Skip to content
Nyhet

Sommerprat med presidenten

Foto: NGTF

Vi tar en liten pust i bakken. Vi trenger det, alle i gym- og turnfamilien. For våren ble jo ikke akkurat slik vi hadde tenkt. Våren og sommeren skulle stå for mange høydepunkter, men slik ble det ikke.

I Norges Gymnastikk- og Turnforbund har vi jobbet for å prøve å ha et tilbud å komme tilbake til, samtidig som vi ivaretar utøvere, medlemmer og andre.

Nå er dog tiden for å ta et lite tilbakeblikk på det som har skjedd, men også se fremover til tiden der sommerferien er over. Vi inviterte derfor president, Torgeir Reinås Pedersen, på en liten sommerprat.

Hvordan har våren vært, Torgeir?

Det har vært lite eventer å delta på, så helgene mine har blitt veldig annerledes, det er det ingen som skal lure på. Det var greit de første helgene, jeg fikk være på hytta og kose meg.

Men savnet etter miljøet, og å komme ut og treffe de forskjellige grenene og entusiastiske menneskene har virkelig vært et savn.

Er du bekymret for at det skal slå negativt ut for NGTF?

Det som har rammet oss kan slå begge veier, og det finnes gode argumenter som tilsier det motsatte. Man savner å være i aktivitet, man savner å være i miljøene sine. De som havner i risikosonen er de som kanskje har litt skralere helse, og da er det mye man kan unngå ved å være aktiv.

Det må være vårt budskap fremover, vise betydningen av det å være aktiv fra ung alder og oppover, og ikke minst miljøtilhørigheten. Vi skal ha dere tilbake i aktivitet og i miljøene deres!

Hvordan vil du si covid-19 har rammet gym og turn?

Når det er null aktivitet sier det seg selv at det rammer på mange måter. Vi har sett både i miljøet og samfunnet ellers at mange mister jobbene sine eller blir permittert. Det skaper mye usikkerhet. Det har jeg kjent på, både for medlemmene våre, idretten vår og våre ansatte i NGTF.

Vi stod i en prosess der vi vurderte å permittere ansatte i NGTF. Jeg tror det var riktig å holde prosessene i gang, for jeg har opplevd at de ansatte har hatt fokus på omstilling og få ting til.

De har intensivert det aktuelle arbeidet i perioder, man har prioritert og omrokkert på oppgaver for å ha fokus på det som er viktig. Nå står vi sterkere og klare til å starte med en gang.

Samtidig ser vi hva klubbene har fått til under denne perioden. Jeg har Fredrikstad Turn som nærmeste nabo og blir stolt når jeg ser dem trekke ut på gresset for å kjøre trening med alle forholdsregler, uansett vær.

Det jeg har sett er at alle gjør det som er mulig, selv om rammene gjør det vanskelig. Og her har mange vært kreative.

Har du tatt del i noe selv?

Jeg har vært med på flere økter på sosiale medier! Og jeg ser det er mange som melder seg på og hopper og spretter rundt i stua. Det er imponerende hvordan man tilpasser seg og gjør det beste utav det.

Hva tenker du da, når du ser og opplever dette?

Det jeg har sett er at folk ikke setter seg ned og stenger av. Inntrykket er at mange klubber har gitt et godt tilbud, mange er flinke og kreative og lar seg ikke vippe av pinnen.

Det er en spesiell periode som ingen har sett lignende til tidligere, og hvordan dere har taklet dette gjør meg stolt.

Føler du NGTF og du selv har tatt det ansvaret som trengs og kreves? Vi er Norges fjerde største forbund, men var ikke med på pilotprosjektet til NIF eller fremmet som en viktig aktør.

Vi har hatt kontakt opp mot NIF og både generalsekretær, Øistein Leren, og jeg har vært med på en rekke møter i perioden der vi har formidlet grundig hva som er viktig for oss.

Gym og turn skiller seg ut fra mange andre idretter da vi har apparater og berøring. Derfor har vi brukt kompetanse i miljøet, spesielt hos medisinsk personell som leger, og på den måten prøvd å sy sammen veiledere som åpner for muligheter.

Vi fikk for eksempel forståelse for våre prinsipper om å fokusere på utøver og vasking og desinfisering her fremfor apparater, noe som gjorde det enklere å komme i gang.

Fordi vi er så spesielle, toucher vi innom så mange problematiske områder innenfor smitteverntiltakene. Det gjør det vanskelig, men integriteten vår har vært slagkraftig gjennom prosessen.

