Skip to content
Krets

Troms og Finnmark

Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets (TFGTK) ble stiftet 31. desember 1921, og fikk sitt nåværende kretsnavn da Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkretser ble slått sammen 1. januar 2020.