonen på @gymogturn på Instagram for oppdateringer underveis!
Josephine har med seg støtteapparat bestående av trener Anne Silje Nettum (trener Asker TF), delegasjonsleder Elizabeth Paisieva (landslagssjef RG) og medisinsk støtteperson Marte Dobbertin Gram (fysioterapeut).

I tillegg er det selvfølgelig stor stas at vår egen Marie Moltubakk er på plass som representant fra FIGs tekniske komité i RG og ikke minst at Mona Kristiansen (genr.sekr. NGTF) skal heie fra tribunen.

Lykke til Norge!

Tre av jentene fra juniorlandslaget i rytmisk gymnastikk har i løpet av de siste dagene hatt sin store debut i et verdensmesterskap. Dette var historiens andre VM som ble arrangert, og det var en spent gjeng vi møtte i Romania tidligere denne uken. Men selv med en god del nerver i kroppen, klarte laget å holde hodet kaldt og leverte fire solide kjøringer.

Spilte hverandre gode
Det å komme til et verdensmesterskap er en stor prestasjon i seg selv, men det er kanskje ikke alltid like lett å nyte øyeblikkene når det virkelig gjelder. Ofte kan nervøsiteten ta overhånd når man skal ut på teppet for første gang i et så stort mesterskap. I tillegg må vi ikke glemme at dette er snakk om gymnaster som er mellom 13-15 år. Da kan det fort føles ganske stort når du vet at det er hele 59 nasjoner som skal konkurrere.

Spente gymnaster og trenere før konkurransedagene i VM. Her etter podiumstreningen. F.v. landslagssjef Elizabeth Paisieva, landslagstrener Stela Sultanova, Olava Monclair, Erika Osmani, Charlotte Gailiunaite og trener Bente Bjanes. Foto: NGTF

Det norske laget kjente på en del nerver og var spente før konkurransen startet, men da det var deres tur marsjerte de ut på teppet og strålte av selvtillit.

– Det var veldig gøy å gå ut på teppet her i Romania. Det var mange mennesker på tribunen og det var en stor arena, men likevel var det ikke like skummelt som det vi hadde sett for oss i forkant. Vi klarte å være i egen boble og i tillegg kose oss, fortalte Erika og Olava etter endt kjøring i ring og ball den første konkurransedagen.

Stolt Erika etter sin kjøring i VM. Her sammen med landslagstrener Stela. Foto: NGTF.

For Erika var kjøringen noe av det siste hun gjør denne sesongen, og det var nok litt vemodig at det var ferdig så fort. Samtidig syntes hun at det også var deilig å gjennomføre med en god følelse. Olava måtte imidlertid vente et ekstra døgn før hun kunne si seg ferdig. Da var det kjekt å ha Erika på laget som gledelig delte erfaringer og tips til de to andre lagkameratene.

Foran andre konkurransedag fortalte Olava at hun gledet seg til å gå ut på teppet igjen, at hun håpet på å få til det beste hun kan og at hun skulle kose seg med siste dag i VM. Charlotte, som måtte vente en dag ekstra på sin VM-debut, fortalte selv at hun nå hadde begynt å kjenne litt på nervene og at hun var på vei inn i konkurransemodus.

– Det var gøy å kjøre og det var ganske spennende. Jeg kjente at jeg stresset litt i starten, men klarte å leve meg inn i musikken, fortalte Charlotte og la til at hun var svært fornøyd med at hun fikk til de tingene som hun ikke hadde fått til i oppkjøringskonkurransen.

Charlotte leverte en flott vimpelkjøring i VM. Her sammen med landslagssjef Elizabeth Pasieva.
Det var god stemning bak teppet da Charlotte var ferdig med sin kjøring som Norges yngste gymnast i dette mesterskapet. Foto: NGTF.

Olava var også svært fornøyd etter sin andre kjøring og fortalte at hun hadde virkelig kost seg på teppet.

Totalt sett leverte det norske laget fire solide kjøringer i dette mesterskapet og alle uten noen store feil. Det er en veldig god prestasjon og en fin start for juniorene. Norges beste plassering ble 28. plass av 58 tellende med køller.

Gøy å være i boblen
Da adrenalinet forsvant, var det en lettet og glad delegasjon som stod igjen. Gymnastene selv syntes mesterskapet har vært en spennende erfaring med mye lærdom å ta med seg videre og de skulle helst gjerne kjørt enda flere ganger her i VM.