Kan vi bli bedre på dette området?

Ja. Vi er tydelige på at vi ønsker et enda tettere samarbeid med NIF enn tidligere. Vi er mer synlige nå enn før, men vi kan sikkert bli bedre på dette.

Den siste tiden har både Netflix og HBO hatt premiere på det som skjedde innen turn kvinner i USA. Rasedebatten er blitt viktig, både i Norge og internasjonalt. Hva skal NGTF jobbe med for å ta tak i disse problemstillingene?

Man tenker at vi er eksponert for denne type problematikk, og derfor skal vi ha et veldig fokus på at gym og turn skal være et trygt sted for alle.

Derfor er det viktig at vi er oppmerksomme på å se og bli sett, og fortsetter å ha et skjerpet fokus på dette. Alle, uansett, skal oppleve trygghet hos oss. Det er kjempeviktig.

Her kan du lese om hvor man skal varsle

Vi skal fortsette å bygge, men hvordan skal vi få til det?

Sponsorarbeid blir utrolig viktig fremover. Vi skal ha et produkt som bedrifter og andre vil kjøpe, og der er bredden vår viktig.

Ingen har noe som er så unikt som hos oss. Barn legger grunnlaget i turn, vi er spydspisser i andre grener med store forbilder, som Sofus Heggemsnes. Han er mer og mer i media og gjør en god jobb for idretten vår. Det må vi bygge videre på.

Vi skal gå fra et lite til et betydelig høyere beløp, for det er kjempeviktig for oss. Og det skal vi få til.

Har du noen spesifikke tanker?

Å, ja. Vi må se på muligheten for å kommersialisere idretten vår, og kanskje se på om det er mulig å bi litt mindre konservative på enkelte områder. Så kan vi også se på troppsgymnastikk – der er det kjempehøyt lydnivå, det er action, litt som å være på hockeykamp, og det er kult!

Vi må bli flinkere til å profilere det vi driver med. Vi har akrobatikk på høyt nivå, det er noe som fenger folk. Bare se på turn i OL-sammenheng, det er jo det første som blir utsolgt!

Jeg tror derfor vi må finne de plattformene som passer for vårt publikum og være enda mer aktive og bruke mer ressurser. Vi skal være synlige der ting skjer og skape stor blest rundt det vi driver med.

Vi har en liten overraskelse på slutten. Vi spurte følgerne våre på Instagram om de hadde noen spørsmål til deg.

Oi. Ja, dette blir spennende!

Det er flere som sier de sliter på trenersiden, og lurer på om du kan sende noen flinke folk rundt til klubbene?

Vi har utfordring med trenere, og jeg får mange henvendelser personlig om hvor klubbene kan finne dem også. Dette er tydeligvis en mangelvare.

Det har tatt tid, men nå begynner vi å få moduler og kurs på plass. Jeg mener det må være lavere terskel for å sende medlemmer på kurs og at vi også må være proaktive i dette arbeidet.

Da er det også utrolig viktig å ta vare på utøverne og følge dem opp som trenere, backe og støtte dem i utviklingen i trenerløypa slik at sannsynligheten er større for at de fortsetter.

Det er mange ressurser i en klubb og i et miljø allerede, og da må man ta vare på dem og invitere dem inn i forskjellige roller. Klarer vi det, kan det bli mer attraktivt å fortsette som trener.

Men vi må ikke gjøre det for vanskelig. Vi må la dem utvikle seg i rollen, for alle kan bli gode trenere.

Neste handler om omorganiseringen i NGTF. Mange merker at det er mye som skjer, noen endrede roller og noen ut. Så hva er det egentlig som skjer?

Vi startet for en stund siden med omorganisering av forbundet for en stund siden, noe som var viktig da vi er blitt så store som vi er.

Tidligere har vi hatt flat struktur, men det funker bedre med syv til ti ansatte, ikke nå når vi 32 ansatte og skal vokse videre. Da er det nødvendig å se hvordan vi best utnytter ressursene og forvalter dem.

Det er tuftet på at de ansatte har tatt ansvar, satt i gang prosesser og valgt en løsning selv. Nå får vi avdelinger og en struktur for våre medlemmer som blir enklere å forholde seg til.

Vi har også gått fra 18 til 10 kretser, og jeg er imponert over hvor godt de nye kretsene synes å takle denne omstillingen. Det var mye usikkerhet, men det virker absolutt som de har klart å samle de beste tillitsvalgte for å videreføre og optimalisere det arbeidet som er blitt gjort i de gamle kretsene.

