Skip to content

Landslagssjef Henning Ottersen har nå oppdatert landslagsmodellen for troppsgymnastikk 2019-2020.

Følgende er oppdatert:

 • Tilpasset NGTFs nye visuelle profil.
 • Foretatt noen små presiseringer.
 • Terminlisten med landslagssamlinger er oppdatert med arrangør og sted.
 • Avgifter under økonomi er oppdatert i henhold til årets budsjett.
 • Subsidiering av reise for nettoutøvere som har lang reisevei avhenger av budsjett (i år vil det ikke være rom for subsidiering).
 • Klubbtrener tilegner selv ny kunnskap hvis delaktig på samlinger (ikke opplegg med kompetanseoverføring fra vår side slik som i 2017).
 • Satt inn link til skisse på tidsplanene for 2020.
 • Satt inn link til EM-koreografier 2020.
 • Aktuelle vansker er oppdatert.
 • Strengere fleksibilitetskrav internasjonalt.
 • Krav til metode og kvalitet på film oppdatert. Det skal lastes opp en film-fil og ikke mange enkelt filmklipp.
 • Offentliggjøring av uttak justert til å passe erfaringene vi praktiserte i 2019.

Hei alle turnklubber i de tidligere kretsene Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus.

Fra og med 01.01.20 er vi alle en del av Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets (VOGTK).

Dette betyr at dere har fått nye kontaktpunkter å forholde dere til.

Kretskonsulentene i Viken og Oslo er:

Eirunn Finsrud: eirunn.finsrud@gymogturn.no. Kontor på Idrettens hus i Drammen

Kristin Bjerke Axberg: kristin.axberg@gymogturn.no. Kontor på Osloidrettens hus (Brynseng)

Siril Ueland Fossdal: siril.fossdal@gymogturn.no: Kontor på Osloidrettens hus (Brynseng)

Det blir etablert ny Facebookside, det kommer på plass ny hjemmeside for kretsen og det etableres nye mailadresser til styret og nye utvalg – så følg med. Informasjon om kurs og konkurranser vil bli lagt ut på hjemmesidene til de «gamle» kretsene inntil ny hjemmeside er på plass.

Styret i VOGTK er i gang med arbeidet sitt, men alt ikke er helt etablert enda. Styret og kretskontoret ber om forståelse for den tiden det vil ta før alt er på plass.

Minner også om at kretskontoret i Oslo er flyttet ut fra kontorene på Ekeberg til Brynseng grunnet oppussing og nybygg. Adressen til kretskontoret på i Oslo er: Brynsveien 13, 0667 Oslo.

Vi ønsker alle klubber lykke til med ny sesongoppstart og gleder oss til fortsatt godt samarbeide til beste for klubber og utøvere i gymnastikk og turnkretsen.

NB: Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til utvalgskandidater på e-post til: kristin.axberg@gymogtur.no 

Som de fleste nå har fått med seg, ble vi fra 01.01.2020 en Gymnastikk- og Turnkrets i Agder.

Vi vil i løpet av januar få en ny hjemmeside, der vi vil fremstå som en felles krets.

2020 vil likevel være en overgangsfase, der vi har noen felles arrangement, og der vi beholder «gammel» struktur. Innenfor utdanning har vi samarbeidet lenge. Så er vil alle kurs være for alle medlemmer. Her viser vi til kretsenes hjemmesider, se kalender.

Vårens og sommerens arrangement ser slik ut:

 • 14. mars: Troppskonkurranse i Grimstad, for tidligere AAGT
 • 15. mars: Agderpokalen i apparatturn, for hele Agder, GTIF er arrangør
 • 22. mars: Troppskonkurranse i Mandal, for tidligere VAGT
 • 19. april: Gymnastikkfestivalen for tidligere AAGT, arrangør GTIF
 • 25. – 26. april: Barneturnstevnet for tidligere VAGT, arrangør Vennesla
 • 9. – 10. mai: Storkretsturnstevnet for voksne, arrangør Kristiansands TF

 

Nytt kretsstyre består av:

 • Pål Henning Kittelsen Nygaard, Flekkefjord TF: pah-nyga@online.no (leder)
 • Eva Lieng, Grimstad TIF: ebrel@online.no (nestleder)
 • Hege Valvik, Vågsbygd Turn IL: hege.valvik@vaf.no
 • Vibeke Reinertsen, Mandal TF: vibeke-r@hotmail.com
 • Jan Sørensen, Arendals TF: jan.sorensen@sshf.no
 • Kristian Bjugan, Express IL: kristian@bjugan.net (vara)
 • Celinda Gottschack, Lillesand IL: turn123celindaGottschalckturn123@outlook.com (vara)

Godt nytt turnår!