– Det har vært veldig greit å være i Cluj Napoca, og også oppholdet i Budapest rett i forkant av VM. Det har vært en god reise med alle sammen, oppsummerte det norske laget da de hadde fått landet litt etter VM-debuten. I tillegg fortalte de at de syntes det var gøy å være i «boblen».

Olava var fornøyd etter sin siste kjøring i VM. Her sammen med trener Bente Bjanes. Foto: NGTF.

Stolt støtteapparat og heiagjeng
De kom som et lag og har gjennomført hele konkurransen som et lag. De har støttet opp om hverandre og koblet av sammen. Dette er et lag som har fungert godt sammen og har løftet hverandre opp.

– Vi er veldig stolte av hele laget, oppsummert landslagsledelsen sammen med øvrig støtteapparat, og oppfordret gymnastene til å ta med seg erfaringene videre på veien.

Jentene synes det var veldig stas med egen heiagjeng som lagde liv i hallen. Foto: NGTF.

FIG med fokus på gymnastenes helse og sikkerhet
I tillegg til all aktiviteten inne i hallen, ble det arrangert viktige møter under mesterskapet. Blant annet inviterte FIG sammen med LOC til et møte for medisinsk støtteapparat og andre interesserte i støtteapparatet. Dette var et informativt og lærerikt møte som påpekte viktigheten av at alle må sette gymnastens helse og sikkerhet i sentrum.

Delegasjonens medisinske støtteperson, Hanna Kristine B. Weinholdt og delegasjonsleder hadde gleden av å delta på medisinsk møte under junior VM, hvor antidoping, mental helse, skadeproblematikk og Safeguarding var temaer på agendaen. Her sammen med leder i teknisk komite RG i FIG og medlem av FIG Antidoping, Medical og Mental Health Commission.


Om kun få dager skal fremtidens stjerner innta spotlyset når junior VM endelig arrangeres igjen. Det er hele fire år siden den første utgaven av mesterskapet ble avholdt, og da som nå var Norge representert. For mange gymnaster er dette den første store konkurransen i en så stor arena og således også et stort steg mot seniorsirkuset. I løpet av tre dager skal åtte gjeve titler deles ut, men ikke minst er dette også en arena for å skaffe nyttige erfaringer og venner på tvers av landegrenser.

Forberedelser i Ungarn og Romania
Deler av delegasjonen, som blant andre består av landslagstrener Stela Sultanova og klubbtrener Bente Bjanes Hage, har fulgt de tre gymnastene Charlotte Gailiunaite (juniorlandslaget og Bergen TF), Erika Osmani (juniorlandslaget og Kolbotn IL) og Olava Monclair (juniorlandslaget og Asker TF) i deres oppkjøringskonkurranse i Budapest i Ungarn.

Konkurransen, som var en lagkonkurranse med fire tellende program, inkludert kvalifisering til finaler i enkeltredskaper, var en god start for Norges VM-lag. Det endte med en 9. plass av 12 tellende lag, hvor et av høydepunktene var flere finaleplasser i enkeltredskaper til Norge. Olava sikret en fin 7. plass i køllefinalen og 8. plass i ringfinalen. I tillegg hadde Erika kvalifisert seg til finalen i ball, men ga opp plassen grunnet en gammel skade.

Det norske laget er spente, men straks klare for sin debut i juniorverdensmesterskapet som arrangeres for andre gang i historien. Bildet er tatt under deltagelsen i oppkjøringskonkurransen i Budapest. Foto: NGTF.

– Det var en bra gjennomføring av konkurransen med sterke prestasjoner av juniorjentene våre. Både Erika og Olava kvalifiserte seg til finaler på fredag. Charlotte kjørte vimpel, men var litt uheldig med noen upresise elementer som kostet henne finaleplass, oppsummerte landslagstrener Stela Sultanova etter konkurransen i Budapest.

I etterkant av dette bar turen direkte videre til VM-byen Cluj Napoca i Romania for de siste forberedelsene før mesterskapet starter. Det ble en noe lang busstur for delegasjonen fra hovedstaden i Ungarn til Cluj, men med noen ekstra dager på plass før offisielle treninger starter gikk det i utgangspunktet ganske greit.

