Skip to content

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Drammens Turnforening, arrangerer Idrettens grunnstige-kurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige 1. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk- og turnaktivitetene, og skal sikre variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent kurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

Tid: Søndag, 13. oktober 2024, kl. 10.00-18.00

Sted: Drammens Turnhall

Adresse: Danvikgata 27, 3045 Drammen

Trenerutvikler: Elin Kjeksrud

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursavgift:   
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1100,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via Min idrett. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 21. juni 2024.
Påmeldingsfrist er 20. september 2024.

Husk:            
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no.
For henvendelser om kurset, benytt kursID: 80155


VELKOMMEN TIL KURS!

Velkommen til en «uhøytidelig» instruktørsamling lørdag 17.august kl. 11-15.30.

Sted: Åsane arena.

Målet med denne samlingen er å dele treningstimer med hverandre, få ny inspirasjon og ideer.

Påmelding innen 11.august til: wenche.dahlstrom@gmail.com eller på sms tlf: 480 95 556.

Se mer i vedlagt invitasjon.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund, arrangerer pilotkurs på Trener 2 troppsgymnastikk, i samarbeid med Holmen Tropp og Turn.

Trener 2 troppsgymnastikk gjennomføres over en helg, og er et av fire kurs som kreves for å få Trener 2-kompetanse.

Er du erfaren trener i troppsgymnastikk, og har god kunnskap om frittstående? Da vil vi gjerne ha med DEG på å teste dette kurset. Det blir en helg lærerik og morsom helg, hvor samhandling og erfaringsutveksling med andre rutinerte trenere i troppsgymnastikk står i fokus. Du har anledning til å påvirke kursets form og innhold for fremtidige deltagere, og blir en av de første med muligheten til å bli fullverdig Trener 2-trener i den nye Trenerløypa.

  Sted: Holmen turnhall, Vogellund 28, 1394 Nesbru

  Tid:
  Lørdag 30. november 2024, kl. 10:00 -18:00
  Søndag 1. desember 2024, kl. 10:00 -16:00
  Endringer i timeplanen kan forekomme.

  Trenerutvikler: Odin Horne

  Kursavgift:
  Kr. 2000,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
  Kr. 2400,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
  Kurset etterfaktureres til den klubb deltaker har registrert ved påmelding. Dersom kursavgift skal sendes til annen fakturaadresse, må det gis beskjed om dette før kurset.

  Påmelding
  Påmelding gjennomføres i Min idrett. Se direktelenke for påmelding øverst. Det er begrenset med plasser på kurset, og det er førstemann til mølla.

  Påmeldingen er bindende for begge kursdager.
  Påmeldingsfrist 09. november 2024.

  Avmelding
  Eventuell avmelding gjøres ved å sende epost til kompetanse@gymogturn.no. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift. 

  Reise og overnatting
  Eventuelle behov for reise og overnatting ordnes av den enkelte.

  Krav til forkunnskaper:
  Siden dette er et pilotkurs krever vi i første omgang at deltakere har godkjent Trener 1-kompetanse, og helst Trener 2 intro. Vi anbefaler at deltakere også fullfører Trener 2 basis og Trener 2 felles i forkant av Trener 2 troppsgymnastikk. For å bli tildelt Trener 2 kompetanse må alle krav til kurs og praksis fullføres.


  Innhold
  Innholdet i Trener 2 grenkursene er utviklet for trenere som jobber med deltakelse og utvikling, det vil si utøvere som driver med breddeaktivitet og konkurranse på et lavere nasjonalt og regionalt nivå i NGTF. For mer informasjon om spesifikke emner for den enkelte gren i Trener 2, se fast infoskriv for Trener 2 grenkurs:


  Kontakt
  Ved spørsmål i forbindelse med kurset;

  Ved henvendelser til NGTF Kompetanse, bruk kurs ID som referanse: 70-62010-61.


  Godkjenning
  For å få godkjent kurset må du delta på minst 80 % av undervisningstimene, og være til stede BEGGE kursdagene. Det kreves aktiv deltakelse gjennom hele kurset.

