Skip to content
Krets

Innlandet

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets ble stiftet 30.05.1898, den gang het kretsen Opplandske Gymnastikk- og Turnkrets, etter noen år som delt krets, Hedmark og Oppland, ble den samlet igjen i 2020, da med opprinnelig stiftelsesdato.

Kretsen vil fortsette å opprettholde tilbudene i klubb og fra forbund, med konkurranser, samlinger og diverse kurs.