Skip to content

Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning tumbling, i samarbeid med Arendal Turnforening.

Tid:
Lørdag 9. november 2024, kl. 10-18
Søndag 10. november 2024, kl. 10-16

Endringer i timeplanen kan forekomme.
Se invitasjon øverst til høyre for mer informasjon om kurset.

Sted: Arendal

Trenerutvikler: Patrick Vesth & Brian Carlsen

Kursavgift:
Kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
Kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
Kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

Påmelding
Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/. Påmeldingen er bindende.
Se direktelenke for påmelding øverst. Påmeldingen åpner 01. Juni 2024.

Påmeldingsfrist: 19. oktober 2024

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift etter fristen har utløpt. Ved henvendelser, oppgi kurs og kurssted.

NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning tumbling» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Viktig informasjon om dette kurset:
Trener 2 fordypning tumbling er egentlig et etter- og videreutdanningskurs på Trener 2- nivå, men er til en viss grad fristilt fra kravet om fullstendig Trener 2-kompetanse for påmelding og deltakelse.
For å delta på kurset må man ha godkjent Sikringskurs 1 tumbling, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 introkurs. Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år, i etterkant av fullført Sikringskurs 1 tumbling, før steget går videre til Trener 2 fordypning tumbling. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning. Ved fullført og bestått Trener 2 fordypning tumbling-kurs vil deltakere tildeles sikringskompetansen «Trener 2 fordypning tumbling, gym og turn».

For å bli tildelt fullstendig Trener 2 – kompetanse, kreves fullført Trener 2 intro, Trener 2 basis, Trener 2 felles, Trener 2 gren (f.eks. troppsgymnastikk), samt praksis og resterende godkjenningskrav. Sammen med Trener 2 troppsgymnastikk og Trener 2 fordypning trampett, gir Trener 2 fordypningskurs tumbling også kompetansen Trener 2 fordypning troppsgymnastikk.

Kursets innhold kan avvike fra tidligere sikringskurs på samme nivå. Har du kompetansen fra før, men ser at det noe du mangler, eller det er lenge siden du tok kurset/ praktiserte som trener på dette nivået, anbefaler vi deg å ta kurset på nytt.


Velkommen til kurs!

Det er med stor glede at vi nå kan invitere alle klubber i Agder til oppvisningskonkurranse i troppsgymnastikk! Vi håper på deltakelse fra mange klubber til en flott dag for våre yngre gymnaster i Agder!

Dato:
Søndag 27. oktober – oppvisningskonkurranse aspirant/mini-rekrutt

Sted:
Sør-Amfi, Østensbuveien 80, 4848 Arendal

Klasser:
Aspiranter og mini-rekrutter fra 1. klasse og oppover

Se mer informasjon om arrangementet på vår hjemmeside:
https://arendalsturnforening.no/sorlandsmesterskap-troppsgymnastikk-2024/

På gjensyn i Arendal til en flott oppvisningskonkurranse!

Det er med stor glede at vi nå kan invitere alle klubber i Agder til Sørlandsmesterskap i troppsgymnastikk! Vi håper på deltakelse fra mange klubber til et flott Sørlandsmesterskap for Agder!

Dato:
lørdag 26. oktober – Sørlandsmesterskap i Troppsgymnastikk
Søndag 27. oktober – oppvisningskonkurranse aspirant/mini-rekrutt

Sted:
Sør-Amfi, Østensbuveien 80, 4848 Arendal

Klasser:
Sørlandsmesterskap
Nasjonal klasse for rekrutt, junior og seniorlag i disiplinene frittstående, tumbling og trampett.

Oppvisningskonkurranse
Aspiranter og mini-rekrutter

Aldersinndeling:
Rekrutt f.o.m. året en fyller 11 år, t.o.m. det året en fyller 13 år.
Junior f.o.m. året en fyller 13 år, t.o.m. det året en fyller 17 år.
Senior f.o.m. året en fyller 16 år

Oppvisningskonkurranse fra 1. klasse og opppover.

Se mer informasjon om arrangementet på vår hjemmeside:
https://arendalsturnforening.no/sorlandsmesterskap-troppsgymnastikk-2024/

På gjensyn i Arendal til en flott konkurranse!