  Om du ønsker å få godkjent Trener 2-kompetanse må du delta på alle kurshelger, fullføre alle krav/oppgaver, samt registrere og levere oversikt over 75 timer praksis. Trener 2-kompetansen blir ikke tildelt før alle krav er oppfylt.

  Velkommen på kurs!

  Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning tumbling, i samarbeid med Arendal Turnforening.

  Tid:
  Lørdag 9. november 2024, kl. 10-18
  Søndag 10. november 2024, kl. 10-16

  Endringer i timeplanen kan forekomme.
  Se invitasjon øverst til høyre for mer informasjon om kurset.

  Sted: Arendal

  Trenerutvikler: Patrick Vesth & Brian Carlsen

  Kursavgift:
  Kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

  Påmelding
  Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/. Påmeldingen er bindende.
  Se direktelenke for påmelding øverst. Påmeldingen åpner 01. Juni 2024.

  Påmeldingsfrist: 19. oktober 2024

  Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift etter fristen har utløpt. Ved henvendelser, oppgi kurs og kurssted.

  NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
  I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning tumbling» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

  Viktig informasjon om dette kurset:
  Trener 2 fordypning tumbling er egentlig et etter- og videreutdanningskurs på Trener 2- nivå, men er til en viss grad fristilt fra kravet om fullstendig Trener 2-kompetanse for påmelding og deltakelse.
  For å delta på kurset må man ha godkjent Sikringskurs 1 tumbling, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 introkurs. Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år, i etterkant av fullført Sikringskurs 1 tumbling, før steget går videre til Trener 2 fordypning tumbling. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning. Ved fullført og bestått Trener 2 fordypning tumbling-kurs vil deltakere tildeles sikringskompetansen «Trener 2 fordypning tumbling, gym og turn».

  For å bli tildelt fullstendig Trener 2 – kompetanse, kreves fullført Trener 2 intro, Trener 2 basis, Trener 2 felles, Trener 2 gren (f.eks. troppsgymnastikk), samt praksis og resterende godkjenningskrav. Sammen med Trener 2 troppsgymnastikk og Trener 2 fordypning trampett, gir Trener 2 fordypningskurs tumbling også kompetansen Trener 2 fordypning troppsgymnastikk.

  Kursets innhold kan avvike fra tidligere sikringskurs på samme nivå. Har du kompetansen fra før, men ser at det noe du mangler, eller det er lenge siden du tok kurset/ praktiserte som trener på dette nivået, anbefaler vi deg å ta kurset på nytt.


  Velkommen til kurs!

  Viken og Oslo GTK inviterer til KM.

  Mer informasjon kommer!

  Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning trampett, i samarbeid med Oslo Turnforening.

  Tid:
  Lørdag 16. november 2024, kl. 10-18
  Søndag 17. november 2024, kl. 09-15

  Endringer i timeplanen kan forekomme.

  Sted:
  Oslo Turnforening, Haslehallen, Eikenga 6, 0579 Oslo

  Trenerutviklere:
  Kjartan Frafjord

  Kursavgift:
  Kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

  Påmelding
  Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/. Påmeldingen er bindende. Se direktelenke for påmelding øverst.
  Påmeldingen åpner 14. juni 2024.

  Påmeldingsfrist: 25. oktober 2024

  Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift etter fristen har utløpt. Ved henvendelser, oppgi kurs og kurssted.

  NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
  I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning trampett» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

  Viktig informasjon om dette kurset:
  Trener 2 fordypning trampett er egentlig et etter- og videreutdanningskurs på Trener 2- nivå, men er til en viss grad fristilt fra kravet om fullstendig Trener 2-kompetanse for påmelding og deltakelse.
  For å delta på kurset må man ha godkjent Sikringskurs 1 trampett, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 introkurs. Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år, i etterkant av fullført Sikringskurs 1 trampett, før steget går videre til Trener 2 fordypning trampett. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning. Ved fullført og bestått Trener 2 fordypning trampett-kurs vil deltakere tildeles sikringskompetansen «Trener 2 fordypning trampett, gym og turn».

