Skip to content

Kurs-ID: 80519

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer, i samarbeid med Reinsvoll IF Turn, Trener 1 i gymnastikk og turn.

Se helg 1 for mer informasjon om kurset:
https://gymogturn.no/arrangement/trener-1-kurshelg-1-reinsvoll/

Sted:
Reinsvoll Idrettshall
Einervegen 7
2840 Reinsvoll

Kurset arrangeres over to kurshelger.

1. kurshelg: 9.-10. mars 2024
Lørdag kl. 09.00 – 17.00
Søndag kl. 09.00 – 15.00

2. kurshelg: 5.-7. april 2024
Fredag kl. 18.00 – 21.00
Lørdag kl. 09.00 – 18.00
Søndag kl. 09.00 – 17.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Se invitasjon for mer informasjon om kurset.


Velkommen til kurs!

Kursets oppbygging:

Kurs-ID: 80519

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer, i samarbeid med Reinsvoll IF Turn, Trener 1 i gymnastikk og turn.

Viktig info om Trener 1
Dette Trener 1-kurset inkluderer NIF sine fellesemner. Fellesemnene vil etter hvert kunne bli godkjent som en del av Trener 1 i andre idretter.

Når du er påmeldt til Trener 1, må du bestille boken  Barneidrettstreneren fra Idrettsbutikken.no, dette er obligatorisk pensum på kurset, og skal leses i forkant av kurshelg 1. Spør eventuelt klubben om de har boken til utlån.

Sted:
Reinsvoll Idrettshall
Einervegen 7
2840 Reinsvoll

Kurset arrangeres over to kurshelger.

1. kurshelg: 9.-10. mars 2024
Lørdag kl. 09.00 – 17.00
Søndag kl. 09.00 – 15.00

2. kurshelg: 5.-7. april 2024
Fredag kl. 18.00 – 21.00
Lørdag kl. 09.00 – 18.00
Søndag kl. 09.00 – 17.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Se invitasjon for mer informasjon om kurset.

Trenerutvikler:
Linn Dalheim

Kursavgift:
kr. 2900,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 3300,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
Pris for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 3700

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets (IGTK) har vedtatt 50% rabatt på kursavgiften for alle deltakere som er medlem av klubb tilsluttet IGTK.

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding gjøres gjennom Min idrett. Du må melde deg på til begge kurshelgene, og sørge for at alle delkurs er krysset av. Lenker til påmelding for begge kurshelger:

Påmelding til helg 1: https://www.minidrett.no/kurs/10721422
Påmelding til helg 2: https://www.minidrett.no/kurs/10721778

Påmeldingen åpner: 1. desember 2023.
Påmeldingsfrist: 16. februar 2024 kl. 18.00

Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Kurset har begrenset med plasser. Påmeldingen er bindende for begge helgene. Grunnet ventelister er det ikke mulig for deltakere å bytte plass. Påmeldingsfrist må overholdes for å være sikret kursmateriell ved kursstart.

Ved kontakt, oppgi kurs-ID 80519

NB! Husk å sjekke at din kontaktinformasjon i Min idrett er oppdatert. Dette er viktig for at vi enkelt skal kunne registrere kompetansen på din profil i etterkant av kurset. Logg deg inn med din idretts-ID. Har du ikke tilgang til din bruker på Min idrett, kan du lage ny bruker, eller trykke på glemt brukernavn/passord og følge instruksjonene.
Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Se mer informasjon om trenerkurset i invitasjonen øverst til høyre.

Husk å gjennomføre e-kurs før første kurshelg!


Velkommen til kurs!

Kursets oppbygging:

Kursreferanse: 80515

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Reinsvoll IF turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted:

Tid:
Tumbling, lørdag 4. mars 2023 kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 5.mars 2023  kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme. Vi anbefaler alle å delta på begge kurs.

Trenerutvikler:  Linn Dalheim       

Kursavgift:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1. desember 2022
Påmeldingsfrist: 10. februar 2023

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80515

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Reinsvoll IF Turn i samarbeid med Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer sikringskurs 1 trampett.

Invitasjon

Påmelding

Hvis påmeldingslenken ikke virker, logg inn på www.minidrett.no og forsøk lenken på nytt.