Skip to content
Aktivitet

Paraturn

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse». Seksjonen har fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. I Norges Gymnastikk- og Turnforbund bruker vi betegnelsen paraturn.

NGTF jobber for at alle skal ha et tilbud i våre grener, og flere klubber har gode tilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.