Skip to content
Arrangement

Trener 2 – basis, Hamar

Trenerkurs • Kurs og utdanning
Nasjonalt • Krets • -Regionalt
Dato
06. May -
07. May
2023
Sted
Ankerskogen Svømmehall & Badeland, Ankerskogvegen, Hamar, Norge
Arrangør
NGTF

Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 basiskurs.
Trener 2 basiskurs gjennomføres over en helg, og anbefales som en inngang til Trener 2 fordypningskurs. For å melde seg på Trener 2 basiskurs, er det krav om gjennomført Trener 2 introkurs.
Se lenger ned for mer informasjon om kurset. 

Sted:
Hamar turnhall
Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar

Tid:
Lørdag 6. mai 2023, kl. 09:00 -18:00
Søndag 7. mai 2023, kl. 09:00 -17:00

Endringer i timeplanen kan forekomme.

Trenerutvikler:
Johanna Xantippa Brandsegg

Kursavgift:
Kr. 2450,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
Kr. 2950,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
Kr. 3350,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.
Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Deltakerne må i forkant av Trener 2 basis gjennomføre et introkurs.
Kursavgift for introkurs:
Kr. 500,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
Kr. 600,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
Kr. 700,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

Kursmateriell:
Deltakere må selv bestille kursmateriell, som skal leses i forkant av kurset:

Om kurset:
Trener 2 basiskurs er felles for alle grener/aktiviteter, og for trening av alle aldersgrupper innen NGTF. Det består av en kurshelg over to dager, samt en hjemmeoppgave i forkant som det informeres om ved påmeldingsfristens utløp.

For få Trener 2 basiskurset godkjent må du delta på minst 80% av undervisningstimene, og være tilstede begge kursdager. Det kreves aktiv deltakelse gjennom hele kurset. 

Påmelding:
Vi tar foreløpig ikke påmelding gjennom Min idrett på dette kurset. Lenke til alternativt påmeldingsskjema finner du øverst på denne siden. Kursdeltakelsen vil bli registrert i idrettens systemer som vanlig. Det er krav om godkjent Trener 1-kompetanse for å kunne melde seg på kurset.

Påmeldingen åpner: 18. januar 2023
Påmeldingsfrist: 15. april 2023

Deltakere vil få bekreftelse på om man har fått plass ved påmeldingsfristens utløp.
NB! Pass på at informasjonen du registrerer er riktig. Informasjon som sendes ut i forbindelse med kurset sendes ut til kontaktinformasjonen som står registrert på påmeldingsskjema.

Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset etter at avmeldingsfristen er utløpt, men det er viktig at vi får beskjed om du ikke møter på kurset. Må man melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift. Oppgi type kurs og kurssted ved henvendelser.

Viktig informasjon:
NGTF har vedtatt ny struktur på Trener 2, med oppstart i 2023. Du kan lese mer om endringene på https://gymogturn.no/kurs-og-utdanning/trenerutdanning/, under Trenerløypa/Trener 2. 

Trener 2 Intro er et digitalt 4 timers kurs, som er forberedende og obligatorisk for å kunne delta på Trener 2 Basis. Trener 2 basis er en fysisk kurshelg (lørdag og søndag), med både teoretisk og praktisk innhold. Trener 2-basiskurs er felles for alle grener/aktiviteter, og for trening av alle aldersgrupper innen NGTF.

Trener 2 introkurset er obligatorisk, og må gjennomføres FØR Trener 2 basis. Skal du melde deg på Basiskurs, må du altså velge et Introkurs som gjennomføres før ditt valgte Basiskurs.
NB. Disse to kursene utgjør sammen det gamle Trener 2 basiskurset. Har du tatt Trener 2 Basis tidligere, trenger du altså ikke å melde deg på Intro eller Basis på nytt.

Du kan finne mer informasjon om Trener 2-kurs, og om godkjenning av Trener 1-kompetanse på våre nettsider: https://gymogturn.no/kurs-og-utdanning/trenerutdanning/, under nedtrekksfanen «Trenerløypa».


Velkommen til kurs!