Skip to content
Arrangement

Trener 2 fordypning bredde

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Nasjonalt • Krets
Bredde
Dato
22. Apr -
23. Apr
2023
Sted
Norges Idrettshøgskole, Sognsveien 220, Oslo, Norge
Arrangør
NGTF

Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer pilotkurs på Trener 2 fordypning bredde.

Trener 2 fordypning bredde gjennomføres over en helg, og er et av fire kurs som kreves for å få Trener 2-kompetanse.

Sted:
Norges Idrettshøgskole, Sognsveien 220, 0863 Oslo

Tid:
Lørdag 22. april 2023, kl. 09:00 -18:00
Søndag 23. april 2023, kl. 09:00 -18:00

Endringer i timeplanen kan forekomme.
Mer informasjon om selve kurset kommer.

Kursavgift:
Kr. 2000,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
Kr. 2400,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF

Kurset vil bli fakturert i etterkant til den klubben du registrerer ved påmelding.

Påmelding
Personlig påmelding gjøres via et Microsoft Forms-skjema. Se direktelenke for påmelding øverst. Det er begrenset med plasser på kurset, og det er førstemann til mølla. Du vil få tilbakemelding på om du har fått plass på kurset etter påmeldingsfristens utløp.

Påmeldingen er bindende.
Påmeldingsfrist 20. mars 2023.

Avmelding
Eventuell avmelding gjøres ved å sende epost til kompetanse@gymogturn.no. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset etter at avmeldingsfristen er utløpt. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift. 

Reise og overnatting
Eventuelle behov for reise og overnatting ordnes av den enkelte.

Krav til forkunnskaper:
Siden dette er et pilotkurs kreves det i første omgang at deltakere har godkjent Trener 1-kompetanse. For å bli tildelt Trener 2 kompetanse må alle krav til kurs og praksis fullføres.

Vi anbefaler at deltakere som har anledning til det, gjennomfører digitalt Trener 2 introkurs i forkant av Trener 2 fordypning bredde.
Neste Trener 2 introkurs arrangeres digitalt 24. mars
Neste Trener 2 basiskurs arrangeres i Hamar, 6.-7. mai
Deltakere som har gjenomført Trener 2 basis før 31.12.2022, har godkjent både Trener 2 intro og basiskurs.

Innhold
Innholdet i Trener 2 fordypning bredde er utviklet for trenere på NGTFs breddeaktivitet.
Følgende emner er grenspesifikke for bredde i Trener 2:

 • Turn for voksne (4t)
 • Fra lek til idrett (4t)
 • Kreativ bruk av apparater (4t)
 • Musikk til trening og oppvisning (4t)

Vi ønsker å teste timene utviklet for breddeaktiviteten på en gruppe erfarne breddetrenere, og vi ønsker DEG med blant disse.

Du får:

 • Samhandling og erfaringsutveksling med andre rutinerte trenere i gym og turn
 • Mulighet til å påvirke kursets form og innhold for fremtidige deltagere
 • En lærerik og morsom helg med likesinnede!

Kontakt
For spørsmål i forbindelse med kurset, ta kontakt med avdeling Bredde

Godkjenning
For å få godkjent kurset må du delta på minst 80 % av undervisningstimene, og være til stede BEGGE kursdagene. Det kreves aktiv deltakelse gjennom hele kurset. Kurset vil bli manuelt registrert frem til Trener 2 er systematisert i idrettens kursregistreringssystemer.

Om du ønsker å få godkjent Trener 2-kompetanse må du delta på alle kurshelger, fullføre alle krav/oppgaver, samt registrere og levere oversikt over 75 timer praksis. Trener 2-kompetansen blir ikke tildelt før alle krav er oppfylt.

Informasjon om Trener 2 i NGTF:
Trener 2 er delt i flere delkurs som, sammen med praksis, gir Trener 2-kompetanse. Det kreves godkjent Trener 1-kompetanse for å kunne melde seg på alle Trener 2-kurs. Noen Trener 2-kurs kan også stille krav til andre forberedende kurs, som f.eks. Sikringskurs 1 tumbling/ trampett/ trampoline.

Trener 2 intro
Introkurset er et 4 timers digitalt kurs. Dette er første kurs på Trener 2-nivå, og er obligatorisk og forberedende for både Trener 2 basiskurs og Trener 2 fordypningskurs. For å melde seg på Trener 2 introkurs, er det krav om gjennomført Trener 1.

Trener 2 basis
Basiskurset gjennomgår grunnleggende fagemner som er felles for alle grener/aktiviteter i NGTF, og anbefales som en inngang til Trener 2 fordypningskurs. For å melde seg på Trener 2 basiskurs, er det krav om gjennomført Trener 1 og Trener 2 introkurs. Trener 2 basiskurs gjennomføres over en helg på totalt 18 timer.

Trener 2 fordypning 1
Fordypningskurs 1 gjennomgår spesifikke fagemner som er felles for alle grener/aktiviteter i NGTF, og anbefales som en inngang til Trener 2 fordypning 2. For å melde seg på Trener 2 fordypning 1, er det krav om gjennomført Trener 1 og Trener 2 introkurs. Kurset gjennomføres over en helg på totalt 16 timer.

Trener 2 fordypning 2
Fordypningskurs 2 gjennomgår spesifikke fagemner som er spesielle for hver enkelt gren/aktivitet i NGTF, og deltakere melder seg på kurshelg for den grenen/aktiviteten de ønsker å fordype seg i. Det er mulig å melde seg på fordypning for flere grener/aktiviteter. For å melde seg på Trener 2 fordypning 2, er det krav om gjennomført Trener 1 og Trener 2 introkurs. Kurset gjennomføres over en helg på totalt 16 timer, i følgende grener/aktiviteter:

 • Turn menn
 • Turn kvinner
 • Rytmisk gymnastikk
 • Troppsgymnastikk
 • Bredde
 • Gymnastikkhjul (foreløpig ikke iverksatt)