Skip to content
NGTF

Kurs og utdanning

Dommerutdanning

Gymnastikk og turn er estetiske idretter som bedømmes etter utførelse og vanskegrad. For å gjennomføre konkurranser er derfor dommeren en viktig ressurs, og for å ha gode dommere som dømmer etter oppdatert reglement på det nivået vi har utøvere i trenger vi et tilbud om jevnlige dommerkurs.

Oversikt over dommerkategorier

NGTF deler inn dommergraden i kretsdommerkurs og forbundsdommerkurs, i tillegg sendes forbundsdommere på internasjonale dommerkurs i respektive internasjonale forbund, da etter den enkelte grens kriterier.

Kretsdommer

Alle lag forplikter seg til å utdanne kretsdommere i de grenene laget deltar med utøvere i lokale og/eller regionale konkurranser. Det er laget selv som dekker kostnadene for utdanningen. Les mer om kretsdommøerkurs innenfor hver gren.

For å kunne delta på kretsdommerkurs må man være medlem av et lag som er tilsluttet NGTF.

Man må fylle 16 år i løpet av det året man går på kurs, det samme gjelder også for å praktisere som dommer.

Forbundsdommer

Alle kretser forplikter seg til å utdanne forbundsdommere i de grenene der kretsen deltar med utøvere i nasjonale konkurranser. Det er kretsen selv som dekker kostnadene for utdanningen. Les mer om forbundsdommerkurs innenfor hver gren.

For å kunne delta på forbundsdommerkurs må man være medlem av et lag som er tilsluttet NGTF.

Man må fylle 16 år i løpet av det året man går på kurs, det samme gjelder også for å praktisere som dommer.

Forbundsdommerkurs arrangeres gjennom NGTF i regi av de tekniske komitéene.

Internasjonal dommer

NGTF er forpliktet til å utdanne dommere i de grener NGTF deltar med utøvere i internasjonale konkurranser. Les mer om internasjonale dommerkurs innenfor hver gren.

Dommerkurs turn kvinner

Informasjon under oppdatering.

Dommerkurs turn menn
E-dommerkurs

Turn menn ser at terskelen for å ta kretsdommerkurs i turn kan være høy for enkelte. På bakgrunn av dette introduserer turn menn ett E-dommerkurs der terskelen for å delta er vesentlig lavere.

Kurset retter seg inn mot å lære trekk, og dermed vil disse kunne inneha E-dommer funksjon på kretsplan. Kurset tar ni timer, og kan for eksempel deles opp på flere kvelder. Kurset kan arrangeres av både kretser og klubber.

Materiell fås ved henvendelse til forbundskontoret.

Kretsdommerkurs

For turn menn er kretsdommerkurs tilsvarende forbundsdommerkurset.

Kurset går over en helg og hver krets kan fritt sette opp så mange kretsdommerkurs det er behov for. Ta kontakt med kretsen din for å høre om det settes opp kurs, eller for å melde interesse for å ta kretsdommerkurs.

Forbundsdommerkurs

Det internasjonale forbundet (FIG) endrer sitt reglement etter hvert OL. Vi har derfor en 4-års syklus for gyldig forbundsdommergrad. Dette betyr at nåværende syklus varer ut 2020, og neste starter fra 1. januar 2021.

Forbundet, ved TKTM, arrangerer 2-3 forbundsdommerkurs innenfor hver syklus. Hvert kurs går over en helg og avsluttes med en eksamen.

Internasjonale dommerkurs

Etter hvert OL arrangerer FIG nye internasjonale dommerkurs. Hver dommer må inneha de respektive lands statsborgerskap for å kunne ta kurset.

TKTM ønsker godt kvalifiserte dommere som kan representere Norge i internasjonale konkurranser, og ha ansvaret for å godkjenne dommere som tar kurs. Dommere som blir vurdert må inneha en høyere forbundsdommergrad og må ha dømt nasjonalt.

Dommerkurs rytmisk gymnastikk
Kretsdommerkurs

I rytmisk gymnastikk er det utformet et eget kretsdommerkurs med fokus på rekrutt- og nasjonalt reglement.

Kurset går over en helg og hver krets kan fritt sette opp så mange kretsdommerkurs det er behov for. Ta kontakt med kretsen din for å høre om det settes opp kurs, eller for å melde interesse for å ta kretsdommerkurs.

Forbundsdommerkurs

Det internasjonale forbundet (FIG) endrer sitt reglement etter hvert OL. Vi har derfor en 4-års syklus for gyldig forbundsdommergrad.

Forbundet, ved TKRG, arrangerer 2-3 forbundsdommerkurs innenfor hver syklus. Hvert kurs går over to helger, og avsluttes med en eksamen.

Internasjonale dommerkurs

Etter hvert OL arrangerer det internasjonale forbundet (FIG) nye internasjonale dommerkurs. I RG har hver nasjon en kvote på maks ti internasjonale dommere, og hver dommer må inneha de respektive lands statsborgerskap for å kunne ta kurset.

TKRG ønsker godt kvalifisert dommere som kan representere Norge i internasjonale konkurranser og har ansvaret for å godkjenne dommere som tar kurs. Dommere som blir vurdert må inneha en høyere forbundsdommergrad og må ha dømt nasjonalt.

Dommerkurs troppsgymnastikk
Kretsdommerkurs

Kretsdommerkurs er for de som ønsker å dømme konkurranser innen sitt eget lag, på kretsplan og i regionale konkurranser. 

For å kunne delta på kretsdommerkurs må man være medlem av et lag som er tilsluttet NGTF. Må fylle 16 år i løpet av det året man går på kurs. Må være fylt 16 år for å praktisere som dommer.

Kurset går over en helg med teoretisk og praktisk eksamen.

Forbundsdommerkurs

Forbundsdommerkurs er for de som ønsker å dømme konkurranser innen sitt eget lag, på kretsplan, i regionale og nasjonale konkurranser.

For å kunne delta på kurs må man ha vært forbundsdommer i inneværende periode eller ha virket som kretsdommer i inneværende periode.

Kurset går over en helg med teoretisk og praktisk eksamen. En godkjenning som dommer gjelder normalt i 3-4 år.

Dommerkurs gymnastikkhjul

Dommerkurs i gymnastikkhjul avholdes etter interesse fra klubbene. Derfor er det viktig at det gis tilbakemelding når nye kurs ønskes.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på våre dommerkurs, men det er anbefales å ha sett en del gymnastikkhjul på forhånd for å få utbytte av kurset.

Gymnastikkhjul har ingen differensierte kurs i Norge. Dommere «stiger i gradene» ved hjelp av erfaringen de får når de deltar som dommere på konkurranser.

Alle dommere kan delta på konkurranser på alle nivå innenlands (dommersettene settes da ofte sammen av erfarne og uerfarne dommere, slik at det blir en læringsarena for de ferskeste).

Dommere som har opparbeidet seg bred erfaring dømmer også under internasjonale konkurranser. IRV arrangerer også enkelte kurs som norske dommere har deltatt på, men de fleste nasjoner utdanner egne dommere. 

Dommerkurs paraturn

Informasjon under oppdatering.