Skip to content
Arrangement

TGTK Kretsting

Møter og seminar
Trøndelag
Organisasjon
Dato
21. Mar
2021
Sted
Norge

I henhold til kretsens lov § 13 innkaller TGTK til Kretsting som grunnet covid-19 situasjonen blir gjennomført digitalt.

Tid: Søndag 21. mars 2021, Kl: 10.00 – 14.00

Påmeldingsfristen er dessverre ute. Har du lyst å være med som observatør kan du ta kontakt på trondelaggtk@gymogturn.no