Skip to content

Her er Terminlista for Vestfold og Telemark Gymnastikk- og turnkrets 2020!

Terminliste VTGTK 2020

Konkurranselisensensen for 2020 skal registreres i MYSOFT fram til sommeren. Ny sesong starter 1/1 og forsikringen gjelder hele året. Det er viktig å huske på at alle som trener mot/deltar i konkurranser skal ha konkurranselisens med utvidet forsikring – og at forsikringen også  gjelder på trening.

Fra  juni  2020 blir det en endring;  Konkurranselisensen registreres i SportsAdmin., og må gjøres av klubben/gruppen.

Kategori 1: Kr. 200;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: Kr. 500;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år

Yngre utøvere eller utøvere som deltar på oppvisninger og SALTO konsepter trenger ikke løse konkurranselisens, men kan gjerne gjøre det for å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen som utøverne kommer innunder.

Les mer her. 

Arrangører av årets kvalifiseringskonkurranser er:
* Kvinner: 08.-09.02., SK STAGs Turngruppe (invitasjonen vil bli sendt ut innen kort tid).
* Miks og menn: 07.-08.03., Trondhjems Turnforening.

Det er mange tropper som deltar i disse kvalifiseringskonkurransene. Dette fører til utfordringer med tanke på tidsbruken ved gjennomføringen av konkurransene.

I tidligere kvalifiseringskonkurranser har det vært en utfordring med antall tropper i kvinneklassen. Teknisk komité troppsgymnastikk gir derfor noen klare anbefalinger til hvilket nivå gymnastene på troppene må være på også i 2020.

Det legges fortsatt til rette for at alle lag kan delta i kvalifiseringskonkurransene: Anbefaling

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

For at idrettslag skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen.

Les mer om tilskuddsordningen her:  https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Liste over kontaktpersoner i kommunen: Kontaktpersoner

Søknadsfrist: 13. desember 2019

1.-2. november var totalt 110 deltakere samlet til den 12. anleggs- og lederkonferansen, denne gang på Quality Hotel 33 i Oslo. Det ble to intense dager med foredrag, befaringer og nettverksbygging.  

Stor bredde i det faglige programmet

Torgeir Røinås Pedersen, president i NGTF, åpnet konferansen og kunne fornøyd konstatere at gymnastikk og turn er den idretten som de siste seks år har hatt størst vekst i antall aktive medlemmer.

Vokser mest! President i NGTF, Torgeir Røinås Pedersen kunne henvise til medieoppslag som viser at turn er en populær idrett. Foto: Mats C. Oshaug

Sondre Sande Gullord fra Idrettsstyret fortsatte med å vise idrettens overordnede strategier i «Idretten vil» der det blant annet framkommer at flere og bedre anlegg står sentralt.

Sondre Sande Gullord fra idrettsstyret snakket om «Idretten vil». Foto: Mats C. Oshaug

Torstein Busland, anleggsrådgiver i NIF, gikk deretter mer i dybden på mål og strategier innen anleggsfeltet. NGTF ved Ole Ivar Folstad, leder i utstyr- og anleggskomiteen, Christine Ellingsen, utdanningskonsulent og Stig Nilssen, anleggskonsulent, gav en status på utviklingen innen anlegg og utdanning i forbundet. Ole Ivar Folstad kunne blant annet legge fram statistikk som viser at akkurat nå er det elleve basishaller som er under bygging – det høyeste antall noen gang. Christine Ellingsen påpekte hvor viktig det er at hallene fylles med kompetanse og viste hele strukturen innen utdanningsfeltet.

Tony Machin holdt deretter et interessant og lærerikt innlegg om Sola Turns ny hall som ble bygget på rekordtid og som stod ferdig i mai i år. Mats Oshaug fra utstyr- og anleggskomiteen og Dag Rune Myrvold fra FDV-huset demonstrerte system for digitalisert internkontroll for haller og turnutstyr. Dette er et system som NGTF ønsker å tilby alle turnforeninger slik at det blant annet blir mer fokus på kontroll og tilsyn med apparatparken. Dette vil bidra til å redusere risikoen for skader.

 

Prallellsesjoner

Lørdag 2. november startet med to parallellsesjoner over fire timer der deltakerne kunne velge mellom å delta i temaer knyttet til anlegg eller ledelse. 60 deltakere valgte anleggsdelen og 40 ledelse. Her er foredragene som ble holdt:

 

Anlegg: Ledelse:
·         Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd (spillemidler). V/ Ole Fredriksen, Kulturdepartementet ·         Relevant trenerkompetanse i forhold til klubbens behov. V/ Lasse Hauser og Birgit Vallestrand, Nedre Glomma Turnforening
·         Erfaring fra forening som har bygd om eksisterende lokale til basishall. V/Anne Farstad, Moss Turnforening ·         Verdier, etikk, trakassering, varsling.   Systemer og bruk av disse. Bevisstgjøring. V/ Håvard B. Øvregård, NIF
·         FamacWeb: Eksempel fra Norges Idrettshøgskole. Hva kan systemet benyttes til og hvordan ta systemet i bruk for internkontroll av basishall og apparater? V/ Mats Oshaug, NGTF og Dag Rune Myrvold, FDVhuset ·         Virksomhetsplan og sportslig plan. V/Torkell S. Seppola, NIF
·         Ansvarsforhold og sikkerhet i basishall. V/ Bjørnar Kind-Bakke, Gjensidige
·         Hvordan jobber et idrettsråd? Helhetlig tenkning i en kommune. V/ Anne-Lise Bratsberg, Trondheim Idrettsråd

 

Klikk her for å se alle foredrag.

