Skip to content

ALT-konferansen (Anlegg – Leder – Trener) som fant sted 3.-5. november på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika ble rekordstor. Med over 200 deltakere på plass, ble det både intensive og hyggelige dager. Med 30 dyktige foredragsholdere, faglige diskusjoner, stands og ikke minst sosialt samvær – med «Gymnastics Awards» som et naturlig høydepunkt – ble det både en god ramme og en god atmosfære. Som i 2022 ble helgen utvidet i forkant med en samling for daglige ledere der 24 klubber var representert.

Åpning av ALT-konferansen 2023.

Relasjonsledelse og teamarbeid 

President i NGTF, Torgeir Røynås Pedersen, åpnet konferansen og var tydelig på hvor viktig det er med en felles møteplass der viktige rammebetingelser som anlegg, leder- og trenerkompetanse blir satt på dagsorden. 82 (!) år gamle Jan Spurkeland er en nestor innen ledelsesfag og igjen klarte han å få fram budskapet om at gode relasjoner mellom mennesker er det aller viktigste for å skape gode organisasjoner. Tidligere landslagskaptein i håndball – og nåværende assisterende generalsekretær i NIF – Else- Marthe Sørlie Lybekk, fulgte opp med å gi oss et innblikk i håndballjentenes eventyrlige suksess. Teamarbeid med klar rolle- og ansvarsfordeling samt verdier som brukes aktivt i alle sammenhenger, ble trukket spesielt fram. 

Else-Marthe Sørlie Lybekk.

Anlegg-, ledelse- og trenertemaer i tre parallelle saler! 

I år var det lederdelen som hadde flest deltakere (ca. 100). Status i klubbutviklingsarbeidet, idrettens bærekraftarbeid, økonomiske barrierer, god barneidrett og internasjonalt arbeid dannet til sammen en innholdsrik meny. Etter lunsj var det Per Øystein Hansen fra Norges Idrettshøgskole / Høgskolen i Innlandet som hadde en lengre seanse om viktigheten av verdibasert ledelse.  

I anleggsdelen var det ca. 60 deltakere som fikk høre om alt fra status og strategier i NGTFs anleggsarbeid til eksempler fra Trondhjems Turnforening som er i en tidlig planfase og Narvik Turnforening som har fått halldrømmen sin oppfylt. Status i utviklingen av kurset med tittelen «Sikker bruk av basishall» ble presentert og det samme ble økonomiske rammer og tilskudd ved Alice Boyd fra Kulturdepartementet. Leverandørene Ifact og Euro Gymnastic Equipment presenterte sine firmaer og viste fram spennende nyheter innen turnutstyr. Det ble også lagt inn befaring til Ski Turnhall som er en ny flott basishall for apparatturn, tropp og bredde. I tillegg har de egen motorikksal for de minste barna.  

Ski Turnhall.

Ca. 35 deltakere hadde meldt seg på trenerdelen, der foredragsholder Marie Moltubakk brukte første delen på bevegelsesanalyse. Deltakerne fikk også selv prøvd seg på litt praktisk analysearbeid av ulike elementer som hjul, piruett eller håndstående. Etter lunsj var deltakerne i Holmen Turnhall der NGTFs landslagssjefer hadde gjennomgang av ulike øvelser. Mari Kanter, Holmen Tropp og turn, Scarlet Rennesund, Oslo Turn og Ivan Maltsev, Oslo Turn var med som flotte visningsgymnaster. 

Strategiske planer og «Mesternes Mester-kjendis» 

Lørdag ettermiddag samlet alle de 200 deltakerne seg i Fjordsalen. De fikk med seg et inspirerende og viktig foredrag av Per Tøien fra NIF som snakket om NIF strategiske plan – «Idretten vil». Han avsluttet med å si at; «Dere har vært med på å vedta denne planen, så nå forventes det at dere tilpasser deres plan til NIF sin plan.!» NGTF har tatt hintet og første høringsutkast bygger nettopp på «Idretten vil»! Mesternes Mester-kjendis Kristin Holte fikk gleden av å avslutte lørdagens faglige innhold med foredraget «The Rocky Road to the top!» Stayerevne og systematisk arbeid gjorde at hun til slutt ble verdensmester i Functional Fitness – 21 år etter at hun som 10 åring hadde skrevet om drømmen om å bli verdensmester! Det ble en aldri så liten selfie-seanse etter foredraget! 