– Vi har gjort gode analyser med jentene i etterkant av konkurransen i Budapest og jobbet godt på treningene. Stemningen i gruppen er god og alle gleder seg til første trening i hallen i Cluj i dag, fortalte landslagstreneren mandag formiddag og la til at jentene har fått tiden til å gå med blant annet å lytte nysgjerrig på gamle historier fra da trenerteamet selv var gymnaster og deltok på reiser slik som dette.

Delegasjonen hadde en lang busstur foran seg fra Budapest i Ungarn til Cluj Napoca i Romania. Her rett før avreisen. Foto: Bente Bjanes Hage.

Vi er spente, men klare!
Norge skal ha podiumstrening og «ordinære» treninger torsdag og fredag 6. og 7. juli, og konkurransen starter allerede nå på fredag med de to første redskapene. Dette er den andre utgaven av mesterskapet, som for første gang ble arrangert i Moskva i 2019. Den gang deltok Norge med tre individuelle gymnaster slik som nå, samt en tropp.

På fridagen etter ankomsten i Cluj-Napoca rakk delegasjonen å legge inn tid til litt kultur og historikk da de tok et besøk til en av verdens mest spektakulære menneskeskapte undergrunner i verden, nemlig saltgruven i Turda. Foto: Bente Bjanes Hage.

Om i underkant av et døgn ankommer også resten av delegasjonens støtteapparat for gymnastene VM-byen, med blant annet landslagssjef, Elizabeth Paisieva, i spissen.

Norge er trukket til pulje B, som starter kl. 10:15 fredag 7. juli og lørdag 8. juli (norsk tid).
Konkurransen er en lagkonkurranse, hvor det kun skal presenteres fire programmer totalt. Det betyr at Norge skal vise ett program per redskap i konkurransen, og først ut er Olava og Erika med ring og ball.
– Kjørenummer 2 kl. 10:18 Erika – BALL (norsk tid)
– Kjørenummer 2 kl. 11:03 Olava – RING (norsk tid)

Lørdag er det Charlotte sin tur til å gå på teppet når hun skal kjøre sitt vimpelprogram. I tillegg skal Olava kjøre sitt andre redskap i dette mesterskapet, nemlig køller.
– Kjørenummer 4 kl. 10:24 Charlotte – VIMPEL (norsk tid)
– Kjørenummer 4 kl. 11:09 Olava – KØLLER (norsk tid)

Slik kan du følge med!
Livescore HER
FIG har stream av finalene på youtube
Arrangør sin nettside HER
FIGs nettside for mesterskapet HER

Følg den norske delegasjonen på @gymogturn på Instagram for oppdateringer underveis!

Vi ønsker juniorlaget som skal representer Norge i junior VM lykke til.
F.v. Olava Monclair, Charlotte Gailiunaite og Erica Osmani. Foto: Bente Bjanes Hage.

I sum ble det gode erfaringer og tilbakemeldinger å ta med seg videre for Norge etter årets EM i rytmisk gymnastikk, men det ble nok også et litt mer dramatisk mesterskap for den norske delegasjonen enn det man kanskje hadde sett for seg i forkant. Kvalifisering til VM i august ser imidlertid ut til å være sikret.


Skadeproblematikk før det hele var i gang
Den norske delegasjonen ankom Baku natt til 15. mai. Etter en lang reise var det en sliten, men spent delegasjon på plass i EM-byen, klare for ett av årets høydepunkter i konkurransesammenheng. Landslagssjefen fortalte før avreise at jentene hadde hatt en god oppkjøring foran mesterskapet og at det var høye målsettinger som vi skulle strekke oss etter.

Delegasjonen samlet under EM. F.v. Bente Bjanes (trener), Stela Sultanova (landslagstrener), Damla Ece Köse (trener), Hannah Haug (gymnast), Josephine Juul Møller (gymnast), Hanna Kristine B. Weinholdt (medisinsk støtteapparat) og Elizabeth Paisieva (landslagssjef). I tillegg deltok Olga Ivanova som dommer for Norge. Foto: NGTF.

Dessverre tok det imidlertid ikke lang tid før det første uhellet meldte sin ankomst. Under podiumstreningen dagen etter var førsteårssenior, Hannah Haug, uheldig og fikk et overtråkk. Uhellet resulterte i at hun måtte sendes til legekonsultasjon, og det som skulle blitt Hannah sitt første mesterskap som seniorgymnast endte dessverre med skade og en periode med opptrening for jenta fra Hammer Turn.