Birgit Vallestrand og Lasse Hauser fra Nedre Glomma Turnforening hold et engasjerende innlegg om trenerkompetanse i forhold til klubbens behov. Foto: Vibeke Trøa

 

Interessant befaring til Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole

Etter lunsj, ble alle deltakerne transportert til Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole. I «Olympiahallen» ventet Morten Bråten, fagansvarlig for teknikk/motorikk på Olympiatoppen. Han fikk æren av å klippe snoren da denne hallen åpnet i 2017. Han har vært en drivkraft i arbeidet med å utstyre hallen, og forklarte hvordan hallen er tilpasset toppidrettsutøvernes behov. I landslagssenteret for turn menn på Norges Idrettshøgskole ble deltakerne tatt imot av landslagssjef Gabriel Negru som fortalte om hallen der turnlandslaget for menn har sin daglige trening.

Morten Bråten, Olympiatoppen i «Olympiahallen» gav et innblikk i hvordan toppidrettsutøverne trener basistrening. Foto: Vibeke Trøa

Landslagssjef Gabriel Negru forteller om landslagssenteret på NIH. Foto: Vibeke Trøa  

 

Levende legende

Som avslutning på seminaret var kommentatorlegende Arne Scheie invitert for å fortelle om store idrettsøyeblikk. Med sine enorme kunnskaper og gode replikker skuffet han ikke sitt publikum. De gode historiene og latteren satt løst og etter seansen var det lang kø for å få tatt selfie.

Engasjert! Arne Scheie «øste» av sin kunnskap og sine gode historier foran et lydhørt publikum! Foto: Vibeke Trøa

 

Ny konferanse i 2020

Anleggs- og lederkonferansen i 2020 er allerede tidfestet til 30. oktober – 1. november og vil finne sted i Stavangerområdet. Da vil blant annet de nye hallene på Sola og Ålgård stå for tur til å få besøk. Sett av datoen i kalenderen allerede nå!

Mens RG-jentene briljerer i ulike mediekanaler her i Norge, kjempet fire gutter fra Oslo Turn om medaljer under en konkurranse i Poole, England helgen 23.-24.november.

Resultater

Lars Jacob Lundh: 6. plass i frittstående; 8. plass i hopp og 8. plass i skranke.

Peter Haavik Baumann: 8. plass i frittstående; 5. plass i hopp og 6. plass i skranke.

Joakim Hylland: 3. plass i frittstående; 6. plass i hopp og 2. plass i skranke.

Amund Sæther: 1. plass i frittstående; 4. plass i hopp og 1. plass i skranke.

Vi gratulerer guttene med flotte resultater og ønsker de lykke til med forberedelser inn mot kommende sesong!

Lørdag 30. november ble det vedtatt at fra 01.01.2020 skal det være en gymnastikk- og turnkrets i Agder. Samme år, 2020, ville begge dagens kretser blitt 100 år. Nå er de historie.

Dette ble markert på ekstraordinære kretsting for Aust-Agder og Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkretser. Agder Gymnastikk- og Turnkrets, ble navnet på den nye kretsen, vedtatt på påfølgende konstituerende kretsting. Dette har vært en prosess som har gått over tid. Det er snart to år siden en hadde dette opp på kretsting for første gang. Like lenge har kretsenes styrer jobbet sammen med dette som mål. Nytt styre og utvalg vil utforme den nye kretsen.

Disse ble valgt på konstituerende kretsting, som Agder Gymnastikk- og Turnkrets sitt nye styre fra 01.10.2020:

 • Leder: Pål Henning Kittelsen Nygaard, Flekkefjord Turnforening
 • Nestleder: Eva Lieng, Grimstad Turn og Idrettsforening
 • Styremedlemmer: Hege Valvik – Vågsbygd IL Turn, Vibeke Reinertsen – Mandals Turnforening, Julie H. Dalen – Tvedestrand Turn og Idrettsforening, Jan Sørensen – Arendals Turnforening
 • Varamedlemmer: Kristian Bjugan, Express IL og Celinda Desiree Gottschack, Lillesand IL

På de ekstraordinære kretstingene ble det delt ut NGTF sine kretsfortjenestemedaljer i sølv til:

 • Stian Syvertsen, Express IL
 • Kari Beate Kittelsen, Froland IL
 • Kari Aasen Gundersen, Kristiansands Turnforening
 • Gerd Nygaard, Flekkefjord Turnforening

 

Stian Syvertsen ble tildelt NGTF sin kretsfortjenestmedalje i sølv av kretsleder, Kristian Bjugan.