Lørdagkveldens store nyvinning «Gymnastics Awards» kan du lese mer om her .

Kristin Holte.

KulTur og sponsing 

Søndagen ble innledet med et inspirerende foredrag av Sigurd Granmark. Han har skrevet boken KulTur og tittelen gjenspeiler hva som skal til for å lykkes som organisasjon eller klubb. «Som klubb, krets eller forbund må vi tørre å spørre: Hvem er vi og hvem ønsker vi å være?» Den siste timen ble tre-delt med søkelys på kommunikasjon og sponsing. Alex Guindos som representerer UnoX – NGTFs hovedsponsor for landslagene turn kvinner og turn menn – avsluttet foredragsrekken med å spørre; «Hva er din drøm»? 

Alex Guindos.

Viktig møteplass for hele turnfamilien 

ALT-konferansen tok et nytt steg i å bli den viktigste møteplassen for hele turnfamilien. Det er god representasjon fra både lag, kretser og forbund. Noen klubber kommer med delegasjoner på både tre, fem, ti og helt opp mot 20 deltakere! Mange vil hevde at det som skjer utenfor møtesalene ofte er like viktig som det faglige programmet. Det ble virkelig diskutert gymnastikk og turn til alle døgnets tider – erfaringer ble utvekslet og nye kontakter og bekjentskaper ble stiftet.  

For å følge opp spørsmålet fra Alex Guindos til slutt: «Hva er din drøm?»;  

Drømmen vår er i alle fall å arrangere en enda større og bedre ALT-konferanse og «Gymnastics Awards» til neste år. Sett av datoene allerede nå og bli med oss, 31. oktober til 3. november 2024 på Gardermoen. 

Viktige diskusjoner i stand-området.

Foredragene fra konferansen er nå lagt ut på Dokumenter — Norges Gymnastikk og Turnforbund (gymogturn.no) (klikk på «Seminar og konferanse», «ALT-konferansen 2023»).

Søgne Turnforening har fått ny flott basishall. Hallen har allerede vært i bruk siden nyttår, men det var 26. august at den offisielle åpningen fant sted.

Aktivitetsflaten er på 25 x 45 meter og det er et stort grop område med hev/senk groper, klossegrop og to nedsenkede trampoliner. I tillegg rommer hallen en trampolinebane, frittståendefelt, miniapparater for skranke, svingstang og ringer samt en rekke skumapparater og annet utstyr for breddepartiene. I sum gjør dette at anlegget er godt tilrettelagt for både bredde- og konkurranseaktiviteter. Under åpningsdagen 26. august var det «åpen hall» og det myldret med glade barn i alle aldre.

Fornøyde trenere og ansatte i Søgne Turnforening. Fra venstre Tuva Reisvaag, Malin Stubstad, Lisa Himberg, Karoline Bakke og daglig leder Heidi Ingebrigtsen. 

I byggeperioden har det vært tett dialog med kommunen og de ulike leverandørene. Daglig leder Heidi Ingebrigtsen er tilfreds med sluttresultatet. «Vi er fornøyde med absolutt alt i den nye hallen! Vi har også klart å rekruttere nye trenere og vi merker at trenerne nå er veldig motiverte til å delta på kurs». Med tanke på bruk av anlegget i skoletiden, opplyser Heidi at de også har god dialog med rektorene på ungdomsskolen og den videregående skolen som ligger «vegg i vegg» med idrettsanleggene. 

Mariell og Linnea trives som trenere i Søgne Turnforening.

Har du spørsmål innen utstyr og anlegg, ta kontakt med:

Stig Nilssen

workRådgiver anlegg og utstyr

En rekke turnforeninger eier og drifter egne turnhaller / basishaller. For flere av disse klubbene er det nå kritisk hvis det ikke blir en kraftig forbedring i dagens strømstøtteordning.

