Skip to content

Se informasjon i vedlagt invitasjon.

Det er Sørlandsmesterskap i enkelte apparater og aspirantkonkurranser for 7-10 åringer.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Kurs-ID: 80913

Kurset er dessverre avlyst grunnet for få påmeldte deltakere.

Agder Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Kristiansands Turnforening, arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Det er mulig å delta på enkeltkurs, men vi anbefaler alle å delta på alle kurs, da kursene bygger på hverandre.

Medtrenerkurset er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år og andre, som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent idrettens grunnstige-kurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

Tid:

Medtrenerkurs, 20.01.24 kl. 10.00-15.00
Gymlekkurs, 20.01.24 kl. 15.00-18.30
Idrettens grunnstige, 21.01.24 kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted: 
Turnhallen i Gimlehallen
Jegersbergveien 3
4630 Kristiansand
Inngangen på baksiden av Gimlehallen benyttes for å komme seg til turnhallen       

Trenerutvikler: Elisabeth Jacobsen

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs (vi anbefaler å delta på alle kurs):
Medtrener kr. 850,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1200,-
Gymlek kr. 650,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1000,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingen åpner: 1. desember
Påmeldingsfrist: lørdag 6. januar kl. 10.00

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Ved henvendelser, benytt kurs ID: 80913

VELKOMMEN TIL KURS

Agder Gymnastikk- og Turnkrets med Kristiansands Turnforening som teknisk arrangør inviterer til Storkretsturnstevne 2024!

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon!

Kristiansands TF inviterer til SM turn menn 3.november.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon!

Agder Gymnastikk- og Turnkrets med Kristiansands TF som teknisk arrangør inviterer til SM i troppsgymnastikk lørdag 11.november.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Kristiansands Turnforening ønsker velkommen til kretskonkurranse og aspirantkonkurranse for turn kvinner og turn menn, lørdag 23.september.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Kurs ID: 80910

OBS! Kurset var opprinnelig satt opp 23.-24. september, men er flyttet til 16.-17. september.

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Agder Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Kristiansands Turnforening

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted:
Kristiansands Turnforening
Jegersbergveien 3 
4630 Kristiansand

Inngang til turnhallen på baksiden av Gimlehallen, parkering ved hovedparkeringsplassen foran Gimlehalle.

Tid:
Tumbling, lørdag 16. september kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 17. september kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler: Kevin Holen

Kursavgift:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1. juni
Påmeldingsfrist: 2. september kl. 10.00

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80910

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Agder Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med Vågsbygd Turn og Kristiansands Turnforening har gleden av å invitere til kretsens barneturnstevne for barn i alderen 1.-7. klasse i Gimlehallen i Kristiansand.

Påmeldingsfrist 16.februar.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.