Velkommen på vår populære rekruttsamling i Arendal, der du som gymnast får trene i en moderne flott turnhall med noen av landets flinkeste trenere!

Treningssamlingen er for alle rekrutter fra året man fyller 11 år til og med 13 år. Du kan delta uansett nivå, alle er velkomne!

Påmeldingen er åpen frem til fristen 1. september 2024!

Info om rekruttsamlingen
Programmet byr på mye inspirasjon for både gymnaster og trenere i alt fra tumbling, trampet, pegasus og frittstående i en topp moderne turnhall med noen av Norges absolutt dyktigste trenere! Her vil det være store muligheter til å bli en endda flinkere utøver, men også treffe kjente og nye venner!

Det er maks 120 ledige plasser! Først til mølla prinsippet gjelder.

Alle må stille med minimum én trener pr. 8 gymnaster pr. klubb til samlingen. Det forventes at klubbtrener er aktivt deltagende på samlingen og en vil ha muligheten til å tilegne seg ny viten både teoretisk og i praksis og få mye god inspirasjon og kunnskap til sin treningshverdag hjemme i egen klubb.

Hovedansvarlige trenere på samlingen vil styre innhold på hvert sitt ansvarsområde.

På gjensyn til en flott treningssamling på Sørlandet!

Gå ikke glipp av en unik mulighet når Arendals Turnforening inviterer gymnaster og trenere til en enestående workshop i tumbling med danske seniorlandslagstrener Oliver Bay og én av verdens beste powertumblere Rasmus Steffensen!

Helgen er tilrettelagt både for kompetanseheving av trenere med særlig fokus på tumbling baklengs og en treningssamling for gymnaster med fokus på personlig utvikling!

Hva kan du forvente å få ut av din deltakelse?
– Bli klokere på baklengs hopp på tumbling?
– Bli kjent med gymnastikkgrenen powertumbling.
– Bli flinkere på teknikk og metodik på bl.a. araber, flikk, whip-back, salto, skru og dobbel!
– Hvordan jobbe i praksis på best mulig måte som trener!
– En sjelden mulighet for å bli trent av noen av de beste innen tumbling!
– Veien fra begynner til Elite
– Styrketrening for gymnaster
…og mye mye mer!!!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund i samarbeid med Arendals Turnforening inviterer til NM TeamGym junior. 

Informasjon følger

Velkommen på den populære rekruttsamling i Arendal, der du får trene i flotte fasiliteter med noen av landets flinkeste trenere!
Treningssamlingen er for alle rekrutter fra året man fyller 11 år til og med 13 år. Du kan delta uansett nivå, alle er velkomne!

Programmet byr på mye inspirasjon for både gymnaster og trenere i alt fra tumbling, trampet, pegasus og frittstående i en topp moderne turnhall med noen av Norges absolutt dyktigste trenere! Her vil det være store muligheter til å blien endda flinkere utøver, men også treffe kjente og nye venner!

Det er maks 120 ledige plasser! Først til mølla prinsippet gjelder.

Agder GTK med Arendals Turnforening som teknisk arrangør, inviterer til Sørlandsmesterskap i troppsgymnastikk 24. september.

Se mer informasjon i invitasjonen.

Arendals TF inviterer til rekruttsamling i troppsgymnastikk helgen 22. – 24. april. Se mer informasjon i invitasjonen.

Kursreferanse: 80901

Agder Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Arendals Turnforening arrangerer medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Tid: 29. januar 2022 kl. 10.00-18.30

Sted:  Sør Amfi        

Adresse:  Arendal Idrettspark, Østensbuveien 80, 4848 Arendal    

Trenerutvikler: Elisabeth Jackobsen

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler.  
Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer: medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser og barneidrett, musikk og rytmeleker og bruk av småredskaper. Siste del av kurset er en gjennomgang av konseptet Gymlek. Vi ønsker at alle deltakere deltar på både medtrener- og gymlekkurs

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1000,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1400,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       

Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   

Påmeldingen er åpen fra 1. desember 2021.
Påmeldingsfrist er 8. januar 2022.

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 1. desember 2021.

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift. Husk kursreferanse 80901 i henvendelsen.

Husk:            

Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS