Skip to content

I 2023 har det vært arbeidet med å lage en ny rekrutteringsstige i gymnastikkhjul for rekrutter og junior nasjonal klasse. Det ble lagt ut et utkast til høring på gymogturn.no i oktober. Basert på tilbakemeldingene som ble sendt inn er det nå lagd et endelig utkast som publiseres her. Den nye rekrutteringsstigen skal tas i bruk fra og med 1/1-24, noe som i praksis betyr fra og med Granspretten i slutten av januar.

Tusen takk til Inger Linvolden, Anne-Berit Fiane Hermansen og Juliane Buer Tupsjøen for all jobb som er lagt ned i arbeidet med ny rekrutteringsstige.

Rekrutteringsstigen finner du her: Rekrutteringsstige gymnastikkhjul f.o.m. 01.01.2024.

NGTFs arbeidsgruppe gymnastikkhjul inviterer til åpen nasjonal treningssamling for utøvere på alle nivåer. Samlingen arrangeres i Spydeberg 13.-14. januar 2024. Vi håper å se deg der!

Samlingen ledes av Marvin Persch fra Tyskland, samt Dina Sofie R. Harridsleff og Nina Sølvberg fra Norge.

Sted: Spydeberghallen (Fjellheim).

Påmeldingsfrist: torsdag 4. januar. 

Påmelding sendes til: henrik.alvaer@gymogturn.no.

Mer informasjon finnes i invitasjonen. Trykk her.

Om du er en gledesspreder med god rettferdighetssans og lederegenskaper er vi på jakt etter deg!
Vi søker trenere både til våre konkurransepartier (aspirant, rekrutt og junior) og til våre småbarnspartier.

Arbeidsoppgaver:

 • – Bidra med faglig utvikling, planlegging og gjennomføring av treninger
 • – Bidra med å planlegge og delta I konkurranser og andre arrangementer
 • – Bidra med rekruttering av nye gymnaster
 • – Være oppdatert på nasjonalt og internasjonalt reglement

Ønskelige kvalifikasjoner du har/er:

 • – Over 18 (konkurransepartier)
 • – Over 16 år (småbarnespartier)
 • – Turnkompetanse
 • – Trenerkompetanse (trener og sikringskurs, event. Trener 1)
 • – Evne til å motivere, engasjere og samarbeide med gymnaster, trenerteam, foreldre og styret
 • – Politiattest

Vi tilbyr:

 • – Gode muligheter for trenerutvikling
 • – Gode og kompetente trenerkolleger
 • – Lønn etter avtale
 • – Konkurransepartier ca.: 6 t. I uken
 • – Småbarnspartier: ca.: 2-4 t. I uken

Vi gleder oss til et spennende samarbeid og gleder oss til å høre fra deg!
Søknadsfrist: ansetter fortløpende.
Kontaktperson: Astrid Marie Rødseth
E-post: am.rodseth@gmail.com

Kontaktperson: Lill Barbrobødtker
E-post: lill.barbro@fossedal.com

Fredrikshalds Turnforening søker daglig leder!
Søknadsfrist 17.12.

Vi søker en engasjert og initiativrik daglig leder som kan bidra til utvikling av foreningen med et helhetlig fremtidsperspektiv.

Daglig leder vil spille en viktig rolle i utvikling av foreningens fremtid, og vil også være med å forme stillingen som daglig leder, da denne er nyopprettet. Den vi søker må kunne kommunisere godt med ulike typer mennesker og medvirke til samhandling mellom styret, ansatte, trenere og frivillige i foreningen.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver
Ansvar for å lede den daglige driften i Fredrikshalds Turnforening, dette innebefatter det daglige arbeidsgiveransvaret og at foreningen drives økonomisk forsvarlig og i henhold til budsjett.
Ansvar for å gjennomføre de vedtak styret i Fredrikshalds Turnforening fatter, og treffe nødvendige beslutninger om driften innenfor de retningslinjer som er definert av styret.
Daglig leder har møteplikt og talerett i styret, og skal rapportere og legge frem saker til behandling i styret. Bygge langsiktig samarbeid med aktører i næringslivet, kommunen og andre organisasjoner samt ansvar for markedsføring og sponsoravtaler. Ansvar for HMS og internkontroll.

Kvalifikasjoner og bakgrunn:

 • – Ønskelig med erfaring fra ledelse og/eller drift av idrettslag, fortrinnsvis turn.
 • – Ønskelig med erfaring fra frivillig arbeid.
 • – Fordel med bakgrunn som utøver og/eller trener, fortrinnsvis innen turn.

Personlige egenskaper:

 • – Initiativrik, løsningsorientert og selvstendig.
 • – Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner.

Søknadsfristen er 17. desember 2023.

Mer detaljert info finner du her.

Kontaktperson: Christine Moe Klingstrøm
E-post: moekling@online.no

Kontaktperson: Inger-Johanne Røren
E-post: ingerjohanne.roren@gmail.com

Nå har vi gjennomført en sesong med en ny versjon av LUM og ønsker å få din mening. Noe har fungert bra og noe har fungert mindre bra og for å få et bedre produkt til sesongen 2024 ønsker vi å høre din mening. Vi inviterer derfor klubber, trenere, dommere og eventuelt gymnaster til å svare på en spørreundersøkelse som omhandler LUM. Spørreundersøkelsen finner du her.

Frist for å svare er innen utgangen av 7. januar 2024!

Fyll kalenderen med datoer for trenerkurs. Vårsesongens trenerkurs publiseres nå på våre nettsider. De fleste kursene åpner for påmelding i dag.

I enkelte kretser er fortsatt noen kurs under planlegging, men publiseres fortløpende så snart alt er på plass. Er det ellers noe du savner, er det bare å følge med i kalenderen:

Nyhetsbrev ble sendt ut 1. desember.

Her finner du nyhetsbrev fra NGTF kompetanse