Skip to content
Nyhet

Tilskuddsordning VOGTK

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets ønsker å legge til rette for aktivitet og har i den forbindelse opprettet en tilskuddsordning.

Alle som oppfyller de generelle kriteriene kan søke om tilskudd.

Les retningslinjene og søk på tilskudd til:

– arrangement
– utdanning
– inkluderingstiltak
– ungdomstiltak


Les retningslinjene her

Tilskuddsordningen er gjeldene i tidsrammen 2023-2025

Søknad sendes til vikenogoslogtk@gymogturn.no