Skip to content
Krets

Agder

Sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og spennende aktiviteter som skaper mestring.

Alle arrangører skal gjøre seg kjent med veiledere, etiske retningslinjer og barneidrettsbestemmelsene ved planlegging av arrangementer. På denne siden finner du all informasjon du trenger som arrangør.

Alle medlemmer i Norges Gymnastikk- og Turnforbund skal oppleve trygghet og idrettsglede på våre arrangementer.

Hva skjer regionalt?