Skip to content
NGTF

For barn og ungdom

NGTF har lang erfaring med barneidrett, og turn for de minste blir sett på som en god start for barnas møte med fysisk aktivitet og idrettsglede. Aktivitet for barn skal være allsidig og motorisk utviklende, det skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag å bygge videre på. Dette skjer best via barnas læringsarena: LEK!

Ved å leke får barn frihet og motiveres til å prøve og feile. Gjennom tilrettelagte aktiviteter skjer utvikling av grovmotoriske ferdigheter som gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre og så videre.

Aktiviteter som tar utgangspunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter.

Irina Solem

Bredde

markunread_mailboxNGTF v/bredde, Postboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, 0840 Oslo