Skip to content

Vi i troppsutvalget i Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets inviterer med oss gutta innen troppsturn til en guttesamling. Denne gang er det for gutter over 11 år (til 20). Det blir satt opp trampett, tumbling og tricking/parkour. Det vil komme mannlige trenere denne dagen. Vi satser på mye fart og spenning! Dette er en fin arena for å skape nye bekjentskaper og ny motivasjon.

Samlingen blir på Gjøvik, i samarbeid med Vardal Turnforening, 7.oktober.

Påmeldingsfristen er 2.oktober.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon!

Vardal TF arrangerer i samarbeid med NGTF åpen nasjonal treningssamling 23.-24. september.

Påmeldingsfrist er 14. september. NB! Påmeldinger etter 7. september må sendes til gymogturn@gymogturn.no

Kurs ID: 80513

Innlandet Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med Vardal turn arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier. Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid og dato: kl. 10.00-18.30

Lørdag 18.februar: Medtrener (kl. 10.00-15.00) og Gymlek (kl. 15.30-18.30)

Sted:        Campus Arena, markantilveien 3, Gjøvik

Trenerutvikler: Josefine Andreassen

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener og Gymlek kr. 1000,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1400,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens, ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingsfrist: 4.02.2023
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 1.desember 2022

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS

Kurset er dessverre utsatt grunnet smittesituasjonen. Deltakerne vil få en epost med informasjon om nye datoer når dette er på plass.

Her følger opprinnelig informasjon:

Kurset er forbeholdt de som deltok på helg 1 i Campus Arena Gjøvik 16.-18. oktober 2020. Kurset skulle vært arrangert høsten 2020, men ble avlyst grunnet koronasituasjonen.

Tider for kurset:
Fredag kl. 18:00 – 21:00
Lørdag kl. 09:00 – 18:00
Søndag kl. 09:00 – 17:00