Skip to content
Nyhet

Søk på tilskuddsordningen

Hovedformålet til Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets er å legge til rette for aktivitet innenfor gymnastikk og turn. Aktiviteten skal gjenspeile verdiene som forbundet sentralt har satt som mål.

Inkluderende – Ambisiøs – Kompetent

Formålet med tilskuddsordningen i kretsen er å styrke ungdomsarbeidet i kretsen, stimulere aktiviteten i kretsen, samt videreutvikle kompetansen i kretsen.

Tilskuddsperioden er gjeldende i tidsrammen 2023-2025.

Alle som oppfylle kriteriene kan søke om tilskudd. Det vil ikke være mulig å søke tilskudd for noe som er avholdt/gjennomført foregående år. Ved mangelfull søknad vil søker få informasjon om dette og ny frist for innlevering av søknad. Søknadene vurderes individuelt og i henhold til antall søkere og kretsens økonomi.

Retningslinjer tilskuddsordning

Tilskuddsordningen er gjeldene i tidsrammen 2023-2025

Søk på tilskuddsordningen

Søknadsfrist: 30. september