Skip to content
Krets

Nordland

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets

Nordland Gymnastikk – og Turnkrets (NGTK) ble stiftet 1.februar 1987.

Kretsen har som formål å arbeide for gymnastikk og turnidrettens utvikling i Nordland. Det er 25 klubber i Nordland som tilbyr gymnastikk og turn. Kretsen arrangerer diverse kurs, samlinger og konkurranser.