-Hannah fikk veldig god oppfølging fra det medisinske støtteapparatet vårt, Hanna Kristine B. Weinholdt, trenerteamet og ikke minst fra arrangør hvor hun fikk flere behandlinger på klinikken i anlegget. Hun ble værende i Aserbajdsjan til lørdag og var støtte for Josephine samtidig som hun observerte treninger og konkurransedager, fortalte landslagssjef Elizabeth Paisieva.

Hanna Kristine (t.v.) og Hannah Haug (t.h.) omstilte hode etter skaden og startet rett på planen for behandlingsprogrammet. Her på behandlingsbenken under EM. Foto: NGTF.

Personlig trener, Damla Ece Köse, som var med som trener i delegasjonen, synes det var synd at dette skjedde, men forteller at de gjorde det beste ut av situasjonen og at det var en viktig erfaring for Hannah.

-Jeg synes det var en veldig viktig erfaring for henne på tross av skaden. Vi starter rolig igjen nå. Først må foten bli frisk igjen, og vi har allerede begynt å jobbe for det med Hanna Kristine. Jeg har stor tro på at hun kommer tilbake sterkere, fortalte Damla vel hjemme i Norge igjen.


Sterk i hodet!
Med skadeproblematikk, kan det fort bli noe turbulent for en delegasjon, noe som også kan stjele fokuset for utøvere som skal ut å prestere. Heldigvis var delegasjonen godt forberedt på hvilken rolle den enkelte har, og Josephine var god på å holde fokuset der hun skulle ha det.

Etter første konkurransedag hadde Josephine en fin 28.plass som beste redskap av hele 71 gymnaster, men også hun skulle få kjenne på at marginene ikke var på vår side i dette mesterskapet. Da hun skulle kjøre sitt ballprogram skjedde det en feil med musikken. Hun måtte derfor avbryte sitt program og gå av teppet. I en slik krevende situasjon vil nok mange miste futten litt, men Josephine beholdt roen og kjørte et knallsterkt program da hun fikk starte på nytt til sist i puljen.

-Josephine viste nok en gang at hun er en erfaren gymnast med et sterkt hode. Arrangør brukte hele ti minutter på å se på videoen og bestemme om det var en teknisk feil med musikken, noe det viste seg å være. Josephine opptrådte helt korrekt i denne situasjonen og da hun fikk kjøre programmet sitt på nytt til sist i puljen, gjorde hun det perfekt, fortalte Elizabeth etter første dag på teppet.

Josephine hadde fullt fokus på oppgavene og en sterk mentalitet under årets EM. Her sammen med klubbtrener Bente Bjanes. Foto: NGTF.

Neste konkurransedag skulle Josephine kjøre sine to siste redskaper i kvalifiseringen. I køller hadde hun en ganske så god kjøring med blant annet en situasjon som hun løste godt i siste elementet. I vimpel fikk hun dessverre en knute som gjorde at hun ikke fikk vist hele det flotte programmet sitt. Hun gjorde en solid innsats totalt sett, men når også formen ikke var helt på nett, er det vanskelig å oppnå sitt beste.

-Hvis rusket fra kjøringene og småfeilene lukes bort, hadde Josephine hatt en solid mulighet for å komme blant de 24 beste som kom til mangekampfinalen. Hun hadde en god første dag, men var dessverre uheldig andre dag, noe som vi blant annet så med vimpelen hvor hun ikke fikk gjennomført to store risikoer som normalt gir høy poengsum på grunn av knuten, oppsummerte landslagssjefen.

Josephine Juul Møller med en solid første dag i EM. Her etter en perfekt balløvelse som også ble hennes beste redskapssum. Foto: NGTF.

Totalt noterte vi en plassering som nummer 40 av 68 gymnaster med tre tellende redskaper i mangekampen. Dette er en bedring fra fjorårets EM. Hennes beste redskap i årets mesterskapet ble ball på en solid 28. plass av 71 tellende. Hvis vi sammenligner dette med fjoråret hadde Asker-jenta en 41.plass av 70 som beste redskapsplassering den gang. I tillegg til dette fikk Josephine vist hvor sterk hun er i hodet da det ble feil med ballmusikken hennes.

