Skip to content

Se invitasjon for mer informasjon.

Laksevåg turn og idrettslag og Vestland Gymnastikk- og Turnkrets har den glede av å invitere til 3. seriekonkurranse 2023 for turn kvinner og turn menn.

Mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Laksevåg turn og idrettslag og Vestland Gymnastikk- og Turnkrets har den glede av å invitere til 3. seriekonkurranse 2023 for turn kvinner og turn menn.

Mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Laksevåg Turn og IL har gleden av å invitere til tredje seriekonkurranse 2022 Turn Menn.
Tid: Søndag 6. november, 2022
Sted: Turnkassen – Wilhelm Bjerknes vei 28, 5081 Bergen

Laksevåg Turn og IL har gleden av å invitere til tredje seriekonkurranse 2022 for Turn Kvinner.
Tid: Lørdag 5. november 2022
Sted: Turnkassen – Wilhelm Bjerknes vei 28, 5081 Bergen

Til lagene i «gamle Hordaland»:
Laksevåg Turn- og Idrettslag ved turngruppen har gleden av å invitere til Kretsmesterskap i troppsgymnastikk nasjonale klasser 2021.

FRIST FOR PÅMELDING OG INNBETALING er fredag 8. oktober.

Laksevåg er arrangør.

Laksevåg turn og Il er arrangør av Vestlandsturnstevnet 2020. Stevnet skulle blitt arrangert 12.-14.juni 2020, men er avlyst grunnen Covid-19.