  For å bli tildelt fullstendig Trener 2 – kompetanse, kreves fullført Trener 2 intro, Trener 2 basis, Trener 2 felles, Trener 2 gren (f.eks. troppsgymnastikk), samt praksis og resterende godkjenningskrav. Sammen med Trener 2 troppsgymnastikk og Trener 2 fordypning tumbling, gir Trener 2 fordypningskurs trampett også kompetansen Trener 2 fordypning troppsgymnastikk.

  Kursets innhold kan avvike fra tidligere sikringskurs på samme nivå. Har du kompetansen fra før, men ser at det noe du mangler, eller det er lenge siden du tok kurset/ praktiserte som trener på dette nivået, anbefaler vi deg å ta kurset på nytt.


  Velkommen til kurs!

  Kurs-ID: 81232

  Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Vestland Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med IL Høyang.

  Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

  Sted: Høyangerhallen, Hjetland 2, 6993 Høyanger

  Tid:
  Tumbling, lørdag 7.9.24 kl. 10.00-18.00
  Trampett, søndag 8.9.24  kl. 10.00-18.00

  Endringer i timeplanen kan forekomme

  Trenerutvikler: Petter Emil Andersen

  Kursavgift:
  Sikringskurs 1 tumbling:
  kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

  Sikringskurs 1 trampett:
  kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

  Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

  Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
  Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
  Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
  Begge kurs: kr. 2600,-

  Her finner du mer informasjon om trenerlisens

  Påmelding:
  Påmeldingen åpner: 1.6.24
  Påmeldingsfrist: 17.8.24

  Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

  Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

  Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81232

  Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

  E-kurs for hvert av sikringskursene må være godkjent før kompetanse kan tildeles.

  Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

  Invitasjon og påmelding kommer.

  Interimsstyret for Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til «Kick Off»-helg høsten 2024! Vi samler hele turn-Finnmark starter sesongen med faglig input og bli-kjent sammenkomst.

  Det blir idékurs for trenere, gjennomgang av reglementer og kurs for styrene i klubbene.

  Interimsstyret i Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

  Innkalling og påmelding kommer.

  Styret i Troms og Finnmark GTK innkaller til ekstraordinært kretsting for deling av TFGTK og ekstraordinære kretsting i nye Troms GTK og Finnmark GTK.

  På det ekstraordinære tinget for TFGTK vil vi behandle de nødvendige sakene for delingen av TFGTK til Troms GTK og Finnmark GTK.
  Etter dette gjennomføres det ekstraordinære ting for hhv Troms GTK og Finnmark GTK med nødvendige saker for å opprette nye gymnastikk- og turnkretser.

  Styret i Troms og Finnmark GTK.

  DGI Verdensholdet beveger verden. Nå kommer de til Sola fra 15. juni og avslutter med et gratis show i Åsenhallen lørdag 22. juni.

  Dette er gratis for ALLE da vi ønsker at vise frem fantastisk gymnastikk og fremme idretts og bevegelsesglede i hele kretsen. 

  I løpet av 2023-24 skal Verdensholdet besøke totalt 12 land, ha 150 show og holde 200 workshops med over 14.000 deltakere med målet om å «bevege verden». Gymnastene har fått frem store smil hos barne i Argentina og inspirert gymlærere i Mexico. Og i deler av lagets oppvisning har lokale i Malasia og Sør-Korea blitt invitert med på gulvet. Det handler om at alle kan være med, og at bevegelse skal være gøy og gi lyst til mer.

  I Norge og på Sola skal Verdensholdet ha workshops for flere av kommunens skoler og vise showet «Kata» som en fantastisk avslutning på deres norgesopphold. Sola turn håper å inspirere både elever ved skolene, lærere og ikke minst turnforeninger i regionen til å videreutvikle sine tilbud og turnprogram.

  Der vil i forbindelse med showet være åpen hall for tilskuere så de har mulighet for at prøve turn på egen kropp etter de har sett det fantastiske show.

  Vi ønsker å invitere dere til show i Åsenhallen lørdag 22. juni, kl. 12.00 – 14.00

  Åpen hall etter showet!