-Det mest positive for Josephine var at hun viste stor mental styrke da hun gjennomførte ball etter at det først ble tull med musikken og deretter en lenger periode med usikkerhet for om hun skulle få lov til å kjøre på nytt. Nå gjelder det å ta noen dager med litt rolig alternativ trening, for så å jobbe hardt frem mot de neste oppgaven, oppsummerte Bente Bjanes fra Asker TF som var med som trener i delegasjonen.


Mesterskap med mye lærdom
Landslagssjefen har oppsummert mesterskapet som et mesterskap som ikke ble optimalt, men at det samtidig er mye lærdom å trekke med seg videre. Det er oppturer og nedturer i en idrettskarriere og det er viktig å finne det positive å trekke videre på. I dette mesterskapet ble det en skade, noe sykdom og noen feil på teppet, men i tillegg var det også sterke prestasjoner. Det er lettest å være utøver eller trener når ting går på skinner og det er når det ikke gjør det at man virkelig får testet mentaliteten.

-EM er nå lagt bak oss. Vi hadde et godt forberedt lag med Josephine som er en erfaren gymnast i slike store mesterskap, og Hannah som var debutant som senior. Det var mange av de verdensledende nasjonene som gratulerte Norge underveis i mesterskapet med den progresjonen som de ser vi har, oppsummerte landslagsledelsen avslutningsvis.

Deler av støtteapparatet under EM. F.v. Elizabeth Paisieva, Stela Sultanova, Bente Bjanes og Hanna Kristine B. Weinholdt. Foto: NGTF.


Trolig kvalifisert til VM
I forkant av EM fortalte landslagssjef, Elizabeth Paisieva, at det store målet var å kvalifisere minimum én gymnast og helst lag til VM i Valencia i august. Sjansen for å kvalifisere lag utgikk dessverre, men det ser ut til at Norge får plass med én individuell gymnast under mesterskapet i sensommer. Dette er per nå uoffisielle tall og vi kan ikke garantere plassen før FIG publiserer endelig liste.

Full resultatliste fra EM finnes her
Resultater kommer også i resultatarkivet på nettsiden.

Delegasjonen hadde en annerledes, men fin 17. mai feiring sammen i Baku. Foto: NGTF.Det er klart for EM i rytmisk gymnastikk og de norske gymnastene Hannah Charlotte Reusch Haug (Hammer Turn) og Josephine Juul Møller (Asker TF) er om få dager klare til å konkurrere mot deler av verdenseliten.

God oppladning
Hannah og Josephine har hatt en god oppladning før deltagelsen i dette mesterskapet, som avholdes i Baku 17.-21. mai. De har jobbet godt med forberedelser for å toppe formkurven, og det virker så langt som om dette har klaffet bra, hevder landslagssjefen i RG.

– Seniorlaget er godt forberedt, så vi ønsker at jentene klarer å holde roen og fokuset slik at de får vist det harde arbeidet og progresjonen som de har hatt denne sesongen. Vi har hatt en god første trening her i Baku etter en lang reise, hvor jentene har vist stabilitet og styrke på teppet, forteller landslagssjef Elizabeth Paisieva, som for anledningen er delegasjonsleder under dette mesterskapet .

Josephine og Hannah har lagt ned grunnarbeidet denne sesongen for å prikke inn formtoppen til EM denne uken. Her under NM i Asker i slutten av mai. Foto: Josephine Juul Møller.

I tillegg til landslagssjefen, er også landslagstrener, Stela Sultanova, på plass med delegasjonen i Baku. Hun forteller at trenerteamet er stolte over jentene som skal representere Norge og er enig med sin kollega om at de har hatt en god oppkjøringsfase. Nå håper lederteamet på en bra gjennomføring under konkurransedagene her i EM-byen.

Den norske delegasjonen er om få dager klare for EM i Baku. Her på befaring av arenaen. Fv. delegasjonsleder Elizabeth Paisieva, trener Bente B. Hage, gymnast Josephine Juul Møller, gymnast Hannah Charlotte R. Haug, temleader Stela Sultanova, trener Damla Ece Köse og medisinsk støtteperson Hanna Kristine B. Weinholdt. Foto: NGTF.