Så blir det veldig spennende med ny generalsekretær. Øistein Leren har sittet i 18 år, og nå gjør vi et bytte med en person som ikke kjenner vår idrett særlig. Men hun har de kvalitetene vi mener er det viktigste når vi skal se fremover.

Vi går også en del endringer på trenersiden. Birgit Vallestrand kommer inn som landslagssjef for turn kvinner, noe som er kjempebra for oss. Hun kjenner miljøene og vil sørge for å samle turn kvinner i Norge og opprettholde det Laurens van der Hout har jobbet med over tid.

NGTF har også lyst ut flere andre stillinger. Får vi disse på plass, får satt ny organisasjonsmodell med ny generalsekretær vil jeg si forutsetningene er bedre enn noen gang. Det er og dette som gjør at jeg vil være med videre.

Det leder oss rett inn på neste spørsmål fra følgerne. Du er på valg som president, og vi har følgere som lurer på hva som blir viktig for deg i neste tingperiode om du fortsetter?

Jeg har mange visjoner, og vi er langt på vei inn i noen av dem.

Jeg, og resten av ledelsen, er tydelig på at vi ønsker et tettere samarbeid med NIF enn tidligere, og ha en sentral rolle i norsk idrett. Vi sitter på så mye kompetanse de andre idrettene kan trekke veksel av. Et tettere samarbeid med andre idretter er viktig for oss alle.

Miljø er noe jeg er veldig opptatt av. Det har vært en del uenigheter og konflikter som har preget oss litt for mye i negativ retning. Dette har gått utover arbeidet vi skal gjøre fremover. Men nå føler jeg vi er på rett vei.

Se bare på turn kvinner. Her har de hatt et unikt fokus på «vi er Norge», og fått en felles forståelse for at vi jobber mot det samme målet. Det må vi videreutvikle. Vi skal være stolte over forbundet og støtte hverandre på tvers av grener og klubber.

For meg er alle like viktige, og alle aktivitetene i NGTF er like flotte. Jeg er utrolig stolt over totaliteten som er i forbundet, og sier ofte at jeg er president i Norges flotteste forbund. Det mener jeg.

Vi må også se på hva som skjer i forbundet. Vi satser på fire grener, og det må være lov å understreke at denne type satsning koster. Det legger da press på oss med tanke på å hente inn penger fra eksterne og sponsorer slik at vi kan nå de målene som er oppført i strategisk plan.

Derfor må vi, og jeg, jobbe med å få en bedre økonomi. Det er høyest prioritert for meg. Nå har vi jobbet hardt med å få på plass en ordning med tilskudd til medlemmer mellom 0 og 5 år, og det hjelper selvfølgelig for oss ettersom vi er størst av alle i denne gruppen. Det var politisk viktig å få dette på plass.

Vanligvis skriver du sommerhilsen selv. Er det noe mer som er viktig for deg å si til medlemmene før vi tar sommerferie?

Det er det, selvfølgelig!

Midt under covid-19 takket vi av to ansatte som har vært med oss tilsammen i 80 år, Tone Moe og Torill Aas Sundby. Det er helt enormt at vi har fått ha dem med oss så lenge. Det er en kontinuitet som er helt unik.

Det er rart når sentrale aktører forsvinner. Jeg husker henne fra da jeg var 6-7 år som turner og videre i andre verv. Hun kan alt, vet alt, og alle som har jobbet i og rundt NGTF vet at vi alltid kunne gå til henne for hjelp.

Tone har også gjort en strålende innsats i kretsene, som mange har satt stor pris på. Det er vemodig å se dem forlate forbundet. Men det sier samtidig mye om hvordan de har opplevd miljøet, at de har vært her så lenge. Det er kjempeviktig for meg som leder, for det viser et sunnhetstegn.

Så er det OL, da. Det var et sjokk for hele verden. Vi ser et lite håp om ytterliggere kvalifiserte deltakere via EM, og så ble alt satt på vent. Absolutt alt.

Her de nye EM-datoene

Her kan du se hvordan den nasjonale konkurransehøsten blir

Men jeg er optimist. Julie og Sofus er unge, og det å få et år til på å trener og forberede seg tror jeg ikke er en ulempe. Jeg har inntrykk av at de er topp motivert til Tokyo 2021.

Jeg er topp motivert for fremtiden! Men nå først skal jeg ha en liten ferie i nord der jeg skal besøke klubber, nye haller og nyte det Norge har å by på. Turn preger hele livet mitt, og jeg gleder meg til vi starter opp igjen etter ferien.

God sommer, alle!