Skip to content

Sikringskurs 1 trampoline arrangeres av Rakkestad IF Turn i samarbeid med NGTF.

Kurset retter seg mot alle som skal bruke og lede aktivitet på trampoline under trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Rakkestadhallene, Skoleveien 12, 1890 Rakkestad

Tid:

Lørdag 3.9, kl. 10.00-18.00

Søndag 4.9, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler:              Morten Gudmundseth

Kursavgift:

Sikringskurs 1 trampoline:

  • kr. 2000,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 2400,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 2900,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF.

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:

Påmeldingen åpner: 1. juni 2022
Påmeldingsfrist: 19. august 2022

OBS! Det er viktig at alle som ønsker kurset melder seg på og setter seg på venteliste. Vi kan åpne for flere deltakere dersom det blir mulig. Ventelister gir oss også en oversikt over hvor stor pågang det er på ulike kurs.

Kursreferanse: 80112

Sikringskurs 1 tumbling og Sikringskurs 1 trampett arrangeres av Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Rakkestad IF Turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Rakkestadhallene, Skoleveien 12, 1890 Rakkestad

Tid:
Tumbling, lørdag 3.9 kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 4.9 kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler:              Jan Aage Schulsrud

Kursavgift:

  • Sikringskurs 1 tumbling:
  • kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,- med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1. juni 2022
Påmeldingsfrist: 12. august 2022

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80112

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.