Restitusjon og omstilling
Det å reise til Baku er ikke alltid like lett, og mange flyvninger foregår gjerne med ankomst om natten eller grytidlig neste morgen. For den norske delegasjonen ble det intet unntak, men jentene forteller selv at de har hatt det fint etter ankomsten, og at de er godt på vei med å omstille kroppen og å stabilisere energinivåene igjen etter den lange reisen. Trenings- og konkurranseforholdene er i tillegg svært optimale.

– Alt har vært veldig bra så langt. Hallen her i Baku er uten tvil en av verdens beste og det er gøy å få komme tilbake hit nok en gang. Dette er mitt sjette EM og det er veldig spennende og stort å få være med i enda et mesterskap, sier Josephine, og legger til at hun skal sørge for å få nok søvn de kommende dagene og komme inn i de vanlige treningsrutinene.

Hannah Haug og Josephine Juul Møller på treningsfeltet i EM-byen. Foto: NGTF.

Hannah deltar i sitt første mesterskap som seniorgymnast denne uken, men dette er ikke hennes første EM i karrieren. Jenta fra Hammer Turn deltok også i EM i fjor, men da som juniorgymnast i Tel Aviv. Dette var en viktig og nyttig erfaring som hun kan få godt bruk for under dette mesterskapet. Hun har på lik linje med lagvenninnen også på planen å forberede seg både på- og av teppet.

– Jeg skal sove og spise bra for å være mest mulig klar når jeg skal ut på teppet, forteller Hannah og legger til at hun synes det er veldig kult å få delta på en konkurranse med Europas beste nasjoner.

Må kvalifiseres fra EM
I år som i fjor er det kvalifisering for individuelle gymnaster fra kontinentale mesterskap til verdensmesterskapet. Siden vi nærmer oss olympiske leker for sommeridretter i 2024, er det også en OL-kvalifisering som står på agendaen senere i år.

Kvalifiseringssystemer til OL for de forskjellige idrettene kan få enhver til å klø seg litt i hodet av, men på en forenklet måte er Norges vei til OL å først kvalifiseres fra årets EM til VM. Det er totalt 12 lag som kvalifiseres fra Europa, det vil si at de første 12 nasjonene som gjør det best i EM kan delta med inntil tre gymnaster i VM. Etter disse 12 er det ytterligere 26 nasjoner fra Europa som ikke allerede er kvalifisert blant de 12 første, som kvalifiseres til VM med én utøver. Årets EM kan derfor egentlig regnes som et første steg mot en potensiell kvalifisering til lekene i Paris i 2024.

– Kvalifiseringen til VM klarte vi i 2022 da vi kvalifiserte én gymnast fra europamesterskapet i Tel Aviv, men det store målet nå er å helst kvalifisere til lag i VM, sa landslagssjef Elizabeth Paisieva før avreisen og tilføyde at det å delta med flere gymnaster i VM kan øke sjansen for en kvalifisering til OL, selv om dette er et stort mål å strekke seg etter.

Når den offisielle kvalifiseringen er klar, vet vi imidlertid ikke. Siden European Gymnastics (EG) er ansvarlig for det kontinentale mesterskapet og det internasjonale turnforbundet (FIG) er ansvarlig for kontroll av resultatlister etter EM og kvalifiseringen, kan det ta noe tid før de offisielle listene blir publisert.

Josephine og Hannah skal kjempe om kvalifiseringsplassene til VM under EM. Her fra senior NM i april. Foto: Josephine Juul Møller.

Slik kan du følge med
Norge er trukket til pulje C i dette mesterskapet, sammen med blant andre våre finske venner.
Puljen starter kl. 15:15 norsk tid torsdag 18. mai.
Kl. 15:48 Ring – Hannah
Kl. 15:54 Ring – Josephine
kl. 16:39 Ball – Hannah
Kl. 16:45 Ball – Josephine

Puljen starter kl. 08:00 norsk tid fredag 19. mai.
Kl. 08:33 Køller – Hannah
Kl. 08:39 Køller – Josephine
Kl. 09:24 Vimpel – Hannah
Kl. 09:30 Vimpel – Josephine

Det er lagt opp til direktesending her: https://www.eurovisionsports.tv/europeangymnastics/
Resultatservice finnes her: www.smartscoring.com.
Startlister og annen informasjon om mesterskapet finnes hos european gymnastics

Vi ønsker den norske delegasjonen lykke til!