Jørn Arild Vika er daglig leder i en av de største klubbene, Sola Turn, med over 1300 medlemmer. De åpnet Fjogstadhus Turnarena i 2019 – et anlegg på 2800 m2.

-Normalt i august har vi en strømregning på 5000-10.000 kr. Årets regning er på 100.000 kroner. Med dagens strømstøtteordning kan vi kanskje regne med å få dekket 1/3 av dette. Problemet er også at det er et tidsmessig etterslep på utbetalingene på ca. et halvt år. Dette gjør at vi kan komme i en «likviditetsskvis».

-Slik situasjonen er nå så er det på kort sikt ikke kritisk med tanke på å måtte stenge hallen, men det kan allikevel bli snakk om drastiske tiltak som må gjøres før vinteren som f.eks. å måtte øke treningsavgiftene med opptil 20 %.  

-Kun noen få meter fra vårt anlegg, trener en stor håndballklubb i en kommunal hall og de får ingen ekstra kostnader som følge av økte strømpriser. Dette viser hvor ulikt dette slår ut.

-Vi er takknemlige for at idretten setter fokus på dette og vi håper virkelig at politikerne nå er lydhøre og følger opp – nå må det skje noe, avslutter Vika.


Vi støtter opp under kampanjen til Norges Idrettsforbund vedrørende økt strømstøtte til norsk idrett!

Ifact inngår samarbeidsavtale med NGTF og planlegger et samarbeid i minst fire år.

Ifact er totalleverandør av idrettsutstyr og forhandler av turnutstyr fra Gymnova i Norge. Ifact har base på Laksevåg i Bergen og har lang erfaring innen turn- og gymnastikkutstyr.

Ifact ønsker å bidra til utvikling av turnidretten i Norge

I den nye avtalen inngår «Ifact Norges Cup» (Rytmisk Gymnastikk, Turn Kvinner og Turn Menn) samt det årlige arrangementet «Ifact Gym for Life Norge». Med dette går Ifact aktivt inn i turnidretten i Norge og ser frem mot å bidra til utvikling, vekst og idrettsglede for både aktive deltakere og tilskuere av sporten.

Til tross for en nedgang i medlemsmassen etter pandemien, har NGTF over tid vokst med flere tusen medlemmer hvert år, mye takket være stadig flere spesialhaller for turn – såkalte basishaller. NGTF er derfor svært glade for å ha fått på plass en avtale med Ifact. Ifact er markedsleder når det gjelder turnutstyr i Norge og kjenner godt til våre aktiviteter og grener. Vi er trygge på at dette blir til glede for alle de lagene som trenger nytt utstyr, og ikke minst de som er i prosess med å bygge ny hall. Ifact og NGTF er allerede i full gang med å planlegge en stor mengde utstyr til våre lag gjennom utstyrspakkene som ble muliggjort gjennom gaven på 7,8 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

-Vi ser fram til at stadig flere lag også benytter seg av Ifact sin spisskompetanse innen utstyr og anleggsbygging. Vi er også glade for at avtalen gir forbundet mulighet til å satse mer på utviklingen av idrettene og aktivitetene våre gjennom den økonomiske støtten avtalen innebærer, uttaler generalsekretær Mona Kristiansen i NGTF.

Ifact ser også fram til et konstruktivt samarbeid til beste for gymnastikk- og turnidretten i Norge. Spesialistrådgiver i Ifact, Espen Jansen uttaler:

-Gjennom turn får man utviklet alle basis-egenskapene. Turn er «the mother of all sport». Det handler om å leke seg i form, og ha passion for turn. Det å få utfolde seg i en turnhall er både innbydende, inspirerende og utviklende. Med god planlegging, og ved å ha utstyr som motiverer til bevegelse og læring er det lett å skape begeistring. Jeg ser frem til å være med på å fortsette utviklingen av turn i Norge.

Daglig leder i Ifact, Hege Helleseth og generalsekretær i NGTF, Mona Kristiansen, undertegner samarbeidsavtalen mellom Ifact og NGTF.

Daglig leder i Ifact, Hege Helleseth gleder seg også over samarbeidet:

-Vi i Ifact, gleder oss stort over å ha inngått samarbeid med NGTF. Sammen skal vi jobbe for å finne de beste løsningene innen utstyr, optimalisering og brukervennlighet. Ifact ønsker å bidra til at vår kompetanse og erfaring innen gymnastikk og turn spesielt, idrett generelt, og det byggtekniske regelverk, vil bli nyttig for turnmiljøet og føre til videre utvikling.»

I løpet av de siste 18 månedene har 19 nye basishaller blitt ferdigstilt. 

Definisjonen på Idrettens Basishall er en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Totalt er det nå 81 Idrettens Basishaller/turnhaller der apparatene står oppe permanent. Dette betyr at gymnastikk og turn er halvveis i en 25-årig anleggsstrategi som startet i 2009 og som skal ende opp med 160 basishaller i 2034.  

Idrettens Basishall er beskrevet i tre størrelser og gir inntil 4, 6 og 8 millioner kroner i spillemidler: 

  • Basishall 1 (liten basishall) på minimum 500 m2 
  • Basishall 2 (mellomstor basishall) på minimum 750 m2 
  • Turnhall (stor basishall) på minimum 1125 m2    

Ved inngangen til 2022 er det ni haller som er under bygging og flere haller som er i prosess fram mot byggestart.  

Leder i utstyr- og anleggskomiteen, Ole Ivar Folstad, uttaler at dette er en svært gledelig utvikling og gir honnør til turnforeningene / turngruppene som arbeider systematisk og godt for å realisere sine mål om nytt anlegg og en god utstyrspark.  

Her er oversikt over de nye hallene som har blitt ferdigstilt i tidsrommet juli 2020 til desember 2021. 

Haller som åpnet i andre halvår 2020: 

MOLDE I MØRE OG ROMSDAL, MELLOMSTOR BASISHALL
SKI I VIKEN OG OSLO, STOR BASISHALL
ÅLGÅRD I ROGALAND, STOR BASISHALL
HOBØL I VIKEN OG OSLO, LITEN BASISHALL
MÅLØY I VESTLAND, STOR BASISHALL
NARVIK I NORDLAND, STOR BASISHALL

Her er oversikt over hallene som er ferdigstilt i løpet av 2021: 

ÅSANE I VESTLAND, STOR BASISHALL
SOLA ARENA I ROGALAND, STOR BASISHALL
FØRDE I VESTLAND, LITEN BASISHALL
BRYNE I ROGALAND, MELLOMSTOR BASISHALL
ALVERSUND I VESTLAND, LITEN BASISHALL
STJØRDAL I TRØNDELAG, MELLOMSTOR BASISHALL
VÅGSBYGD I AGDER, STOR BASISHALL
RE I VESTFOLD OG TELEMARK, LITEN BASISHALL
BAMBLE I VESTFOLD OG TELEMARK, STOR BASISHALL
NÆRØYSUND I TRØNDELAG, MELLOMSTOR BASISHALL
FLEKKEFJORD I AGDER, MELLOMSTOR BASISHALL
HAMAR I INNLANDET, STOR BASISHALL
STRYN I VESTLAND, STOR BASISHALL

Ved spørsmål, ta kontakt med rådgiver for utstyr og anlegg i NGTF, Stig Nilssen. E-post: stig.nilssen@gymogturn.no M: 90 56 81 83. 

Årets anleggs- og lederkonferanse fant sted 29.-31. oktober på Clarion Hotel Air i Sola. Med 120 fremmøtte var det tydelig at folk satte pris på å endelig kunne møtes igjen.

Idrettsstrategi og paraidrett
Fredagens program startet med Terje Selnes fra forbundsstyret som kunne opplyse at gymnastikk og turn nå akkurat er halvveis i en 25-årig anleggsstrategi som startet i 2009 og som skal ende opp med 160 basishaller i 2034.

Terje Selnes fra forbundsstyret i NGTF åpnet årets konferanse. Foto: Lene Lunde NGTF.

