Skip to content

Gran IL Turngruppe ønsker velkommen til konkurranse i troppsgymnastikk og gymnastikkhjul i turnhallen på Hadeland Videregående Skole.

Gran IL Turngruppe ønsker velkommen til konkurranse i troppsgymnastikk og gymnastikkhjul i turnhallen på Hadeland Videregående Skole

Dato: 28.-29. januar 2023

Gran IL ønsker turnvenner fra hele gamle Oppland velkommen til turnfest for liten og stor, med oppvisninger, defileringer, aktiviteter og annen moro.

Dato: 11. juni.

Granspretten er dessverre avlyst. Dersom det er mulig å gjennomføre arrangementet på et senere tidspunkt, vil det komme informasjon om dette.

Se vedlagt invitasjon for mer informasjon.

Gran IL inviterer til online konkurranse i Troppsgymnastikk.

Utsatt.

Arrangementet er utsatt pga. koronasituasjonen. Mer informasjon kommer senere.

Gran IL turn arrangerer KM i Troppsgymnastikk og Gymnastikkhjul 7. november.

Dommerkurs for nye dommere

Arbeidsgruppen i gymnastikkhjul inviterer til dommerkurs for nye dommere 12.-13.september på Hadeland Videregående Skole på Gran.

Målgruppe:

  • Nye dommere
  • Trenere og utøvere over 16 år somønsker økt forståelse for reglementet

Innhold:

En grunnleggende innføring i bruk av det internasjonale gymnastikkhjulreglementer og rekrutteringsreglementet («stigen») i alle disipliner; linje, spiral og hopp. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Ved bestått kurs kan kursdeltakerne dømme lokale og nasjonale konkurranser.

Kursholder: Trude Linvolden Agasøster

Reise og mat: Ivaretas av den enkelte.

Deltakeravgift: 500,-kr pr. person.

Fakturering: Forbundskontoret fakturerer klubben. Vi oppfordrer til å søke egen krets om økonomisk støtte.

Påmelding: Frist fredag 4.september. Det er bindende påmelding. Det er kun legeattest som godkjennes som gyldig dokumentasjon ved ev. forfall, om man skal unngå å bli fakturert for deltageravgiften. Eventuell legeattest må sendes til forbundskontoret.

 

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt via gymnastikkhjul.norge@gmail.com

Velkommen til dommerkurs!

Med vennlig hilsen

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Arbeidsgruppe gymnastikkhjul

Helge Sæthre, leder(sign.)

Stevnet er avlyst grunnet koronasituasjonen. 

Gikk du glipp av forhåndspåmeldingen, kontakt Gran IL Turn: bkts2020@granil.no