Skip to content

Nøtterøy Turn inviterer gutter i Region sør til en hyggelig vennskapskonkurranse!
Dato: 27. mai 2023

Grimstad turn og idrettsforening inviterer klubber i Agder og Vestfold og Telemark til Agderpokalen i apparatturn søndag 12. mars 2023. Først på dagen inviterer vi til aspirantkonkurranse for turnere fra 9 -10 år.

Hortens Turnforening ønsker velkommen til Gymfestival for voksne 16 + 9.‐11. juni 2023.

Hortens Turnforening ber om at forhåndspåmelding sendes inn så snart som mulig!

Nøtterøy Turn inviterer til treningsleir for Region Sør (Agder og Vestfold & Telemark).

Dato: 16. -18. desember 2022.

Nøtterøy Turn inviterer til Regionsleir for Region Sør (Agder og Vestfold & Telemark) 17. – 21. juni 2022.

Grunnet sen skoleferie i Agder, vil det kun være mulig å delta fredag – søndag.
 

17. juni kl 18.00 – 21. juni kl 14.00 – kr 1.000, –

17. juni kl 18.00 – 19. juni kl 12.00 – kr 800, –

Påmelding innen 1. juni.

Nøtterøy Turn inviterer Region-Sør til en hyggelig vennskapskonkurranse for Aspirant-, Rekrutt og Stige – jenter og gutter!

Det blir kretsdommerkurs i troppsgymnastikk i Arendal, helgen 18. – 20. februar. Har dere aktuelle deltakere, så hjelp oss å spre nyheten!

Uten dommere blir det ingen konkurranser, så vi oppfordrer alle klubber som deltar på konkurranser om å stille med en eller flere deltakere!

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon (oppdatert 02.02.2022).

Påmelding i MinIdrett.no

Ålgård Turn i samarbeid med Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ønsker velkommen til konkurranse i Troppsgymnastikk i turnhallen på Ålgård

Lørdag 23.04
Oppvisning aspirant
Konkurranse rekrutt

Søndag 24.04
Konkurranse junior og senior

Nøtterøy Turn inviterer gutter og jenter 6-10 år i «Region sør» til en hyggelig trening og oppvisning!

Påmelding innen 29.oktober

Nøtterøy Turn inviterer Region-Sør til en hyggelig vennskapskonkurranse for Aspirant-, Rekrutt og Stige-jenter og gutter!

Regions Pokalen 2021 Bindene påmelding innen 29.oktober