Vibecke Sørensen, 1. visepresident i NIF snakket om de fire hovedstrategiene i norsk idrett:
• Livslang idrett
• Bedre idrettslag
• Flere og bedre anlegg
• Bedre toppidrett

Idrettens visjon – Idrettsglede for alle – ble virkelig demonstrert i de to innslagene om paraidrett. Lene Byberg, rådgiver for folkehelse og paraidrett i Rogaland Idrettskrets, innledet med å klargjøre begrepet paraidrett. Paraidrett inkluderer alle idrettstilbud for mennesker med bevegelseshemming, utviklingshemming, synshemming og hørselshemming.

Toppsvømmeren Sarah Louise Rung fortalte sin sterke historie fra ulykken i 2008 da hun ble lam fra livet og ned og reisen som endte med i alt ni medaljer i Paralympics, med blant annet to gull i London i 2012 og to gull i Rio i 2016. Med sine flotte holdninger og verdier er hun et stort forbilde for hele norsk idrett, og hun mottok i 2015 prisen som «Årets Forbilde» på idrettsgallaen.

Fantastisk idrettsutøver og forbilde; Sarah Louise Rung t.v. i samtale med Lene Byberg og Stig Nilssen. Foto: Lene Lunde, NGTF

Forbilder er i høyeste grad også Katelyn og Brenda Garbin. Katelyn fortalte om sin karriere både som utøver og trener. Forsamlingen ble rørt til tårer da et sammendrag av filmen fra Special Olympics ble vist. Filmen viste Katelyn som hovedtrener der hun førte jentene sine fram til sju medaljer.

Parallelsesjoner innen ledelse og anlegg
15 dyktige foredragsholdere bidro med innlegg i parallelsesjonene på lørdagen fra kl. 9-15. Alle foredragene ligger her. Klikk på «Finn presentasjoner fra tidligere konferanser» «Anleggs og lederkonferansen 2021»

Dag Vidar Hanstad, professor ved Norges Idrettshøgskole holdt foredrag om ledelse. Foto: Lene Lunde, NGTF
Mats C. Oshaug fra FDVhuset ga en innføring i bruk av FAMAC – et digitalt verktøy for å ivareta både utstyr og bygg. Foto: Lene Lunde, NGTF


Befaringer til flotte haller
Lørdag ettermiddag gikk turen til Fjogstadhus Turnarena – Sola Turn sin storstue som stod ferdig i 2019. En liten spasertur unna var Sola Arena neste mål. En imponerende hall med sykkelvelodrom og basishall «på indre bane». Siste stopp var Ålgård og den nye hallen til Ålgård Turn som har valgt et interessant konsept ved å bygge om en håndballhall til basishall.

Ombygd fleridrettshall; Basishallen til Ålgård Turn. Foto: Nils André Gundersen, Agder fylkeskommune
Innbydende; Basishallen i Sola Arena. Foto: Nils André Gundersen, Agder fylkeskommune
Sola Turn sin storstue; Fjogstad-hus Turnarena. Foto: Nils André Gundersen, Agder fylkeskommune

Olympiatoppen
Seminaret ble avsluttet med en samtale med toppidrettssjef i Olympia-toppen, Tore Øvrebø. På spørsmål om hva som gjør Norge til verdens beste idrettsnasjon målt etter folketall, trakk han fram at det er en rekke faktorer som gjør dette, men velstanden i Norge og den norske kulturen som bygger på at alle barn og ungdommer får sjansen til å drive med idrett, er viktige bidragsytere til å få en stor nok rekrutteringsflate. Det gode samarbeidet i det daglige toppidrettsarbeidet på tvers av idrettene ble også fremhevet. Han trakk også fram toppidrettsgymnasenes rolle og viktigheten av at det er god kvalitet på tilbudene der.

Fascinasjonen og gløden for å få fram gode utøvere kom tydelig fram i samtalen. Toppidrettssjefen kunne også avsløre at prosessen fram mot OL der presset og intensiteten bare blir større og større etter hvert som lekene nærmer seg og det formelig koker – da trives han aller best!