Det ble stor stemming i Stjørdalshallen da Malvik Turn og RG arrangerte NM i TeamGym for junior helgen 23.-24.november.Det er første nasjonale konkurranse med en form for status innen troppsgymnastikk som arrangeres i Trøndelag siden 2008. Tilsammen 450 deltakere, trenere, dommere og representanter fra NGTF tok turen til Stjørdal.  Det kom også endel publikum som laget liv i hallen. Det har aldri vært så mye publikum-støy under ett NM.

Selve arrangementet ble utført knirkefritt. Alle tidsskjemaer ble strengt overholdt og vi valgte å skape en profesjonell stemning. Det ble derfor investert i lyd og lys, livestream, vakthold, nytt utstyr fra PE samt gode måltider fra restaurant og matfag på Ole Vig VGS.

Arrangøren har satt en ny standard på hvordan et NM bør avholdes i framtiden for å få med fokus på idretten. Vi har fått bare positive tilbakemeldinger på utsendt evalueringsskjema til klubbene sier Tomas Bekkavik fra Malvik Turn og RG.

 

 

 

 

 

Resultatene fra konkurransen finner du her;
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2019/11/Resultater-NM-TeamGym-junior-23til24-november-2019.pdf

Vi gratulerer alle deltakende lag med flott innsats og en ekstra gratulasjon til jentetroppen fra Trondhjems Turnforening som gikk av med seieren i sin klasse og ble Norgesmestere. Det er første gang i historien det skjer her i Midt-Norge.

Takk til Malvik Turn og RG for et flott arrangement.

 

Det ble stor stemming i Stjørdalshallen da Malvik Turn og RG arrangerte NM i TeamGym for junior helgen 23.-24. november. Det er første nasjonale konkurranse med en form for status innen troppsgymnastikk som arrangeres i Trøndelag siden 2008.

Til sammen 450 deltakere, trenere, dommere og representanter fra NGTF tok turen til Stjørdal. Det kom også en del publikum som laget liv i hallen. Det har aldri vært så mye publikum-støy under ett NM.

Selve arrangementet ble utført knirkefritt. Alle tidsskjemaer ble strengt overholdt og vi valgte å skape en profesjonell stemning.

Det ble derfor investert i lyd og lys, livestream, vakthold, nytt utstyr fra PE samt gode måltider fra restaurant og matfag på Ole Vig VGS.

Arrangøren har satt en ny standard på hvordan et NM bør avholdes i framtiden for å få med fokus på idretten.

– Vi har fått bare positive tilbakemeldinger på utsendt evalueringsskjema til klubbene, sier Tomas Bekkavik fra Malvik Turn og RG.

Resultatene fra konkurransen finner du her;
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2019/11/Resultater-NM-TeamGym-junior-23til24-november-2019.pdf

Vi gratulerer alle deltakende lag med flott innsats, og en ekstra gratulasjon til jentetroppen fra Trondhjems Turnforening som gikk av med seieren i sin klasse og ble norgesmestere.

Det er første gang i historien det skjer her i Midt-Norge.

Takk til Malvik Turn og RG for et flott arrangement.

Lørdag 30. november ble det vedtatt at fra 01.01.2020 skal det være en gymnastikk- og turnkrets i Agder. Samme år, 2020, ville begge dagens kretser blitt 100 år. Nå er de historie.

Dette ble markert på ekstraordinære kretsting for Aust-Agder og Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkretser. Agder Gymnastikk- og Turnkrets, ble navnet på den nye kretsen, vedtatt på påfølgende konstituerende kretsting. Dette har vært en prosess som har gått over tid. Det er snart to år siden en hadde dette opp på kretsting for første gang. Like lenge har kretsenes styrer jobbet sammen med dette som mål. Nytt styre og utvalg vil utforme den nye kretsen.

Disse ble valgt på konstituerende kretsting, som Agder Gymnastikk- og Turnkrets sitt nye styre fra 01.10.2020:

 • Leder: Pål Henning Kittelsen Nygaard, Flekkefjord Turnforening
 • Nestleder: Eva Lieng, Grimstad Turn og Idrettsforening
 • Styremedlemmer: Hege Valvik – Vågsbygd IL Turn, Vibeke Reinertsen – Mandals Turnforening, Julie H. Dalen – Tvedestrand Turn og Idrettsforening, Jan Sørensen – Arendals Turnforening
 • Varamedlemmer: Kristian Bjugan, Express IL og Celinda Desiree Gottschack, Lillesand IL

På de ekstraordinære kretstingene ble det delt ut NGTF sine kretsfortjenestemedaljer i sølv til:

 • Stian Syvertsen, Express IL
 • Kari Beate Kittelsen, Froland IL
 • Kari Aasen Gundersen, Kristiansands Turnforening
 • Gerd Nygaard, Flekkefjord Turnforening

 

Stian Syvertsen ble tildelt NGTF sin kretsfortjenestmedalje i sølv av kretsleder, Kristian Bjugan.