Skip to content
NGTF

Ressurser og verktøy

Det å drifte en klubb er på mange måter akkurat det samme som å drifte en hvilken som helst annen organisasjon. God kompetanse innenfor organisasjon og ledelse er viktig for å lykkes med en velfungerende drift.

En klubb som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. Det er altså aktiviteten som er kjernevirksomheten i klubben. Alle andre driftsaktiviteter og -oppgaver er støttefunksjoner som skal bidra til at medlemmene får et godt aktivitetstilbud. Styret/ledelsen må ha kjennskap til lover, regler og retningslinjer som gjelder hele norsk idrett. Medlemsklubber i NGTF må også kjenne lover, regler og retningslinjer i NGTF. I tillegg kommer norske lover og regler som gjelder i samfunnet for øvrig, for eksempel arbeidsgiveransvar og HMS.

Finn informasjon om det å drive klubb
Finn juridisk hjelp på Klubbpakka.no

NGTF har signert en avtale med advokatfirmaet Kleven & Kristensen om abonnement på klubbpakka. Klubbpakka er en nettside der man finner standardavtaler og standarddokumenter skreddersydd for idrettslag, samt en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. 

Avtalen gir alle våre medlemslag gratis tilgang til denne nettsiden. Passord til siden er sendt alle NGTFs medlemslag på e-post.

Nettsiden gir juridisk veiledning innen sentrale områder som for eksempel:

 • kommentarer til NIFs lov og lovnorm for idrettslag
 • innføring i idrettens plikter som arbeidsgiver
 • idrettens forsikringer og erstatningsansvar
 • spørsmål om skatt og merverdiavgift innen idretten
Starte klubb eller ny aktivitet i klubben
Starte ny klubb

Sitter du med planer om å starte en ny klubb? Da er det viktig å kontakte din lokale idrettskrets så tidlig som mulig. Idrettskretsen er de som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund. Ved å ta kontakt med idrettskretsen tidlig, vil man få gode tips og unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger. Dette kan være alt fra navn på idrettslaget som ikke kan/vil bli godkjent, at det ikke er valgt tilstrekkelig antall tillitsverv og lignende. Dette er alle faktorer som vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes.

Tips om kontaktinfo til klubben

Laget oppfordres til å opprette fast postadresse, helst postboks dersom klubben ikke har eget klubbhus/hall. I tillegg er det en stor fordel om klubben har en egen e-post adresse (feks: post@turnforeningen.no).

Starte opp med ny aktivitet

Er det interesse for utvidet aktivitetstilbud i din klubb? Det er et stort utvalg aktiviteter i NGTF, som våre konkurransegrener og flere breddeaktiviteter for barn, ungdom og voksne.

Viktige tiltak som må være på plass for å starte opp med en ny gren:

 • Det må være grobunn og interesse for oppbygging av et langsiktig aktivitetstilbud, det vil si en klubb som vil organisere aktiviteten i flere år fremover.
 • Det å bygge opp et nytt aktivitetstilbud bør være forankret i klubbens styre.
 • Kompetanse blant trenere/instruktører er sentralt. Rekruttering av deltakere til et trenerkurs bør stå tidlig på tiltakslisten.
 • Hvordan er tilgangen på hall? Vil det nye aktivitetstilbudet få konsekvenser for eksisterende aktiviteter?
Medlemsfordeler
 • En del av et organisert nettverk for gymnastikk og turn
 • Stemmerett på forbundsting og kretsting
 • NGTF sine kollektive forsikringsavtaler: ansvarsforsikring, ulykkesforsikring og underslagsforsikring
 • Trenerutdanning utviklet i tråd med NIFs trenerløype
 • Muligheten til å benytte NGTFs aktivitetskonsepter for alle aldersgrupper som merkevare
 • Inspirasjon i treningen fra NGTFs gratis trenerpool
 • Tilbud om gratis klubbutvikling
 • Tilskudd i form av lokale aktivitetsmidler (LAM)
 • Spillemidler til utstyr etter søknad
 • Momskompensasjon etter søknad
 • NGTFs ansatte, både sentralt og regionalt, bistår klubbene ved spørsmål rundt blant annet drift og aktiviteter
 • NGTFs kretser gir klubbene et lokalt nettverk for aktivitet
 • Tilbud om deltakelse i stevner og konkurranser i inn- og utland
 • Idrettstilbud på reiser med SAS
 • Idrettstilbud på opphold på Nordic Choice-hoteller

Velkommen til våre nye medlemsklubber!