Skip to content
Arrangement

Trener 3 – workshop 4

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Nasjonalt • -Regionalt
Dato
01. Jun -
02. Jun
2024
Sted
Oslo, Norge
Arrangør
NGTF

For å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere kreves kompetente trenere!

Norges Gymnastikk og Turnforbund arrangerer i samarbeid med Norges idrettsforbund (NIF) og Olympiatoppen (OLT) vårt første Trener 3-kurs, som vil pågå fra august 2023 til og med juni 2024.

Generelt om Trener 3:

Målgruppen er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltagelse.

Kursets læringsmål er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for best mulig prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Trener 3 består av 90 timers kursarbeid (workshops, forarbeid og etterarbeid) og 90 timers praksis med egne utøvere.

For å delta på Trener 3 kreves det at man har Trener 2-kompetanse (se nedenfor for detaljer), fungerer aktivt som trener, har Trenerattesten og trenerlisens, og kan kommunisere på norsk på et nivå som reflekterer Trener 3-kompetanse.

Kursets emner:

– Strategi og målprosesser, egen kompetanseanalyse
– Idrettscoaching
– Idrettspsykologi
– Prestasjonsernæring
– Hvem er jeg som trener – hvem er utøverne mine? (utviklingsfilosofi, verdier og kultur)
– Individuell tilrettelegging i et utviklings- og læringsperspektiv
– Prestasjonsutvikling gjennom fysisk trening, skadeforebygging og planlegging

Emnene er strukturert i fire workshops med tilhørende forarbeid, refleksjonsmøter og prosjekter. Detaljer for hver workshop er å finne i NGTFs kurskalender.

Informasjonsmøte:

Digitalt informasjonsmøte om Trener 3 ble avholdt tirsdag 20. juni. Hoveddelen av møtet kan spilles av via NGTFs videobank.

Møtet er lagt opp med fokus på avklaringer for på trenere og klubber som vurderer deltagelse i Trener 3, og er åpent for alle som er interessert i å vite mer om Trener 3.

Åpne informasjonsmøtet i NGTFs kalender for påmelding og ytterligere informasjon.

Søknadsprosess og frister:

Utfylt og signert søknadsskjema sendes til kompetanse@gymogturn.no senest 27. juni.

Tildeling av plasser og evt. etablering av venteliste forventes å skje senest 1. juli.

Bekreftelse på at man tar imot tildelt plass må gis senest 9. juli.

Invitasjon og ytterligere informasjon:

Alle detaljer om Trener 3-kurset finnes i kursinvitasjonen.

Du kan finne mer om Trenerløypa og om godkjenning av Trener 2-kompetanse på våre nettsider for trenerutdanning, under nedtrekksfanen «Trenerløypa».

Mer om Trener 2-kompetanse:

For å delta på Trener 3 kreves det at man har Trener 2-kompetanse. Det finnes 3 veier til dette kravet:

1. Man har allerede Trener 2-kompetanse i Norge (sjekk Idretts-CV på MinIdrett).

2. Man har formell kompetanse fra andre land og/eller universitet/høyskole, og man søker om å få tildelt Trener 2 i Norge på grunnlag av dette, senest innen søknadsfristen for Trener 3.

3. Unntak for 2023: Personer som er i gang med NGTFs nye Trener 2 (intro, basis, etc.), men som ikke har fått tatt fordypning i egen gren fordi fordypningen foreløpig ikke er tilbudt av NGTF, kan søke om opptak på Trener 3 på bakgrunn av erfaring. Det gjøres da en avtale om at man fullfører Trener 2 så snart fordypning i aktuell gren tilbys av NGTF.

Skjematisk fremstilling av gangen i et Trener 3-kurs
Trener 3 består av workshops ledet av eksperter, refleksjonsmøter for NGTFs deltagere, selvstendig arbeid og praksis med egne utøvere.

Spesifikt for workshop 4:

Workshop 4 har følgende tema:

Prestasjonsutvikling gjennom fysisk trening, skadeforebygging og planlegging

Sted:

Oslo

Tid:

Lørdag 1. juni (klokkeslett kommer)

Søndag 2. juni (klokkeslett kommer)

Ytterligere detaljer vil bli delt med deltagere på Trener 3 via egen Teams-gruppe.