Skip to content
NGTF

Ressurser og verktøy

Medlemmer i klubber/grupper tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Konkurranseutøvere har utvidet forsikring, og registrerte trenere har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring.

Fra 1. januar 2017 ble det inngått en avtale mellom NGTF og Gjensidige Forsikring. Denne avtalen gjelder grunnforsikring, samt utvidet forsikring for konkurranseutøvere og trenere. Det inngår også en kriminalitetsforsikring som dekker de krav som stilles i NIFs lov.