Skip to content

Kursreferanse: 81107

Sikringskurs 1 trampett arrangeres av Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Varhaug IL Turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack eller tilsvarende, både på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Varhaughallen, Opstadveien 583, 4360 Varhaug

Tid:
Trampett, lørdag 22. oktober, kl. 10.00-18.00
Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler:   Elisabeth Ueland

Kursavgift:
Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
kr. 1550,- for deltakere som ikke er medlem av NGTF.
Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 29. august 2022
Påmeldingsfrist: 7. oktober 2022

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81107

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.