Verdensledende i toppidrett; Toppidrettssjef Tore Øvrebø (t.v.) i samtale med Stig Nilssen. Foto: Lene Lunde, NGTF

Felles møteplass
Anleggs- og lederkonferansen er etter hvert blitt en viktig møteplass for mange lag. Ca. 40 foreninger var til stede og noen lag møtte med både tre og fire deltakere. Fredrikshalds Turnforening møtte sågar med hele seks deltakere! Det ble snakket om gymnastikk og turn til alle døgnets tider og
samtalene og diskusjonene som skjer i pausene og utover kveldene er ofte minst like viktige som det som skjer i møterommene. Neste års konferanse vil finne sted 28.-30. oktober i Bergen, så det er bare å krysse av datoene i kalenderen allerede nå!

1.-2. november var totalt 110 deltakere samlet til den 12. anleggs- og lederkonferansen, denne gang på Quality Hotel 33 i Oslo. Det ble to intense dager med foredrag, befaringer og nettverksbygging.  

Stor bredde i det faglige programmet

Torgeir Røinås Pedersen, president i NGTF, åpnet konferansen og kunne fornøyd konstatere at gymnastikk og turn er den idretten som de siste seks år har hatt størst vekst i antall aktive medlemmer.

Vokser mest! President i NGTF, Torgeir Røinås Pedersen kunne henvise til medieoppslag som viser at turn er en populær idrett. Foto: Mats C. Oshaug

Sondre Sande Gullord fra Idrettsstyret fortsatte med å vise idrettens overordnede strategier i «Idretten vil» der det blant annet framkommer at flere og bedre anlegg står sentralt.

Sondre Sande Gullord fra idrettsstyret snakket om «Idretten vil». Foto: Mats C. Oshaug

Torstein Busland, anleggsrådgiver i NIF, gikk deretter mer i dybden på mål og strategier innen anleggsfeltet. NGTF ved Ole Ivar Folstad, leder i utstyr- og anleggskomiteen, Christine Ellingsen, utdanningskonsulent og Stig Nilssen, anleggskonsulent, gav en status på utviklingen innen anlegg og utdanning i forbundet. Ole Ivar Folstad kunne blant annet legge fram statistikk som viser at akkurat nå er det elleve basishaller som er under bygging – det høyeste antall noen gang. Christine Ellingsen påpekte hvor viktig det er at hallene fylles med kompetanse og viste hele strukturen innen utdanningsfeltet.

Tony Machin holdt deretter et interessant og lærerikt innlegg om Sola Turns ny hall som ble bygget på rekordtid og som stod ferdig i mai i år. Mats Oshaug fra utstyr- og anleggskomiteen og Dag Rune Myrvold fra FDV-huset demonstrerte system for digitalisert internkontroll for haller og turnutstyr. Dette er et system som NGTF ønsker å tilby alle turnforeninger slik at det blant annet blir mer fokus på kontroll og tilsyn med apparatparken. Dette vil bidra til å redusere risikoen for skader.

 

Prallellsesjoner

Lørdag 2. november startet med to parallellsesjoner over fire timer der deltakerne kunne velge mellom å delta i temaer knyttet til anlegg eller ledelse. 60 deltakere valgte anleggsdelen og 40 ledelse. Her er foredragene som ble holdt:

 

Anlegg: Ledelse:
·         Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd (spillemidler). V/ Ole Fredriksen, Kulturdepartementet ·         Relevant trenerkompetanse i forhold til klubbens behov. V/ Lasse Hauser og Birgit Vallestrand, Nedre Glomma Turnforening
·         Erfaring fra forening som har bygd om eksisterende lokale til basishall. V/Anne Farstad, Moss Turnforening ·         Verdier, etikk, trakassering, varsling.   Systemer og bruk av disse. Bevisstgjøring. V/ Håvard B. Øvregård, NIF
·         FamacWeb: Eksempel fra Norges Idrettshøgskole. Hva kan systemet benyttes til og hvordan ta systemet i bruk for internkontroll av basishall og apparater? V/ Mats Oshaug, NGTF og Dag Rune Myrvold, FDVhuset ·         Virksomhetsplan og sportslig plan. V/Torkell S. Seppola, NIF
·         Ansvarsforhold og sikkerhet i basishall. V/ Bjørnar Kind-Bakke, Gjensidige
·         Hvordan jobber et idrettsråd? Helhetlig tenkning i en kommune. V/ Anne-Lise Bratsberg, Trondheim Idrettsråd

 

Klikk her for å se alle foredrag.

