Skip to content

Kretsmesterskap i troppsgymnastikk for Viken og Oslo, nasjonale klasser for rekrutt, junior og senior

IL R.O.S., i samarbeid med NGTF, inviterer til nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt lørdag 22. april i ROS Arena.

Det er ønskelig å skape mer aktivitet i tillegg samme helg, så IL R.O.S. arrangerer treningssamling dagen etter ( søndag 22. april ) i samme hall.

Påmeldingsfrist: mandag 27. mars 2023

Kursreferanse: 80118

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med IL R.O.S turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: ROS Arena, Ovnerudveien 1, 3430 Spikkestad

Tid:
Tumbling, lørdag 8. oktober 2022, kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 9. oktober 2022,  kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler:  Martine Lillegraven

Kursavgift:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 29. august 2022
Påmeldingsfrist: 23. september 2022

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80118

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

KM Teamgym er dessverre avlyst grunnet for få påmeldte.

Viken og Oslo Gymnastikk- og turnkrets, i samarbeid med IL R.O.S.,
ønsker alle velkommen til kretsen sitt første kretsmesterskap.

Sted: ROS Arena
Dato: Lørdag 15. og søndag 16. oktober 2022

IL R.O.S. arrangerer årets Kretsmesterskap i TeamGym for Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets.

Konkurransen blir gjennomført lørdag 16. oktober, påmeldingsfrist er søndag 26. september.

Her finner du innbydelsen til konkurransen

Her er påmeldingsskjema som fylles ut og sendes sportslig leder

Nærmere info og plan for gjennomføringen kommer her så snart påmeldingsfristen er ute.

Link for levering av musikk og vanskeskjema kommer her når det nærmer seg

Norges Gymnastikk- og Turnforbund i samarbeid med IL R.O.S. inviterer til nasjonale konkurranse TeamGym rekrutt. 

TKTR i samarbeid med arrangør IL R. O. S. utsetter TeamGym rekrutt konkurransen til 23./24. Oktober 2021 grunnet usikkerhet rundt pandemien.

Grunnet koronasituasjonen er Kretsmesterskapet i Teamgym i Viken og Oslo foreløpig avlyst. Kretsen ser på muligheter for å utsette arrangementet til høsten.
—————————————-

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer KM Teamgym den 13.-14. juni, i samarbeid med IL R.O.S. Offisiell invitasjon sendes ut i april/mai.

Hold av datoen!