Birgit Vallestrand og Lasse Hauser fra Nedre Glomma Turnforening hold et engasjerende innlegg om trenerkompetanse i forhold til klubbens behov. Foto: Vibeke Trøa

 

Interessant befaring til Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole

Etter lunsj, ble alle deltakerne transportert til Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole. I «Olympiahallen» ventet Morten Bråten, fagansvarlig for teknikk/motorikk på Olympiatoppen. Han fikk æren av å klippe snoren da denne hallen åpnet i 2017. Han har vært en drivkraft i arbeidet med å utstyre hallen, og forklarte hvordan hallen er tilpasset toppidrettsutøvernes behov. I landslagssenteret for turn menn på Norges Idrettshøgskole ble deltakerne tatt imot av landslagssjef Gabriel Negru som fortalte om hallen der turnlandslaget for menn har sin daglige trening.

Morten Bråten, Olympiatoppen i «Olympiahallen» gav et innblikk i hvordan toppidrettsutøverne trener basistrening. Foto: Vibeke Trøa

Landslagssjef Gabriel Negru forteller om landslagssenteret på NIH. Foto: Vibeke Trøa  

 

Levende legende

Som avslutning på seminaret var kommentatorlegende Arne Scheie invitert for å fortelle om store idrettsøyeblikk. Med sine enorme kunnskaper og gode replikker skuffet han ikke sitt publikum. De gode historiene og latteren satt løst og etter seansen var det lang kø for å få tatt selfie.

Engasjert! Arne Scheie «øste» av sin kunnskap og sine gode historier foran et lydhørt publikum! Foto: Vibeke Trøa

 

Ny konferanse i 2020

Anleggs- og lederkonferansen i 2020 er allerede tidfestet til 30. oktober – 1. november og vil finne sted i Stavangerområdet. Da vil blant annet de nye hallene på Sola og Ålgård stå for tur til å få besøk. Sett av datoen i kalenderen allerede nå!

Sola Turn har fått et fantastisk turnanlegg. Hallen er så flott at gymnastene ikke vil hjem etter trening.

Aktivitetsflate på 28 x 45 meter, og i tillegg er det to mindre aktivitetsflater med parkett. I hovedhallen er det et stort gropområde med hev/senk groper, fast grop, klossegrop, trampolinebane og fire nedsenkede trampoliner. De to tilleggsflatene ligger «vegg i vegg» med hovedhallen. Der er det installert RG-teppe i den ene delen og den andre delen egner seg blant annet til aerobic-aktiviteter, Gym X etc. I sum gjør dette at anlegget er tilrettelagt for alle aldersgrupper og både bredde- og konkurranseidrett. I andre etasje er det «romslig» med plass til tribune, kontorer/møterom, kioskområde/kafe og tekniske rom.

Sentrale personer i Sola Turn gratuleres av Stig Nilssen, NGTF med ny hall: Fra venstre sees prosjektleder Tony Machin og daglig leder Siri Todnem. Til høyre sees styreleder Arild Austigard. Foto: Kristin Austigard

Det som kanskje imponerer aller mest er den korte tiden fra byggestart til ferdig anlegg. I tillegg til god planlegging, ligger mye av årsaken i det tette samarbeidet som har vært med kommunen og med de ulike leverandørene. Totalprisen på anlegget er ca. 38 millioner kroner og inkluderer utstyret i hallen.

Tony Machin har vært sentral i prosjektet og opplyser at tilbakemeldingen fra gymnastene er udelt positive.

-Når de er ferdige med treningen sin ønsker de ikke å gå hjem, men bli værende i hallen, sier er Tony.